Forshem-Fullösa Hembygdsförenngs fotoarkiv
meddelar av Inger Jonssons fotoarkiv
Öppna som pdf

 

 Texten är sökbar på dator. Tryck ctrl + f  för att få upp sökruta (ner till vänster)

          Denna lista är under bearbetning och innehåller säket vissa felaktigheter.
Hör gärna av er till
Dag Gärdefors om ni har information om bilderna.

1.         Einar i Lunden tjärar kyrktornet 1951

2.         Karl Eklund med grusbil i Forshemskorset. (Visat i Betel 17 no2007).t.v Kooperativa, sedan Gästgivaregådens stall, ladugård, mangelbod. Längst t.h. Gästgivaregården.

3.         Järnvägsbron mellan Forshem och Gössäter. (Årsskrift 2010).

4.         a.  Britta Wall, Gunnar Immerstrand, Aino Suviste-Ahlström, Barbro Immerstrand-Karlsson .Saknas i kuverten
b.  Sven Borg, sonen Roland, Eiler Jansson, Karin Lindh-Wall utanför Koopera 1946, foto Lars Holmström

5.         a. och b.   Bron vid Stampen

6.         Hälledal. 
a. Mangårdsbyggnaden. 
b. Män med hästar  
c.  Bakre raden fr. v.  Erik Karlsson, Nils Svensson, Sven Jonsson, Erik Jansson,  Ernst Gustavsson, Gustav Jonsson, Holger Karlsson, Helgo Rask, Evald Karlsson, Evert Johansson.   Mellanraden: Albin Andersson, Alf Nilsson, Gösta Jonsson, J. Arthur Claesson,  Gustav Jansson, Karl Persson, Ejnar Larsson ? , Lars Larsson.    Främre raden.  Larsson, Ragnar Janson, Ernst Österberg, Erik Karlsson, Allan Larsson. Visat i Betel 17 nov 2007.
Män med hästar  
e. (årsskriften 1991   Bakre raden: förste fr.v  Petter Blom ( Hugos far). Visat i Betel 17 nov            
f. till höger Erik Karlsson. Visat i Betel 17 nov 2007.    
g. Ladugården.

7.         Dollan Åberg, Paul, Karin  Wall ( Lindh ), hemvändardag i Forshem  

8.         Hemvändardag i Forshem 1991.
a. Gunnar Lindh bl.a. Fr. v. ? Viola Wångstedt  Arne Johansson  o hans syster  ? ? ?      
b. Valter Svenssons ryggtavla        
c. Utsikt från skolans andra våning.      
d. Karl-Erik Lindh.
e.     Vy mot Gästgivaregården.          
f. Gunnar Lindh på kyrkogårdsmuren.         
g. Valter Svensson och Jan-Åke Bly?        
h. Sven Svensson Hästhagen       
i. Mot kyrkan         
j. Karin Wall / Lindh  Åke Krantz  Stig Nilsson  plus  fyra stycken endast nackar troligen Astrid  Carlèn / Lindh         
k. Mary Svensson,  Birgit  Holmström         
l. Helena Persson?  Ulla Vendel      
m. Sven Svensson, Hästhagen, Elon Eklund, okänd dam        
n. Börje Gärdefors, Bengt  Karlsson  Dag  Gärdefors, Elon Gärdefors.

9.         Skolkort. Klass 1 och 2 i Forshem 1932 eller1933. Vänstra raden, framifrån: Margit Fransson, Bengt Ahlström, Lennart Bly, Mellersta raden: Josef Eklund, Erik Forsberg, Britta Johansson, Maj Andersson, Elsa Lindh, Kalla Larsson, Gunnar Berg, Alf Svensson, Lärarinnan Ebba Johansson, Högra raden: Tore Lindh, Elon Eklund, Ingemar Johansson, Åke Bly, Karl-Erik Andersson, Bengt Karlsson, Evert Lindh, b. I årsskrift 1992

10.       a. Georg Wallqvist vid orgeln i Forshems kyrka.   
b. Georg    
c. Georg hoppar höjd,  Göran ?.   (Jan-Åke vet ej) 

11.       Invigning av normalspåret. Sjöholm, Karlberg med fru.

12.       Arthur Larsson, Hugo Lidefeldt, Rolf Gunardo, Kjell Jonsson, Georg Henriksson vid kyrkogrinden.

13.       Blåbandister vid Missionshuset, Forshem. Albin Westerlund, Elon Wallquist, Lennart Anderson, Ivar Lindh, Valfrid Svensson, Hjalmar Andersson, Otto Hulth, Anton Andersson, Ebba Johansson (Simmans Ebba), Märta Ljungberg, Jenny Hulth, Alfred Johansson, Elin (Ellen) Johansson

14.       Luffarhemmet i Stampen. Visat i Betel 17 nov 2007.

15.       Höhässjning, omkring 1950. Österängs Gård, Gamlegården, 1?, 2?, 3. Lennart Gustavsson, K-G Nilsson, 5. Bengt Karlsson, 6. Ove Svensson, 7. Göte Djärv, 8.? 9. Eiler Ringblom, 10. Georg Andersson.(frågat Raymond)

16.       Johan Edvinsson, stallare på Gamlegården.

17.       Stängeln 
a.    bostadshuset    
b. Adam, Emma, Gustav, Elna, Lars Borg.  Omkring 1938.  
c.-i. Foto från 1999.     
j. äldre foto, Sven Borg, Karin Borg med hans dotter Ingrid, gift med Egon Gustafsson och bosatt i Gössäter (årsskrift 1996 sid 25).  Koordinater. 5836831  1331065. Taget 20141021: k.

18.       a. Ungdomskretsen 1947-1948, personer: Bakre raden från vänster: Irene Larsson, Margareta Fyhr, Gunvor Johansson, Eivor Svensson, Astrid Svensson, Anna-Greta Johansson, Inger Johansson,      Mellanraden: Ragnhild Karlsson, Margareta Eriksson, Gunnel Jonsson, Sivan Svensson, Berit Fagerström, Eivor Persson, Anita Johansson.    Främre raden: Hugo Lidefeldt, Kerstin Larsson, Märta Lindberg, Märta Ringblom, Kerstin Lidefeldt, Arthur Larsson.  
b. hus, var ? (fråga).(frågat Raymond)

19.       Helledal, mangårdsbyggnad och ekonomibyggnader. Snarka-kort.

20.       Forshems kyrka, prästgård, a. - q.   
c. Interiör från Forshems bilverkstad 
g. komministergården med P.Å. Dahlbergs Morris framkörd    
k.  Skolkort. Gerd Rask (mellan 4 och 5, namnet står på bilden), Astrid Eklund, Alf Svensson. Br 5 Britta(från Hälledal)

21.       Storaslåttan. 20091113. a. Kalklastning i Kinnemalma ?

22.       Munkhagen, Forshem. Flygfoto. Visat i Betel 17 nov 2007.

23.       Gustaf VI Adolf, Otto Forsman, Åke Dahlberg,  Barbro Immerstrand. 1951.

24.       a.  Forshems fotoklubb. Från vänster: Georg Henriksson, Arthur Larsson, Thore Jonsson, Stig Svensson, Lasse Holmström.     
b. Fotoutställning i Forshem (personer ? fråga)).

25.       a. Karl Holmström (1886-1960). Visat i Betel 17 nov 2007.   
b. Lisa Holmström i Gästgivaregårdens fönster.

26.       Invigning av Gästgivaregården. 1967.
a.b.c.d.e.    f.  citat ur bildtext i en tidning: ” Vid Gästgivaregårdens invigning kom ett par välvårdade åkvagnar till användning i en kortége med tidsenligt klädda människor. Många har hjälpt till, däribland Forshem-Fullösa Hembygdsförenings kassör och intendent Einar Persson, dess ordf  kyrkoherde Eric Rembrink,  f. byggmästare Lennart Andersson och 1:e byråsekr Dan Flodén samt i bakgrunden den nye gästgivaren Roy Sunninger”.      Ingen av dessa syns på bilden.  Sture Bertilsson kör vagnen ?

27.       a. Hans Bly och Anlis (Ann-Lis) Östrand vid Koopera. I bakgrunden Gästgivaregårdens brygghus,    
b. Fullösas skyltgrupp 28 nov. 2011.

28.       a. Utsikt från Forshems kyrkas tornkammare.  
b. Från kammaren, Hyltegårdens? och Linnebolets?  ladugårdar, ”Östra Korsgården” (där Koopeativa sedan låg) med mangårdsbyggnad och ladugård ? (riven på 30-talet), gamla Brunnsgården, (årsskrift 2008). (årsskrift 1989. sid. 32).

 29.      ?   a.  b.  Forsåker= Mellbins.

30.       b. c. d.  Gästgivaregården.  
e. Troligen före 1917. 
f. g. h. i. Gästgivaregården och Mellbins (=Forsåker).
J.  En liten bit av Korsgården, Gästgivaregårdens brygghus, Gästgivaregården, Mellbins (=Forsåker).

 31       a. Auktion i Forshems missionshus 1995? 1. Sven Wärmegård, 2 Karin Wall, 3. Maj Svensson, 4. Gunnar Lindh, 5. Ingemar Johansson, 6. Helena Persson, 7 ?,  8. Olle Ryman, 9. Anton Lundqvist, 10, Lilly Andersson.  (fråga).        
b. 1. Stig Bly, 2. Ingrid Johansson, 3. Asta Andersson, 4. Stina Andersson, 5. Thyra Johansson, 6. Karin Lundqvist, 7. Lilly Andersson, 8. Olle Ryman, 9. Helena Persson, 10. Inga-Maj Eriksson
f. Svensson, 11. Joel och 12. Anton Lundqvist, 13. Karl-Erik Blom,    14. Märta Apell, 15. ? 16. Inga-Maj Erikssons dotter.

32.       Karl Holmström, Thage Ahlström

33.       Järnväg i Forshem, många bilder 33 aa.-ö.       
a-g. Einar Karlberg och Holmén vid invigningen av normalspåret vid Forshems järnvägsstation.
r. Bron före Gössäter.
p. delningen Västgötabanan-Kinnekullebanan, (fru Brinks, Karlbergs m.fl. hus).  
q. 1968. 
r. 1935. 
s. 1964, gamla stationshuset ännu kvar.   
f-g.  MKiJ-lok 1 Nohab 1923.    MKiJ lok 8 Nohab 726.       
af. Einar Gunnardo, invigning av normalspåret vid Forshems järnvägsstation  
ag. Gäster vid invigningen.  
ah. Personal. 
aj. Stationen.

34.       Afton på Ingriabacken, slutet av 1940-talet. Från vänster: Adolf Bly,?, Ingemar Johansson ( Björkebol), Helga Johansson ( Björkebol), Kerstin Larsson ( Kom.-gården).

35.       a. John Svensson, mangelboden eller brygghuset i bakgrunden. 
b.   Johan Svensson  med  hustru  Augusta och barnen John och Anna.  
c.  John Svensson vid Köksfarstun                                 1951. 
d. Magasinet/Mangelboden med John Svensson i förgrunden.    
e. och                     
f. John Svensson.            

36.       Badbild. Bakre raden: Åke Svensson, Lars Holmström, Sven Svensson, Eiler Jansson, Lars Lindh,  främre raden: Stig Eklund, Bengt Ahlström, Egon Rask, Stig Nilsson, Kjell Jonsson, Elon Eklund, Kurt Karlsson.  1944-1945.

37.       Hönsatorpet.  
a. Frida Andersson ? i Hönsatorpet. (Årsskrift 2010)   
b. ”Skrika-Kajsa”       
c. Maja-Kajsa utanför sin stuga   
d. Hönsatorpet, observera pojken (?) på staketet              
m. Hönsatorpet. (färg i datorn).      
h. Hönsatorpet, Maja-Kajsa, ytterligare två personer.
i. Hönsatorpet.  
j.k.l. Interriör.         m. Hönsatorpet i färg. (saknas i arkivet).

38.       Vilhelm och Augusta Johansson, skräddare i Fullösa.

39.       Lars Lindh.

40.       Hos Kvist(Quist).
a. Albin Kvist  med ko framför vagnen.
b. Albin Kvist med häst och vagn
c. Albin Kvist, närbild.  
d. Erik Andersson, Ivar Karlsson, Arne Karlsson, Erik Karlsson
e. Hjalmar Kvist, Arne Karlsson, Albin Kvist.    
f. Albin Kvist i närbild. Visat i Betel 17 nov 2007.   
g. Erik Anderssson, Ivar Karlsson, Arne Karlsson, Erik Karlsson,  
h. Albin Kvist med ko o vagn.

41.       a-h.   Forshemsbyn.

42.       Lilla Anderstorp (fotona från Stora Anderstorp)    
e. Farfar till följande (h), Johan Johansson 1847-1931 skräddare i Anderstorp under Österängs herrgård   
f. Från vänster Johan Johansson (1847-1931), i knät David (1888), Johans fru född 1843 Nytttorp.  
g. Adolf Johansson med hustrun Märta och sonen Karl född 1920, skräddare i Martiestad (Adolf eller Karl ?)    
h. Från vänster. Sigfrid (1884), Hanna (1873) mor till Skräddars Bengt, Vilhelm (1871), Emeli (1877), Adolf (1879), Elin (1875), David (1888).( ”Farmor och farfar Johan Johansson sitter) , övriga barn i familjen. Anna Olivia (1882) och Emil Georg (1890).     i. Johan Johanssons syster Anna med make (bodde i Lyckorna).    

43.       Midsommarfirande i Forshem, stången kläds och reses.

44.       a. och b. Österängs Egendom, jaktpass.

45.       Edla Lindh med far och Lundvall ?

46.       Fyra hera vid en bil. Hugo Johansson, Nils Johansson, Bengt Johansson, Svante Johansson

47.       Nyttorp, Nytorp, Johannes Johansson ( Elin Svenssons farfar), Troligen omkring 1890.

48.       Oxelbacken omkring 1925.   
Från vänster, sittande: Anna,?,stående: ?,?, Carl,(född i Stockholm 1853, fosterson till Karl Zettesten född 1829 i Kinne-Vedum, boende i Forshem 1890),  Nanna Ström, Sittande från höger: Karl Blomkvist, fru Blomkvist,?(barn), Linus Gustavsson, Anna-Lisa Ström, Inga Ström, Gustav Ström,?, Beda Gustavsson,?,?,?.        
Från vänster: ?, Nanna och Gustav Ström, Linus Gustavsson, Fru Blomkvist, Karl Blomkvist, Beda Gustavsson,?, Karl Zettersten, ?.   Sittande: Från höger: Anna Zettersten, tre barn: Anna-Lisa, Inga och Nils Ström, bakom barnen okänd kvinna, sedan.? (barn), ?(okänd kvinna), ?(barn).   Karl Zettersten (Årsskrift 2010)  
Stugan . Gärsgården vid ”Krattegäert” 
Grannar på besök. Adolf Svensson, Gustav Karlsson, Albin Forsberg, Eda (Edla?) Svensson, Anna Zettersten, Pauls mor, Tilda Karlsson, Ström, Anna-lisa Ström, Anna Forsberg, Matilda Ström, Gertrud Kullgren,  Barnen? Anna Zettersten. Matilda och Carl Wilhelm Zettersten. Paul Zettersten, 
Anna Zettersten utanför pensionärshemmet i Forshem

49.       Skolkort. Folkskoleklass vid Rosenborg Forshem. 1937. Maria Lundberg, Ulla Andersson, Ingrid Jonsson, Ingrid Lindh, Gösta Hjorth, Astrid Jonsson, Karin Lindh, Astrid Eklund, Barbro Andreasson, Stig Nilsson. (var finns kortet ?)

50.       Valfrid Svensson.

51.       Anders Petter Blom, Forshem.

52.       Karl och Märta Rehn. (årsskrift 1989 , sid 14).

53.       Arthur Larsson.

54.       Gamla Komministergården, Gamla Brunnsgården, Nya Brunnsgården.

55.       Forshem med Kinnekulle i bakgrunden.  
b. Från Årtorp, mot Forshem  Gammal bild.  
c. och d.  Samma ställe, men omkring 1998.   
e. Från Oxelbacken mot Kinnekulle? (Årtorp 1889). Av Sanfrid Welin. Originalet är en glasplåt som förvaras på Västergötlands museum. Föreningen Österängs Ångsåg har köpt kopian från museet för "forskning
Jag bifogar en kopia på en av de skrifter jag hittat vid sökandet om information om fotografen. Där står bland annat ....."somrarna 1886 och 1887 använde han till fornminnesforskning i hembygden (se nedan). Han var då troligen huvudsakligen bosatt hos modern i Skara." ......
"Äventyr som fotograf
Redan 1887 började far fotografera. Det var i samband med den fornminnesforskning,
som han bedrev under de somrar han var ledig från
undervisning. Far har beskrivit sin första kamera som stor, tung och
klumpig. Kopior för eget bruk gjorde han på blåkopiepapper som var
billigare än fotografiskt papper. En sådan blåkopia med motiv från Molkom
finns i min ägo.
För negativen fanns endast glasplåtar som sattes in i ljustäta kassetter.
Vid byte av plåtar krävdes mörkrum och det var inte alltid så lätt att få
tillgång till ett sådant ute i bygderna. Under rubriken ”Inlåst i källare”
berättar far i SM om ett äventyr i sådant sammanhang.
Sommaren 1887 var han sysselsatt med en undersökning av kyrkorna i
Kinne härad, och när han en gång skulle byta plåtar fick han genom en
köpman i Götene tillgång till ett utmärkt mörkrum. Det var en källare utan
fönster, som låg innanför ett magasin."

Är fotot möjligen feldaterat av museet ? ....

Här är texten som står på bildkortet till fotot....
Fotoår: 1889 ?
Fotograf: Sanfrid Welin
Bildtext: Kinnekulle sett från Forshem

56.       Alekärr.   ?    a. och b.           Tagna: 20141021:
c.d.och e.   Koordinate r. 5836774   1332648

57.       Gamlegården, Ångsågen, en av landets äldsta. 58. Erik Karlsson, Friheten.(fråga Raymond)

58.       Man vid Friheten  (fråga) (frågat Raymond)

59.       Getabock vid ? (fråga) (frågat Raymond)

60.       Torsten Sellman, Isidor Andersson.

61.       Forshemsungdomar, omkring 1950. Kalas hos Henning Ahlström. Inger Ahlström, ?, Ingrid Andersson, Lennart Johansson, Inger Johansson, Maj-Britt Johansson, Inga Svensson, Agne Engman, Karin Lindh, Stig Svensson, Lars Holmström, Pelle Ahlström, Rune Vallqvist, Lars Lindh, Kerstin Ahlström.

62.       Blåbandsförening i Forshem. Lennart Andersson, Karl Eklund, Karl Jonsson. Främre raden, tredje från vänster: Anton Lindh. Längst åt höger, Gotthard Lindh. Trea från vänster, med mustascher: Karl Lundvall

63.       Flygfoto. Forshems kyrka, prästgård (saknas i datorn)

64.       Bengt Ahlström, Lars Lindh, Gunnar Lindh, Sture Andersson, Folke  Lindh, Pelle Ahlström, Stig Nilson, Rolf Ahlström, Stig Eklund.

65.       a. Ellen Sandgren 80 år. b. Ellen och Selma Sandgren vid sitt hus.(Årsskrift 2010)

66.       a.  Kjell Jonsson, Sven Svensson, Rolf Gunardo, Stig Nilsson.  (årsskrift 1989, sid 12) 
b. Bengt Ahlström, Hans Jonsson.
c. Letning efter berberis. Fr. v. Åke Krantz, Birgitta Olsson, Kerstin Henriksson, stående okänd, sedan Dagmar Sandkvist,längst t.h. Inger Wallqvist eller Margareta Sandkvist.

67.       Samling på Gästgivaregårdens veranda 1950-talet. Rolf Ahlström, Karl Holmström, Margareta Ahlström, Nils Svensson, Erik Ahlström, Elon Eklund. Sitter och väntar på bilskjuts till Årnäs fotbollsplan. (årsskrift 1988 )

68.       a. Järnväg (var?)  
b. Skolkort. Österängs småskola  lekande barn.Station.
c. Österängs småskola

69.       Fullösa kyrka och klockstapel.

70.       Svanrödjan, (Kalle-Villes). Här bodde Karl-Wilhelm och Anna-Lena Karlsson med barnen Uno, Gerda, Elin, Agnes (mor till Åke Krantz), Hjalmar och Karin. Sonen Hjalmar och Svea Karlsson med döttrarna Gunnel och Elsy. Foto 1920 eller 1930. Foto: “ Snarka“.

71.       Bautasten sydost om Härlingsgården. Väghållarstenar, Hålvägen, Årnäs, Gamla landsvägen Österäng-Årnäs, ormasten i Österäng   h. Milsten i Västerplana    i. Minnessten vid Knapängen, Råbäck.

72.       Fiskaretorp omkring 1916. sJohan Jonsson, Birger Leijon, Anna Olsson, Stina Johansson, Jonson.

73.       av karta över Forshem  (Originalet i byalådan ).

74.       Bron vid Brokvarn.

75.       Lunden. Tre foton, ett taget av “ Snarka 1934, observera den gamla vägens sträckning. De andra tagna omkring 1990.

76.       Gustav Johansson.

77.       Österängs gymnastikklubb.   a. uppvisning, (årsskrift )     b. Fr. v. stående: Gunvor Frisell, Ingrid Johansson, Svea Jahnstedt, Iris Andersson, Margit Backman, Siv Nilsson, Ann-Christin Gustafsson, Harriet Svensson, Svea Djerv, Inga Gustafsson, Sigrid Pettersson. Knästående: Maria Andersson, Lisbeth André, Iris Albertsson, Mari Hartung, Kristina Djerv, Astrid Pettersson (1993),     c. Avslutning med blomsterutdelning, Fr. v. Svea Jahnstedt, Svea Djerv, Inga Gustafsson, Harriet Svensson, Sigrid Pettersson, Astrid Pettersson,  Anna-Karin Andersson, Ingrid Johansson, Iris Andersson.(1993)

78.       Gustav och Nanna Ström.

79.       Familjen Svensson, Härlingsgården, 
a.  Axel, Ada, Sven, Olle, Rune, Åke, Alf, Bengt Karlsson(?)       
b. Ada och  Axel

80.       Kooperativa, Österäng. Sent 20-tal. Charkuteribil från Forshem. Olle Johansson från Årnäs som säljare och förare.  Sittande på bilen Rune Svensson, Forshem. Högra bilen, en brödbil från Forshem, men bagarens namn ej känt. I bakgrunden vid bensinpumpen, Roland Göransson, biträde i Kooperativa.

81.       Sandbäck. a-m.   a. 1998.  b. från väster c. från norr, observera dörr.  d. från söder.

82.       b-d. 20090409. (fäg i datorn)    e.= f. g.    Frida Andersson (Herberts mormor), Skrika-Kajsa (Fridas mor) ?  h-k. 20091224 dörren  l.  äldre bld.         m. och n. andra hus ??,         o.(saknas?) Okänd kvinna  vid Sandbäck     (endast i datorn 81: h-o)    (granskad av stud fråga).    p. Tilda i Sandbäck med Anna och Fridolf, troligen 1904.   q. Sandbäck med skylten 15 juni 2014.   r. Sandbäck med skylten 2014.                                                                          82. I väntan på cykellopp, gärde vid Hälledal. Från vänster: Rolf Gunardo, ?, Stig Blyh, Bengt Svensson. Bakre raden från vänster: ?, Nils Svensson, Thage Ahlström, Bengt Karlsson ( Bengt i Vara ).

83.       Skolkort Österäng 1926.

84.       Potatisupptagning på Österängs gård. Axel Blyh, Inga Holm, Sven Ringblom,    John Krantz.

85.       a.   Skurgummor utanför Tabor i Forshem. 1947. Elsa Haggren, Elin Rylander, Ingeborg Hult, Elin Hult, Agnes Krantz, Ellen Nordberg,Vendela Johansson, Torgny Persson, Karin Rylander, Elin Karlsson, Gerda Persson, Anna Larsson.     c.  Skolkort.     Österängs småskola. Elever och lärare, Österäng 1946. Bakre raden från vänster: Iris Olsson-Andersson, Per Karlsson, Inger Leijon, Rune Leijon, Alf Leijon, Anna Jansson, Harald Andersson.    Främre raden: från vänster: Sune Karlsson, Yngve Larsson, Ulla Karlsson, Barbro Westerlund, Per Westerlund, Stig Leijon, Maj-Britt Eklund, Margareta Larsson.

86.       Brudpar. Vilhelm Johansson, Vendela, Ingrid Johansson ( “Skräddars Ingrid“). (Årsskrift 2010)

87.       Oskar och Karin Persson 1994 eller 1995.

88.       Edla Lindh ( “Edla i Lia“).????

89.       a. Sträckers=Holmes ?   b. Platsen för Sträckers stuga ???? (foto  c. Platsen för Sträckers stuga ? 20100409    d. 21 juni 2011. Koordinater: 5836745   1330231. Hans Jonsson vid krusbärsbusken.   e. Mot Bondebolet. f. Paul Zettersten

90.       Skolkort.    Åke Bly stående fjärde från vänster. ( från Åke Blys fotoalbum ).  Saknas

91.       Vandring vid Storslätt 11 juni 1997. a-l,  12 kort.   a.  från v.  Lars Borg, Karin Wall , Gunnar Lindh, Ingbritt Arthur Claesson,  barnbarn , Sven –Olof  Runersjö, Gun Ekman,  Allan Ekman, Herr och fru Pilfalk, Sven Wall, Lennart Arthur Claesson, Sven- Åke o Inga Svensson , Nils Ekman, Ingrid Runersjö, Viola Nilsson,  Karl-Erik Lind,    b. Allan Ekman, Gunnar Lindh, Karin och Sven Wall,     c. ? ?  Ingrid Lindh, Ingrid Runersjö, Gun Ekman, Inga Svensson, Viola Nilsson, Sven-Olof Runersjö.    d. Nils Ekman, Sven Wall.   e.  Sven Wall, Sven Pilfalk.     f.  Dag Gärdefors,  ?   ?   Inga o Sven-Åke Svensson, Viola Nilsson.    g. Fru Pilfalk, Allan Ekman.    h. Karl-Erik Lind, Sven-Åke Svensson, Nils Ekman Lars Borg.    i. Sven Wall, Lennart o Ingbritt Arthur Claesson med barnbarn.

92.       Midsommarfirande 1997. Karl-Erik Lind, Marianne Olsson, Åke Krantz,Allan Ekman, Viola Lind,  Karl-Erik Andersson, Karin Wall, Alexandra Wall, ?,?,?.

93.       Vandring på Österplana Hed 4 juni 1997. Viola Lindh, Karl-Erik Andersson, Ingrid Ekman, Gun Ekman, Dag Gärdefors ?,?,? .

94.       Vandring vid Oljekoken. 21 maj 1997.       a.   Gunnel o Olle Bergman,  Annika o Jan-Erik Borg.    b. Håkan Ljungqvist, Pelle Ljungqvist, Lennart Arthur Claesson.     c. Alf Pettersson, Karin Wall, Lasse Borg, Göran Andersson, Kerstin o Sigurd  Allén, Annika Borg, ? ?.      d. Alf Pettersson, Karin Wall.    e.  Allan Ekman, Sven-Åke Svensson  syns bakom, ?, Viola Nilsson, Gunnar Lindh, Nils Ekman, Karl-Erik Lindh, Gunnar Apell, Dag Gärdefors, Thore Jonsson,

95.       a. Juniorstugan ? vid Gamlebodarna.       b. Elever och lärare 1946. Iris Olsson-Andersson, Per Karlsson, Ingegerd Karlsson, Inger Lejon, Rune Lejon Alf Lejon, Anna Jansson, Harald Andersson, Sune Karlsson, Yngve Larsson, Ulla Karlsson, Barbro och Per Westerlund, Stig Lejon, Tage Wångstedt, Lennart Lejon, Majbritt Eklund, Margareta Larsson

96.       Hemvändardag  Forshem, 1996 + negativ.   a.-s.   a. ?  Thore Lindh     c. I kyrkan, längst till vänster Lars-Åke Bly ?     d. Stig Eklund Gunnel Bergman, Astrid Gustavsson, Åke Svensson,  Elon Eklund.     f. Åke Svensson.     h. Arne Lindh, Dag Gärdefors.        i. Stig Eklund,  Runersjö.    j. Åke Krantz, Karl-Erik Andersson     k. Gunnar Lindh, Arne Lindh.      m.  ?? Thore Lindh.      n. 4:e fr v. Gun Svensson-Hjorth, sedan Mary Svensson.      o. Utanför kyrkan, i mitten i vit kappa Mona Ryman.       p. Arne Lindh, Gunnar Lindh, Ulla Andreasson-?      q. ? Bergman.      r.    Gun Svensson-Hjorth, Stig Nilssson.       s. I förgrunden fr.v. Mona Ryman, Åke Krantz.

97.       Hemvändardag i Österäng 1993.

98.       Gästgivaregården, Mellbins=Forsåker, Kyrktornet.

99.       Höstfest i Fullösa 1996. K-E Lind, Ulla Wendel, Bengt Persson, Nils Ekman, Dag Gärdefors, Jan-Erik Borg, Viola Lindh-Nilsson, Stig Nilsson, Karl-Erik Andersson, Karin Lindh-Wall, Gunnar Lindh, Ingrid Lindh, Bjurson, Alexandra Wall, Sven Wall, ( många fler personer ). Från vänster Immerstrand Karlsson c. Rune Bertilsson i röd skjorta

100. Eklunds cementgjuteri i Österäng.(Årsskrift 2006) Visat i Betel 17 nov 2007.

101.  Lund?  a.  2, personer ?( originalet hos Bo Karlsson, Brevik, vars mor var född på Lund ).    20090714     b.   äppleträd vi Lund (i bakgrunden  Bråten 13/400)   s     c.  Grandunge där Lund låg ? Från vita snitseln Bråten 22/400,  Mickelstorp 33/400    d. Grandungen,33,vit snitsel, från övergången vid Bråten  244/400.   e.f.g. 20101104  g. Stången med skylten (i bakgrunden Bråten)    h. Svinhus ?(i bakgrunden Bråten)  Koordinater. 5837,876   1333,185.    

102.     a. (Saknas) Främre raden från vänster: Karl-Erik Johansson ( I Stutahôla), Greta, hans fru, född Nilsson, Inger Wilhelmsson, Österängs gård, Stig Bly. Övre raden från vänster: Johan Hult, Adolf Bly, Sven Erik Bly, Elin Hult, Märta Bly, Otto Hult. (saknas i arkivet och datorn).  
b. ”Paviljongen” = gårdskyrkan på Österängs gård, byggd omkring 1870, revs1970 (årsskriften 1991 sid 23).   
c. Österängs gård, interiörbild från gårdskyrkan, Adplf  Bly visar bibelversen, som var skriven på väggen.  
c. Österängs gård, interiörbild från gårdskyrkan, Adplf  Bly visar bibelversen, som var skriven på väggen.
d. Österängs gård, skidåkande ungdomar i Fårahagen i mitten på 30-talet. Från vänster: Lars Åke Blyh, Georg Hult, Folke Blyh, Verner Larsson, Karl-Erik Andersson.
e.  Östeängs gård i början på 30-talet. Stående från vänster: Georg Persson, Stig Blyh, Lars-Åke Blyh, Henrik Hult, Gottfrid Hult. Knästående från vänster: Folke Blyh, Karl-Erik Blyh, Georg Hult

103.     Gammalt hus (fråga)             (frågat Raymond)

104.     Vandring vid Österängs Gård, Åke Krantz. 9 juli 1997.

105.     a. Cykelutflykt Gössäter - Fullösa  Karin Wall, Ingrid Ekman, Karl-Erik Lindh. Karin Svensson, Sven Borg?   b. Karl-Erik Lind berättar, i bakgrunden ?, Ingrid Ekman?  c. Vägen från Kärrgården mot Fullösa man, Lasse Borg, Lennart Klasson.

106.     Vid Storslätt 11 juni 1997.       a. Bröderna Backman.     b. Gunnar Lindh, Karin Wall, Nils Ekman, Lasse Borg, Sven Wall, K-E Lind, Allan Ekman, Lennart Klasson.

107.     Vandring vid Hästagen , Oxelbacken, Fullmanstorp, Sträckers.    a. Allan Ekman, Olle Svensson Hästhagen, Astrid Carlèn, Inga Svensson, Lars Borg, Annika Borg,  Sven Svensson  i Hästhagen.     b. På väg från Fullmanstorp mot Sträckers.      c. Anna Gärdefors, Stig Nilsson, Bengt Persson, Viola Nilsson, Ingbritt Persson, Sven Wärmegård, Sven-Olof Runersjö, Sven Borg .    g. Sven Borg. Allan Ekman, vid Stängeln.            h. Från höger Sven Wärmegård, Gunnar Lindh, Sven Borg. Längst t.h. Sven Svensson i Hästhagen.   j. Karl-Erik Andersson ?,  Olle Svensson och Sven Svensson mäter vattendjupet i brunnen vid Stängeln.

108. Tranmossen  a. och b.  Vandring Bråten- Forshem, våren 1996.   Sven Borg, K-E Lind, Gun  Ekman, Anna Gärdefors, Bengt Persson. Karl-Erik Lind, Karl-Erik Andersson?     c. och d. Tranmossen, äldre kort. Hilda, Gustav, Ragnar Persson (född 1906), alltså c-fotot troligen  1917-1918.      e.  20101004. Koordinater: 5837594  1331636.  Skylt: Siste brukaren Gustav Persson till 1942.   i.  Karta 1870.   j. Tranmossen eller Funkatorp.       k. Tranmossen, Stig Nilsson, Hans Jonsson och Göran Persson

109.     Folkskolan i Forshem Troligen familjen Tengrot, Tengroth. 1920-talet? (ur årsskrift ?)

110.     Månsson, Österängs Kooperativa.

111.     Axel Hjertén tankar åt Georg Wallquist.

112.     a. och b. Varggropen vid Österängs Gård.  (1994 och 2006)     b. 20090419. Koordinater 5838,895   1330,833. 
c. Från vägen      
d.  Fullösa, varggropen vid Värmagården. 20090419.     
e. f. Varggrop norr om Tunbotorp. 20090621.
g. 20110704    Koordinater: 5838,769  1335,806  g. November 2013.

113.     Skjul, var? (fråga). (frågat Raymond)

114.     Hagaberg.
a. Gåbben J.A. Skog och en pojke med kor.   
b. Flera personer, till höger gamle gåbben Skog, till vänster Skogs pojk .(kopior från fotoarkivet i Götene).  Visat i Betel 17 nov 2007.   
c. Gåbben Skog och en flicka    
d. 20090409.(färg i datorn).     
e.  J.A. Skog, Skoog. Hagaberg. Fjärdingsman, soldat. Oskar Skogs far. (Årsskriften 2000. Visat i Betel 17 nov 2007.).             

115.     10 november 2011. a. och b.  Lilla Rundrödjan. Koordinater: ca 5839,055  1329,632

116.     Österäng, telegrafen.

117.     a.  Sandviken Koordinater: 5839107  1332659. Djerves  Stenhuset     
b. Familjen Djerv.      
c. Vid Folkets hus i Gössäter,  Ruben Blom, Bertil Djerv.   
d. Djervs vid Sandviken Österäng.

118.     a,b,c, Rönningen II 1997,  nr 61 i Torpinventeringen, årsskrift 1989. Koordinater. 5836691  1333114  Svinhusruin? 20101103.  d. Rönigen II  17 mars 2015

119.     Hembygdsföreningens slåtter på Smedjebacken  1997 . Erik Gärdefors, Gun Ekman, Robert ( Helena Lindholms son ), Gunnar ? (i kyrkokören), Gunnar  Lindh, Allan Ekman, Sven Wall, Viola Lindh, Ulla Wendel, Ingrid Ekman, Stig Nilsson, Lars-Åke ?, Birgitta Gärdefors, Nils Ekman, Inga Lindh-?, Sven Borg, Fredrik Jonsson, sittande: Karin Wall, Karin Svensson, Dag Gärdefors, Erik Lindh.

120.     a. och c.      d. Ryggtavlor av Hugo Blom ? ,Ingrid Ekman, Maja Blom.   e. Skylt: Sista brukarna Johan och Emma Ahlström     

121.     a.  Korpared ?.  
b. Maja Blom, Birgitta Gärdefors, Georg Wallqvist, Allan Ekman, Arthur Claesson, Erik Karlsson (på Nabbenäs), Paul Zettersten.  
c. Birgitta Gärdefors, Maja Blom, Asta Wallqvist, Arthur Claesson, Paul Zettersten, Ingrid Ekman, Georg Wallqvist, Allan Ekman, ?, Erik Karlssonn ( på Nabbenäs).     

122.     Skolkort.

123.     Kihlströms= Rosenlund.  Koordinater: 5836949  1330862   a.       b. Omkring 2000, foto Dag Gärdefors.     c. 21 juni 2011, i bakgrunden Hästhagen. Skylttext: Rosenlund ”Kihlströms” Soldattorp, sista brukaren. Matilda Andersson f. Jakobsdotter, död 1938  Enligt Olle Svensson var siste brukaren (Johan Fredrik?) Kihlström.

124.     Rönningen I vid Storemossen. Storemôssa Rönning. ( n r. 57 i torpinventeringen  i årsskrift 1988 )
a. äldre kort.    
b. 20090529.  Koordinater: 5836356  1332762.  Skylttext: Rönningen I ”Storemôssa Rönning”  Siste bukaren Karl Axel ustasson till 1945.  
c. och d. 21 juni 2011.

125.     a.  Marieberg,     
b.  Birgitta Gärdefors, Einar Persson,,  Paul Zettersten, Erik Karlsson ( på Nabbenäs), Hugo Blom, Maja Blom, Georg Wallqvist, Arthur Claesson,  
c.  Huset.    
d.  Arthurs Arthur Claesson        
e.  Artur Arthur Claesson, Georg Wallqvist, Maja Blom, Hugo Blom, Paul Zettersten, Einar Persson. Visat i Betel 17 nov 2007. (i årsskrift 2009)s

126.     Sandviken.    
a. Bertil Djerv          
b. fattas      
c.  Gamla huset       
d. avträdet o vedboden  
e  Göte Djerv, till vänster konstverk.

127.     Trädgården. (Trägårn)
a.  Omkring 1990.    
b.  20090529.  Koordinater 583621,6  133205,6 (Marieberg syns längst bort.)   Fotot taget i  riktning 236/360 . Skylt: Trägårn,huset flyttat till Storslätt, omdöpt till Olofsborg.   
c. Skylt  Koordinater: 581355  1332071

128.     Storemossen.      
a.  Huset.     
b.  Ladugården. 
c.  2009-05-28.  Kullen efter norra huset.  Koordinater 583638,4 133208,9. i bakgrunden Storemossens norra ladugård.    
d.  20090608  Gränssten vid Storemossen (text med Hellekis??)
Koordinater 583638,2  133213,2. i bakgrunden Storemossens norra ladugård.

129.     Ljungsberg.

130.     Spetek.  Koordinater. 5835901 1331950    a.  äldre kort   b. 21 juni 2011.   c. Folke Hallén, Hällekis,fartillStellanHallen utanför Spetek   d. äldre bild. tagen vid samma tillfälle som bild d (jämför skuggorna).     Skylttext: Spetek Brukare Albin Kvist.     

131.     Höjen = Höjden. ( Asta Wallqvist, Hugo Blom, Arthur Claesson, Allan Ekman, Erik Karlsson, Georg Wallquist, Maja Blom, Ingrid Ekman.        b. Hans Jonsson, Evert Svensson, Stig Nilsson, Dag Gärdefors sätter upp torpskylt vid Höjen   c. Mot höjen  från vägen 2014.

132.     Nybergstorp.

133.     a-f.   Stora och Lilla Hedäng ?(troligen inte)s. a. Artur Claesson, Allan Ekman ?, Georg Wallquist, Birgitta Gärdefors.  b. Maja Blom, Arthur Claesson, Hugo Blom, Asta Wallqvist, Paul Zettersten. lilla Hedäng Koordinater:5836085 1330862.
Stora 5836086   1330721

134.     Herreledet.(fråga).

135.     Skolkort. Forshem. Fråga

136.     Karlberg.  Koordinater: 5836258    1331958.   Skylttext: Siste brukaren Erik Karlsson till 1963.

137.     Nylund.  Koordinater: 5835915   1331935.    Skylttext: Nylund Sista brukare Albin Qvist död 1959, och Hjalmar Kvist, död 1960.   a. och b. äldre bilder.   c. 21 juni 2011 torpskyten.   d. Dammen vid Nylund 27 september 2015 5835940 1331921

138.     a. Fritorp.( vid ån)      b.  ? (fråga).

139.     Bergslyckan (tidigare Korstorp): a. Tre män, en kvinna och ett barn vid Bergslyckan    b. Syster till Bror Svensson  c. Bror Svensson med familj, morfar och mormor   d. Svenssons i Bergslyckan.  e. Bror Svensson med sin häst.    f.. Bror  Svensson, Axel Svensson, Ivar i Nybergstorp      g. Tre män och en kvinna  h. nio personer framför huset  i. 20090409, Murartorp i bakgrunden (färg i datorn)    j. 20090512. Grunden med jordkällaren längst bort.  (färg i datorn)   (fråga)

140.     Södra Blomängen    (ena fotot osäkert )  d. 3 juni 2011. Koordinater: 5836279  1331255

141.     Konfirmationskort

142.     Trädgårdstorp.        a. och     b.                                 

143.     Gasäkra, Gasäckra, Gasäckran. Troligen 1977. Erik Karlsson, Asta Wallquist, Allan Ekman, Maja Blom, Arthur Claesson, Hugo Blom, Paul Zettersten, Georg Wallqvist, Ingrid Ekman, Birgitta Gärdefors?      Koordinater: 5836183,  1328338

144.     Skolkort fråga

145.     a. Prästäng. b. 20101103.  Koordinater: 5836,405    1333,543

146.     Blomängen. ( Norra stället ). Trädgårsdtorp i bakgrunden

147.     Skogsplantering

148.     Gräppatorp ?

149.     Boängen, Bodängen    a. Från Marianne Olssons uppsats i Årsskriften 1993 s.34 (Saknas i arkivet).      b. och c. Frida Andersson (Stuta-Frida) framför Bodängens ? ladugård.  Observera byggnad i bakgrunden.        d. August Andersson med hustru Inga Matilda och sonen Georg utanför Boängen (Saknas i arkivet).     e. Vid Boängen. Allan och Märta Larsson Arne Johansson Bengt Karlsson, Hjördis Sunninger Ulla Thunborg.  f. Vid  Boängen.  Anna-Lisa Bjursson med tre barn.       g. Boängen,(Storformat) Lisa och Nils , Bodde i Boängen 1861-1866 

150      Eklunds bil 1920.

151.     Skolkort

152.     Klingetorp. Tryses hus 1998.

153.     Utanför Mellbins (Forsåker), efter 1923 ? ( då Hermansson kom till Forshem ? ) Natalia Jonsson, fru Broberg, Elisabet Karlberg, Anna Mellbin, Olivia Nygren, fru Malmkvist, Emma Johansson, Ingeborg Mellbin, Anna Hansson, Signe Hermansson, Augusta Nilsson, Ester Johansson, Ebba Mellbin, Birger Mellbin, Hj. Johansson, G.W.b Malmkvist, Magnus Hermansson, Adolf Jonsson, Maja Tengroth, Lars Hansson, Albin Johansson, David Tengroth, Anton Nygren.

154.     Anders Palm ? Gustaf  Ström. ( yttrligare en person).

155.     Lennart Andersson, Hjalmar Andersson, ? ( ytterligare en person ).

156.     Tavla föreställande ? , målad av Natanel Bengtsson, bodde i Oljekoken.

157.     Arbetare på Österängs gård.1, 2, 3, 4, 5, 6 : Holm i Vennerlindstorp ? 7. Frans Ringblom ? 8, 9, 10, 11 : Axel Bly (Tjalan ), 12, 13.

158.     Ringbloms, Alebotten. Stående från vänster: Nils ?, Anna, Erik, Gustav, John, Oskar, Tyra. Sittande från vänster: Johan, Svea, Sven, Maria med Eiler i knät, Sara ( gift Backman), ?

159.     a. och b,           Blåbandsungdom. Otto Hult, Linus Gustavsson, Beda Gustavsson, Hulda Johansson, Alfred Johansson, Ingegerd Johansson, Karl Lundvall, Gottfrid Hult, Lennart Johansson, Ester Lindh, Ingeborg  Lindkvist-Wall, ( fler personer ).

160.     Potatisplockning utanför Ströms. Omkring 1940,(fråga) Karin Lindh-Vall i mitten.(fråga Ulla Andreasson-Svensson)

161.     Tabor, Forshem, omkring 1925. Bl.a. Ingeborg Lindquist. (flera personer ).

162.     Budkavle vid Gästgivaregården, omkring 1985. Bl.a. Wretmans, Erland och Britta Jonsson, Hjördis Sunninger, Nils Bjurssson, Roy Sunninger, Karin Wall, Gunnar Lindh, Hans Jonsson, Häståk vid Mellbins.
a. Roy Sunninger på Gästgivaregårdens trappa.         b. Herr och fru Wretman.       c. Häståk utanför Forsåker, Mellbins.  (i årsskrift 2009)                d. Britta och Erland Jonsson. ?.? .        e. Hjördis Sunninger. f.  Hjördis Sunninger  och Nils Bjursson.     g. Britta och Erland Jonsson.     h. Gunnar Lindh, Karin Wall?

163.     Söndagsskola i Missionshuset, Forshem 1951.  Stående från vänster: Karin Lindh, Anita Svensson, Maja Lundberg, Birgitta Johansson, Kerstin Ahlström, Margareta Ahlström, Gunnar Lind Vivan Ringblom, Barbro Immerstrand, Hans Jonsson, sittande f.v. Lisbett Ingemarsson, Gunhild Ahlström, Catarina Jonsson, ?, ?, Bengt Ingemarsson.

164.     Skolkort. Mellanskolan, Forshem. Märta Lindberg,  1935. Övre raden från vänster. Ragnar Johansson, Åke Bly, Erik Forsberg, Maj Andersson, Elsa Lindh, Kalla Larsson, Mittre raden från vänster: Evert Lindh, Erik Skog, Karl-Erik Andersson, Bengt Karlsson, Ingemar Johansson, Undre raden från vänster: Bengt Ahlström, Tore Lindh, Lennart Bly, Josef Eklund, Elon Eklund.

165.     Skolkort. Österängs äldsta skola, sedermera telegrafstation. Skolkort.  barn.

166.     a.  1914 eller-15. Vid Lundvalls stuga. Längst t.v. Gustav Ström ( bror till Emilia Ström-Lundvall), Karl Lundvall, Emilia Ström-Lundvall. Framför: Lundvalls barn, Ebbe, Isidor och Astrid.( Årsskrift 2008). b. och c. 20101004. Koordinater: 5837584  1331510. Skylttext: Banvaktsstuga ”Lundvalls”.

167.     tom

168.     Forshems ungdomskör 1983 ?.

169.     Ångmaskin vid Oljekoken, Gössäter.

170.     En söndagsutflykt med av Eklunds första bilar. Från vänster: Karl och Ester Eklund, Skräddare Wirén med fru Olga, Gustaf och Nanna Ström. Barnen i främre raden: Elon Eklund ( i pappa Karls knä) , Ingeborg Wirén, Anna-Lisa Ström, Eva Eklund. Barnen på bilen: Nils Ström, Inga Ström. Foto taget 1925.

171.     Grupp ur Hembygdsföreningen vid Bodängen, Alekärr, Oxafallet, Lund.  24 oktober 1995. Mariane Persson-Olssson. Arne Lindh, Gunnar Lindh, Rune Lindh, K-E Lind, Lars Holmström,  Senare foto Erik Gärdefors vid Bodängen, i bakgrunden Bodängen, Gastorp.        h. 20101101. Oxafallet.    Alekärr: Koordinater: 583632  133238   

172.     Dagsberg. Johanna Djup.

173.     Motorfartyget “ Lidan “ där  Åke Svensson började sin sjömansbana.

174.     Erik Almquist med lastbil 1934- 1935.

175.     Tre damer med Forshems kyrktorn i bakgrunden.
En av dessa kan vara kyrkoherde Timbergs fru, en annan Aga-fyrens uppfinnare Gustaf Daléns syster. (fattas)

176.     Mjölkbord vid Prästgården, Forshem. Hugo Blom. 1950-talet.

177.     Bygdevandring vid Storslätt. 1997. Gunnar Lindh, Nils Ekman, K-E Lind,  Allan Ek

178.     Bygdevandring på cykel ?

179      Adolf Bly, som ung.

180.     Forshems järnvägsstation.   a.  b.  c.

181.     Ljungslätt. a.-e.

182.     Från vänster: ?Svensson, Lennart Johansson ( i hatten) Majvor Andersson.

183.     Ellen Sandgren, Rosi Haggren.

184.     Skördepaus. Arvid Karlsson ( i Lunden ), Lennart Andersson 3:e från höger, Sture Andersson, Hjalmar Andersson till vänster om Lennart. Längst till höger Anton Andersson. 2:a från Tore Johnsson? Visat i Betel 17 nov 2007.

185.     Hus i Gössäter, Hedvigsborg, Station, Karlslund.

186.     Lunden ( under Prästgården).

187.     Nabbenäs.

188.     Friheten. Murare Sellman med familj.

189.     Skolkort. Skolklass i Gössäter.

190.     Skolkort. Tjo och tjim i Forshems skola, Lasse går i ringen. Anna-Greta Johansson, Lennart Johansson. (årsskrift 2008)

191.     Ella Rydquist, Anna-Britta Edvinsson spinner,s 191e. Lada, var ?

192.     Gamlegården. 1930-talet. Georg Andersson, Erik Bly, Erik Larsson, ?

193.     Björstorps missionshus. ( årsskrift 1989, sid39).

194,     Morfara pipa. Visat i Betel 17 nov 2007.

195.     Klingetorp.

196.     Klasskort 1937. Lärarinnan Märta Lindberg, Vivan Ringblom, Gunnar Lindh, Stig Algotsson, Folke Lindh,  Alf Svensson, Herbert Ringblom, Gunborg Hult, Gösta Svensson, Ester Bly, Ulla Andreasson, Maj Skog, Ingrid Bly, Astrid Eklund, Anna Larsson  (i årsskrift 2009)

197.     Hemvändardag i Forshem 1991. 7 kort

198.     Utanför missionshuset.  Många personer, bl.a. Märta Ljungberg, Jenny Hult,  Anton Andersson i 

199.     a.       Fiskaretorpet. Flyttat från Forshem. Johan Jonsson, Anna Johnsson, Ebba Johansson, Fritz Djerv.
b. Friheten. Yttersta huset, Fredrik Karlsson

200.     Österäng.  
a. Järnvägsstationen,  b. Österängs skola Skolkort. Visat i Betel 17 nov
c.  Skolkort 1925-1926 klass 3 och 4, lärarinna Greta Haglund. 
d.   Konsum. 
e.  Skolkort (var ?)

201.     Från vänster: Dag Gärdefors, Karin, Gunnar, Lars, Elsa, Ingrid Lindh, Ester Wallquist.

202.     Forshems Kooperativa. Egon Henningsson, Erik-Albert Karlsson-Gärdefors. Omkring 1935.

203.     Sju herrar coh sex damer (fråga). (frågat Raymond)

204.     Skolkort. Skolklass vid Friheten 1932,1933 eller  1934. Åke Bly, Kurt Karlsson, Erik Persson, Börje Gärdefors, Karl-Erik Andersson, Ingemar Johansson, Erik Rask, Elsa Lindh, Ann-Mari Ahlström, Maj Andersson,  Margit Fransson, Olle Österplan, Elon Gärdefors, Erik Skog, Ragnar Johansson, Elon Eklund, Tore Lindh m.fl.

205.     Hemvändardag i Forshem 18 maj 1996. Många foton.(inga foton finns))

206.     Brunnsgården.1920-talet ? (årsskrift 2008) Snarka-kort

207.     Mon, Österäng.

208.     Forshemsbyn. Många foton. Omkring 1995..
A  (tom)
B   Forhemsväg. 3  ( f.d. Taxi ) Rask
C   Smedjeväg 4     ( K.Lindh)
D   Gästgivaregården.
E    Forshemsv. 9  ( Ströms. Har varit uppdelat på 4 lägenheter tidigare )
F    Munkhaga  ( Doktor Karlbergs. Uppbyggd av en  Flygel från Prästgården)
G   Komministergård. (Brunsgården)
H   Björkebolet. ( f d Forsmans)
I    Forsåker  Forshemsv. 17 ( f,d  Affär, Lastbilsåkeri)
J    Forshemsväg. 6 ( Koperativa tidigt.samtidigt även bageri och skrädderi)
K   Forshemsväg.  23 (f.d. Telegrafen, ”Ströms”)
L   Församlingshem/ Pastorsexp. ( f,d. Storskolan)
M  Smedjeväg. 6. (f.d. Sjukkassan)
N   Forshemsväg. 6  Ekeborg. (f.d. Kaffé, Bankombud, Slakter)
O Smedjan Forshemsväg. 16 (f.d. Smedjan, Snickarverkstad)
P   Forshemsväg.  12 (f.d. Konsum, Distriktskötersk.m.m.)
Q   Munkvägen 1  (Kyrkvaktare/Skolvaktm.boställe.)
R   Prästgården
S   Forshemsväg. 5 (f.d. Sjukstuga)
T   Prästgårdsarendatorbost.
U  Kyrkogårdsförvaltning. (f.d. Små/Mellanskola)
V  Forshemsväg. 14 (Fyrs,Lundbergs,Manns)
X  Munkvägen 2  (f,d, Lärarinnebost.)
Y   Smedjeväg 1

209.     Forshems scoutkår omkring 1947.(fattas)

210.     Omkring 1995. a. b. c.  Bilverkstaden,  Nils Tunborg         d.   (fikarummet, platsen där han suttit på samma plats vid varje dag.           

211.     a,-i.   Anderstorp. Foton från Kerstin Johansson, Göteborg ( Brorsdotter till skräddare Johansson ??     h. Kerstin Johansson med sin farfar Johan Johansson, född i Jungslätt 1847.       i. Johan Johansson med fru Anna Maria född i Prästkvarn 1843, samt David, född1888  (årsskrift 1991 sid 16)

212.     a. och b. Konfirmandträff  1990. ( Årsskriften 1992, sid 36 ).     Främre raden fr,v,  Ingemar Johansson, Ingrid Jonsson, Evert Lindh, Lennart Blyh, Josef Eklund.          Mellersta raden. fr.v. Thore Lindh, Elsa Brandt, Kalla Johnsson, Lars-Åke Blyh, Karl-Erik Andersson.             bakre raden fr.v.  Erik Skog, Margit Sjölin, Bengt Karlsson, Elon Eklund, Kurt Carlsson.

213.     Skolkort. Skräddare Johanssons bror  ?  (saknas i datorn)

214.     Skräddare Johansson ? och hans föräldrar syskon och syskonbarn ?

215.     Redaktionskommittén för Årsskriften. Hugo Blom, Marianne Olsson, Nancy Svensson, Viola Nilsson, Ulla Vendel, Lars Holmström, Arne Lindh, Åke Svensson, Stig Nilsson, Karl- Erik Andersson, Rune Lindh, Dag Gärdefors, Thore Jonsson, Hans Jonsson, Gunnar Lindh, Karl- Erik Lind. 1995 ?

216.     Inga Lindh-Svensson vid sin skolapel vid Fiskaretorp.                

217.     Sven Östrand och ? slipar lien i Friheten. 1920-talet. (årsskrift 2008) (fråga)

218.     a. och b. Pepers = Lilla Björkkullen. c. karta 1870.

219.     Björkkullen.???? (original hos Karin Wall        

220. Kooperativa, Forshem. Gunnar Immerstrand, Evert Lindh, Ingrid Lindh, Karin Lindh-Wall. Ulla Andersson?-Vendel, Karin Lindh- Wall, Gunnar Immerstrand, Erik Johansson i Muraretorp, Maj-Britt Lövgren. 3 foton.

221.     Maria och Anita Thörn, Skagen vid Götene-Kinnekulle-Lidköpings-bussen. Gengasdrift. (i årsskrift 2009)

222.     LillaHedäng, 2 juni 2011.  Koordinater: 5836086   1330862       a.b.c. Skylttext: Siste brukaren:Lars Johan Larsson till 1936.         d.  Stora Hedäng. 2 juni 2011 Koordinater : 5836085 1330721   Hamlad ask och syrener. Skylttext. Gustav och Kristina Forsberg flyttade hit från Vadeslätt,

223.     Möte i Årnässkogen, maj 1935. Nanna Ivarsson, Elvira  Ivarsson, Gustav Fredriksson, Hans Johansson, Sven Andersson, Thage Jahnstedt, Ebbe Johansson, Anna Ivarsson, Axel Fredriksson, Gunnar Nilsson, Greta Almquist, Ivan Andersson, Sven Karlsson, Sven Djerv.

224.     Erland Johnsson.

225.     Clary (Ahlström ?) och Hans Öhlund.

226.      a. Fullösa. Bertil Andersson i Sörgården vid Bolums minnessten, Ödekyrkan. Visat i Betel 17 nov 2007. (i årsskrift 2009)
b. Nils-Fredrik Beerstål talar på den gamla kyrkplatsen vid Ödekyrkan i Fullösa. De övriga på bilden svarade i somras för utgrävningarna på platsen.
Fr v. Verner Lindblom,?,?,?, Bertil Andersson, Gunnar Lindh(?), ?, ?, ?, Nils-Fredrik Beerstål. (i årsskrift 2009)        
c. Två av medlemmarna i Hembygdsföreningen, Bertil Andersson och Gunnar Lindh låter täckelset falla från minnesstenen vid Bolums gamla kyrkplats

227.     Skolkort. Skolklass i Österäng 1936. Original hos Gun Almquist-Svensson. Nedre raden: Birger Djerv, Allan Larsson, Lars Wilsson, Sven ? i Sandtorp, Anders Andersson, Svante Johansson, Göte Djerv, Sigurd Johansson, Karl Evert Pettersson, Lennart Svärd. Övre raden: Marianne Thorin, Rut Axelsson-Broo, Maj Gustavsson, Iris Olsson, Astrid Johansson, Gun Almquist, Vera Westerlund, Astrid Göransson, Ulla Andersson, Majbritt Lindström, Aino Ahlqvist. (årsskrift 2008)

228.     a.   och   b.   Skolkort. Skolklass i Österäng, 1910-talet. Elin och Erik Nöjd från Fjällstugan, Ugglebo m.fl.

229.     Ströms 1925 vid uppförandet. Två kort

230.     Tom

231.     Sjöberget i Sjörås.  1900-1920.  Lars Peter Andersson med familj.

232.     Lars-Johan Lind och hans döttrar, mågar och barnbarn Edla Lind i förklädet.

233.     a. Utanför Karlssons charkuteri 1935. Olle Johanson, Sven Svensson, Bagar-Olle, Erik Bernhardsson, Bohlin.      b.Interiör från Elof Karlssons slakteri i Forhem 1935. Foto Anders Karlsson, ”Snarka”.      Från vänster: Bohlin (förnamnnet okänt), Erik Bernhardsson, Olle Johansson, Sven Svensson från Härligsgården.

234.     Blåbandsföreningens luciafest i Forshem. Maj Andersson, Anna-Lisa Hulth, Ingegerd Johansson, Astrid Jonsson, Astrid Eklund.

235.     Sykurs i Forshem. Början av 1950-talet. Ingeborg Hulth, Ingrid Immerstrand, Elsa Andersson, Maj-Britt Johansson, Helena Persson, Florence Hjertén, Nancy Svensson, Helga Johansson. (Ledaren), Ester Landin, Inger Ahlström, Signe Larsson (Pepers).

236.     Nancy Svensson, William Friberg, Ulla Andréasson, Barbro Andréasson.

237.     Margareta Svensson, Rolf Gunardo. (årsskrift 2008)

238.     Österängs  I.F. 1931-1934.  
a. Sven Djerv, Eiler Ringblom, Åke Eriksson, Bengt Johansson, Bertil Wolfbrandt, Gunnar Larsson (Slampen),  Finn Bodén, Henrik Larson. Knästårnde: Evert Karlsson, Östen Arthur?  Claesson, Arvid Blyh.  
b. B-laget: Sven Djerv, Herbert Petersson, ? August Gustavsson, Karl Fredriksson, Roland Göransson,?, Sten Björk, Gustav Göransson, Gunnar Larsson, Allan Björk.  
c. Evert Johansson, Arvid Johansson, Gösta Jonsson, Bror Nöjd, Gustav Johansson, Sven Jonsson, Folke Nilsson, Sven Djerv, Åke Särdkvist, Bror Ahlström, Gunnar Larsson, Gunnar Nilsson.   
d. Österängs damhandbollslag. Bakre raden  4.e Fr.v. Dagmar Andersson främre raden längst till h Ingrid Johansson ( i Stutahåla)   
e.  Österängs fotbollslag. Omkring 1930. Fr v. Arvid Nilsson, Bror Nöjd, Gösta Lundberg (Årtorp), Oskar Karlsson (Kvarntorp), Herbert Pettersson (skräddars), Evert Johansson, Folke Larsson (Starktorp), Sven Karlsson, Albert Assarsson, Axel Andersson, Gunnar Nilsson ( korten a-d i 1993)

239.     Johan Larsson, Far till Fritz och Erik.

240.     Begravning i Forshem. 12 september 1920. Linus Olsson från Skogen. ( obs Ströms hus ännu ej byggt ).

241.     Skurgummor utanför Tabor, Forshem. Elsa Haggren, Elin Rylander, Ingeborg Hulth, Elin Hulth, Agnes Krantz, Ellen Nordberg, Vendela Johansson, Torgny Persson, Karin Rylander, Elin Karlsson, Gerda Persson, Anna Larsson. (kortet saknas)

242.     Potatiupptagning på Österängs gård. Axel Bly, Inga Holm, Sven ?,, Johan Krantz.

243.     Margareta Svensson-Ivarsson (Olles och Nancys dotter) med Olles jakthund ”Jaga”

244.     Skolkort ( från Åke Blys fotoalbum ).       

245.     Andrelund  a.  Fr.v. Matilda Ström-Larsson, Johan Ström, Anna-Lisa Ström, Elsa-Ström-Larsson, Arvid Sjögren, Ellen-Ström-Sjögren med Astrid i knät, Karl Sjögren,         b. Johan och Anna-Lisa Ström, (Årsskrift 1989  sid  17) .       c. Obs. veranda på bortre huset.      d. Observera: bortre huset utan veranda. Längst bak fr.v. Axel Lundberg, Hulda Lundberg, (från Österplana?)   andra raden från vänster: Lotten Sandén, Karl Sandén, Karl Lundvall (i uniformsmössa), född 1875 i Otterstad, död 1964,  Matilda Ström, gift Lundvall, ( i vit klänning), 1879-1953, född i Forshem, Nanna (Anna Matilda) Ström, född i Kristberg, Östergötland 1896, död 1983 , Agda Ström (Säfström ??, född i Värmdö 1889, som barn Ström), Gustav Ström, född 1890 i Forshem, död 1967, Adolf Ström, född 1881,   tredje raden från vänter: Ivar Larsson, Elsa Larsson med Nils Larsson i knät, Emelia Lundvall, Anna-Lisa Lundberg-Ström född 1851 i Forshem, Johan Ström ( med skägg) född 1856 i Bredsäter, Ellen Sjögren, Karl Sjögren.  Främst: Fritz Lundberg, Signe Lundberg.          e. f. och g. , Andrelund år 2007, personen på bilden är Stig Aronsson, soldatintresserad från Kinna   e. östra huset f. västra huset.     g. ladugården          h. Soldaten Johan Ström och hans hustru Anna-Lisa i soldattorpet Andrelund (publicerad i årsskriften år? Original saknas).

246.     Kungens Västgötaresa 1927. Vid Årnäs bruk.

247.     Vid ett Hellekis-torp ?  Stående: Ragnar Jonsson, Nils Karlsson, ---,---, Erik Forsberg. Sittande: Gustav Jansson, Evald Karlsson, Bertil Karlsson.

248.     Skogsplantering på Österängs Egendom ? Einar Persson, Marianne Persson-Olsson (fler personer )

249.     Skogsplantering, (fråga) (personer ? ) originalet hos Evert Lindh.

250.     Skolkort. Skolklass vid Forshems gamla småskola. Klass 1 och 2 1926.  Från vänster. Asta Persson ( Årtorp), Karin Hansson ( Österängs Egendom), Stina Johansson Årtorp, Birgit Andersson ( Solbacka, Telefonstation), Eva Eklund (Ekeborg), Ina Forsman ( Björkebolet), Asta Bly ( Österängs Egendom), Arne ? , Anna Lindh ( Skoghem), Karin Svensson (Vesslan, Vässlan), Axel  Andersson ( Rundrödjan), Holger Larsson( Hälledal), Erik Karlsson ( Hälledal).

251.     Österängs egendom. Harold  (Harald?) Andersson ( dålig kopia, vem har originalet ?).

252.     Kaffestugan på Kinnekulle, Kullatorp. Rune Vallquist ( Flera personer ).

253.     Gamlegården, Forshem, Rättarebostaden  byggd c:a år 1850.

254.     1907 års konfirmander. 50-årsjubileum juli 1957 i Forshems kyrka. (personer ?) ( i årsskrift 2009)

255      Skolkort.  a.  ?        b .Österängs skola 1936. Lärarinna. Greta Haglund. Övre raden fr. vänster: Rosa Andersson,Anders Andersson, Inga Ivarsson, Iris Hermansson, Anna-Lisa Göransson, Rut Lindström, Britta Sahlberg, Astrid Ahlquist ( Alm...?), Rut Johansson, Oskar Pettersson, Iris Oldin, Britta Lejon, Britta Klasson, Astrid Bly, Sittande: Gösta Backman, Kurt Broo, Sven Karlsson, Margit Broo, Inga Olsson, Gösta Andersson, Bertil Djerv, Arne Ahlquist.

256.     a. Backelund  tre personer          b.             Skogvaktare  Carl Nygren, Backelund. Född 1855 i Forshem, Fru Matilda Nygren född Vesterlund i Forshem . Föräldrar till Helfrid Dalfors (Artikel iÅrsskriften 2009)

257.     Kalas flera personer (fråga) (troligen inte Forsh. Eller Fullösa)

258.     Per Albin Hansson i Gössäters Folkpark, 1 maj 193?.

259.     Söndagsskoleutflykt ? .1952 Tabor.Tredje raden längst t.h . Egon Österberg (Fråga Åke Krantz) Även nummer 795 Med på bilden även: Britt och Ingrid Krantz, Astrid Hult, Lars-Erik Ringblom, Henry Johansson, Sven-Erik Bly, Olle Svensson. (granskad av studiecirkeln fråga).

260.     Skolkort. Skolklass i Gössäter, Lärare Ester Gustavsson.

261.     Hälledal, efter branden 1909 ( foto hos Raymond Andersson).

262.     Bussdirektör Hilmer Johansson, Mölndal, utanför sitt barndomshem, fattigstugan i Fullösa. (1994 s 44)

263. Östeängs taxi. Gustav Carlsson (årsskrift 1993)

264.     Björstorp.

265.     Tångemyran, Hjalmar Andersson.

266.     Hemmingslätten. Britta och Astrid Jonsson.

267.     Luciafirande ( i Österäng ?), Astrid Göransson, Brita Arthur Claesson, Anna-Lisa Göransson, Rosa Andersson, Inga Larsson, Britta Salberg.

268.     .   b. Folkfest

269.     Forshems skola. Brander. Bakre raden: Rune Lindh, Rolf Arthur Claesson,?, Elsa Österberg, Läraren Brander, Britt Wallquist, Marianne Persson, Henry Johansson, Arne Karlsson, Mittenraden. Karin Lindh, Ann-Marie Johansson,?, Marianne Karlsson, Anna-Lisa Ringblom,?,. Sittande: Sture Andersson, Gösta Hjorth, Karl-Erik Forsell, Aven Svensson, Karl sPersson

270.     Skomakare Larssons stuga (  troligen Bromossen ”Kagges” ,Lars Johan Svensson jämför Paul Zetterstens uppsats om Hälledals.torpen i ”Lidköpingsbygden)s.

271.     Värmagården i byn Fullösa. Här hölls sammanträden  angående storskiftet, och på 1800-talet frireligiösa stugmöten. Huset revs 1923. Felaktigt. Fråga Ingrid Lindh   ( i årsskrift 2009)

272.     Två kort. Tabor, bibelstudium, Forshem  ( personer ? ) I Mitten pastor Ingham. (Original hos Margareta Wiksén).

273.     Maskerad i Österäng, Ragnar Johansson ( fler pesoner )

274.     Landshövding Mannerfeldt ( fler personer ).

275.     Annelund vid Lyckorna, två personer.

276.     Rask, Vendela Johansson, ytterligare personer

277.     Gunnar ? Karlsson i Lunden. årsskrift 1995, sid17

278,     Hembygdsföreningens slåtter på Smedjebacken  28 augusti 1998.

279.     Ruth Ahldéns far Albin Andersson med tjuren på Helledal. Foto 1925 (årskrift 1995 sid 17).

280.     Lindåsen inomhus. Johanna och Nils Lindahl, deras son Berner ? Nils hade parfymerifabrik i Göteborg. Gåva av Karin Wall.

281.     Statare och torpare på Årtorp, 1930-talet, 1940?.  (Namn i fet stil inom parentes enligt Anitha Bly)                     Övre raden 1. Gustav Persson, 2. Ivar Larsson, 3. Ragnar Persson, 4. Frans Lång, 5. Adam Borg, 6.  Karl Bly, 7. stallare Emil Lundberg, 8. Folke (Erik) Johansson, 9 (Knekten) 10.  Gustav Ringblom, 11. Henrik Andersson, 12. Alfred Svensson (Andersson) ( (Vadet) ,   Nedre raden: 1 Bror Svensson, 2. Erik Österberg, 3. Ladugårdsförman Herman Hellberg,  4. Johan Hult, 5. Fridolf Johansson, 6. Förman Gilbert Svensson,7. Karl Johansson (i Höjen)( Original hos Rut Persson-Danielsson).  

282.     Hästar med skötare på Årtorp. Stallare Lundberg, Fridolf Johansson, Gustav Ringblom, Bror Svensson, Gustav Persson, Johan Hult, Ivar Larsson, Erik Johansson, Ragnar Persson, Erik Österberg.

283.     Familjen Engberg, Barkelund.

284.     Barkelund. Gustav och Nanna Engberg, Johannes Jonsson ( Nabbenäs ).

285.     I Årnäs-skogen, foto “ Snarka “, maj 1935. Gustaf Fredriksson, fru Fredriksson, Gunnar Nilsson ( flera andra personer )

286.     Hus på Österängs gård

287.     a. Murartorp. Från vänster: Erik och Jenny Johansson, Augusta   Forsberg-Hult(Jennys Mor), Margit, Nanny Hult (syster till Jenny).     b. Erik och Jenny Johansson.     c. –e. ?      f. äldre foto      g. och h.  20090409  observera den stora jordkällaren, tidigare Odhs slakteri. (färg i datorn).

288.     Filip Larsson ? Gamlegården med en mekanisk hårklippningsapparat för för husdjur?

289.     Österängs Kooperativa 1935, foto Anders Karlsson,“ Snarka “.

290.     Einar Gunnardo, invigning av normalspåret vid Forshems järnvägsstation.

291.     Åskådare, bl.a. från vänster: Ebba Johansson, Erik Tranberg, Artur Larsson, Holger Nilsson, Gustav Ström, Henning Ahlström, Märta Ringblom, Beda Ringblom, Lisa Holmström, Carl Holmström, Svea Ahlström, Ingrid Immerstrand,  Ruth Svensson, Wilhelm Klingspor, vid invigningen av normalspåret vid Forshems järnvägsstation. (finns i datotn, men var?)

292.     Sven Ringblom  kör snöplog med häst.

293.     a,b,c,d, Rundrödjan. Jaktlag.Två olika kort. Stora kortet: Bl.a. Eiler Ringblom, Fritz Djerv, Sven Djerv, Arne Karlsson, Edvin Karlsson, Eiler Ringblom, Gustav Persson, Gösta Svensson, Gustav Ringblom, Erik Ringblom, Artur Ekberg, Otto Hult, Bror Svensson, Elsa Andersson, Helena Persson, Stig Bly, Gunnar Andersson. Einar Mann, Lennart Fallgren, Ragnar Persson, Johan Ringblom, Gottfrid Hult, Sven Ringblom.
c.       Jaktlag vid Rundrödjan, Runneröja. Från vänster: ??? Birger Djerv, Ejnar Mann?, Rune Karlsson, Lennart Halgren, Ejnar persson,? Sven Ringblom (lite skymd), Gunnar Larsson, ??, Tavi Pöntynen, ?,

294.     tomt

295.     Gamla lantbruksmaskiner. Var ?  Fråga Sven Wall.(fråga) 2 juni 2011. Var ? (fråga)

296.     a. b.Ödehus  vart??

297.     Studiecirkeln, redaktionskomittén. 1998. a. Arne Lindh, b. Arne Lindh, Lasse Borg, Dag Gärdefors,  c.  Gunnar Lindh, Stig Nilsson, Åke Krantz  d. Arne Lsindh, Dag Gärdefors, Stig Nilsson, Viola Nilsson, Lars Holmström.  Foto Lars Holmström. ( i årsskrift 2009)

298.     Järnåldersgrav vid Forshemsån, ungefär mittemot Barkelund. a. och b. Foto Lars Holmström 1998.

299.     Järnvägens 100-årsjubileum. 1998. Bl.a. Göte Berhardsson, Birgit Holmström. C.G. Gillström , Lennart Gustavsson, Hedvall (kommunalråd i Lidköping).  Foto Lars Holmström.

300.     Forsséniska gravkoret = Gamla biblioteket. 1999.Det första folkbiblioteket öppnat  1878. Foto Lars Homström.

301.     Forshems kyrkokör vid Jättafjät, Bo Landberg, Sture Bertilsson, Dag Gärdefors, Georg Wallquist, Asta Wallquist, Nancy Svensson, Gösta Svensson, Gunnar...Annika Eriksson.

302.     Gränsstenar i Årnässkogen. Rest sten vid Rivenäs. Omkring 1996. Foto Lasse Holmström

303.     Järnvägens 100-årsjubileum

304.     Tom

305.     Stampens kvarn. (foto Karin Wall ).

306.     a. och b.  Emil och Selma Andersson. Bröllopsfoto, vigda i Medelplana 9/12 1906. Originalfoto hos Raymond Andersson.

307.     a. och b. Översvämning vid Stampen, Gunnar Immerstrand. Foto Lars Holmström.

308.     Nygårds brännvinsbränneri, brygghuset. Emil Andersson, Boman, Johan Andersson.

309.     Ingrid Lundell, Kurt och Inga Wärmegård. Fullösa.

310.     Emil Andersson, Erik Andersson, Sven Borgh, Märta, Herbert Ringblom vid ett bygge. Original hos Raymond Andersson.

311.     Vennerlindstorp. Stående Emil Andersson (1879-1947) och två okända damer, sittande fr v. sonen Gunnar Andersson (1913-1993), Frans Ringblom (1870-1960).

312.     Konfirmandträff ( år ?). Samling vid Magnus Hermanssons grav Bl.a. Erik Karlsson i Lunden, Agnes Krantz, Anna Andersson, Lisa Månsson, Erik Djerv, Arthur Larsson.

313.     Georg Persson i Cykelklubben Ainos originaldräkt.

314.     Västra Bäckadrågen. a. Karl Gustav Nilsson.   b. nutid

315.     a. Fyrkemon. 1908. Johan Andersson, far, 1878-1960, Evert Johansson, son, 1906-1993,  Anna Persson-Andersson, hustru, 1882-1928,  Axel Andersson i dopklänning, son, 1908-2000.      b. Gamla platsen (”här låg tidigare Fyrkemon”),   Koordinater: ca 5838,940  1329799  ( foto Saknas) b

316.     Alma, Selma, Elin. Farbror Johan, Farmor och Farfar. (  ?) Foto hos Raymond Andersson.

317.     Nyttorp.  Johan Lång, Herman Hellberg, Emil Andersson, Johan Andersson, Erik Andersson (Trankär), Ruth Persson, Mary Ekberg. På ”fotot” (??) Beda Hellberg Rut Danielssons mormor.       

318-338, originalfoton hos Eiler Jansson

318.     Skolkort. Skolresa i Stockholm. Eiler Jansson, Lars Holmström Georg Wallquist, Ingemar Österberg, NilsWall, Maj-Britt Johansson, Inger Johansson, Greta Bly, Åke Krantz, Thore Jonsson, Stig Svensson, Ruth Karlsson, Viola Lindh, Gun Svensson, Ingrid Lindh, m.fl.1947 ?

319.     Skolkort med Tengroth  och Folke Persson.    ( Från Folke Persson )

320.     Märta Ringblom. (kort saknas)

321.     Åke Svensson på båten ”Storfors”

322.     Stig och Birgit Svensson, Bröllopsfoto.

323.     Karin Lindh-Wall.

324.     Sångarna och söndagsskolebarnen på utflykt till Ulricehamn Tabor ?.(årsskrift 2004 sid 16). (fråga) (frågat Raymond)

325.     Sex herrar utanför Ekeborg.( Eklunds).Från vänster: ?, ?,?,?, Mats Persson, Ragnar Jansson

326.     Ragnar Jansson.

327.     Evert Svensson i Hästhagen.

328.     Herbert Ringblom.

329.     Fem herrar vid en lastbil. Gunnar Andersson, Ragnar Jansson, m.fl.

330.     Eva (Eklund) och Kalle Jonsson. Bröllop

331.     Sjukvårdskurs i Forshem 1946. Ester Landin, Helena Persson, Ruth Nilsson, Florence Hjertén, Karin Lindh, Ebba Johansson, Astrid Jonsson, Gerd Rask, Märta Ringblom, Elsa Andersson, Maja Blom, Tore Jonsson, Rune Jonsson, Eiler Jansson, Lasse Holmström, Karl- Erik Forsell, Stig Nilsson, Egon Rask, Georg Wallquist.

332.     Erik Karlsson, Karlberg, till häst.

333.     Ragnar Jansson med beredskapskamrater.

334.     Ombyggnad av ladugården på Årtorp. Original till 261, 306, 310, 315, 316,  hos Raymond Andersson

335.     (kort saknas)   Gunnar Andersson, Fritz Larsson, Sven Ringblom. Karl-Erik Bly m.fl.vid Österängs gård ?

336.     Bygge på Årnäs. Ragnar Jansson m. fl.

337.     Gruppfoto, tio personer, 1920-talet? Johannes Persson (1855-1937)fråga

338.     Evert Karlsson till häst.

339.     Vedskuta vid Ugglebo, flera personer.(original hos Marianne Persson)

340.     Interiör från Myrbacken. Sekelskiftet.( original hos Lars Wilsson).

341.     Äskekärr station. (original hos Lars Wilsson).

342.     Äskekärr station med människor. Birger Karlsson ( i Myrbacken)

343.     Slåtter vid Backelund. 1939-40. Henrik Andersson, Johan Ringblom,Alebotten, Ejnar Persson, Marianne Persson, Elsa Andersson. (gift med Gunnar Andersson i ).

344.     Studiecirkel i Forshem 1999.    a. f,v, Åke Lindh, Åke Krantz, Nancy Svensson, Dag Gärdefors, Stig Nilsson, Viola Nilsson, Ulla Wendel, Lasse Holmström.            b. Dag Gärdefors, Ulla Wendel, Lasse Holmström, Arne Lindh, Åke Lindh, Åke Krantz,

345.     (saknas)

346.     Pråmen vid Ugglebo. Gunborg Isaksson-Holm,Märta Johansson

347.     Stående  längst t.h. Helge Johansson. Sittande fr.v. Sven Andersson (Ståbben)s.

348.     Edgar Larsson, Gotthard Lindh.

349.     a. och b.           Mejeripigor, Greta Johanssonn ( 20 år 16 januari1925), Gunhild Bengtsson ( 23 år 21 juli 1925 ).

350.     a. Östeängs gårdsmejeri vid branden i maj månad 1945. Lägg märke till skorstenen, som ännu står kvar ( årsskrift1991 sid42).                    c. Skiss över Österängs gård på 1930-talet ( årsskrift 1991 s.24)

351      Gulli Harald. Dotter till en banvakt.

352.     Skolkort  Österäng 1927.  Bakre raden: Georg Bly, Karin Larsson, Olle Jonsson, Svea Björk, Elsa Augustson, ?, Artur i Dalen, Olga, Ingegerd Lundvall, Erik Andersson (  Raymonds far), Anna Jansson, ?, Edit Claesson, Karin Johansson, Stina Fredriksson, Sigrid Jansson.   Främre raden: ?, nr 8: Åke Särnkvist, Sven Larsson, Bertil Johansson, ?. Lärare: Agda Solqvist.

353.     Gunnar och Majvor Andersson. Banvaktsstugan i bakgrunden.

354.     Erik Andersson, Selma, Majvor. Banvaktsstugan.

355.     Selma, Erik, Emil, Gunnar, Elin, Dagmar Andersson. .

356.     Selma Anderssons 70-årsdag 1954. I bakgrunden banvaktsstugan.

357.     1921. Bakre raden, Emil Andersson, Johan Andersson, Gustaf Andersson-Johansson,   Axel Andersson. Mellersta raden: Karin Andersson-Blom, Gunnar Andersson, Elin Andersson Karlsson
Främre Raden: Erik Andersson, Selma Johansdotter- Andersson, Stina- Maja Ringblom, Anna Persson- Andersson, Evert Johansson, Dagmar Andersson-Roos (Fido). .

358.     Fridolf, Stina, Ellen Johansson. Fördräng på Årtorp.

359.     Hjalmars Elin, Emil Andersson, Johan Andersson, ?, Stina, Maja och Anders Andersson. Vreten   20101101.  b.  a. och b.  Koordinater. 5837,641   1332,968.  c.d. och e, maj 2011 

360.     a. – e  Uppsättning av torpskyltar.   Vart någon stans ??

361.     Elin, Lisa, Hjalmar Larsson.
Enligt Raymond Andersson: Hjalmar var dräng i V, Bäckadrågen  och Elin piga, de var hos Anders Andersson, senare kom de att bo på Gamlegården. Elin Ingeborg Karlson- Larsson f. 1887 0628 Österplana, d. 14/6 1964 Gamlegården, gift 5/11 1911 med Lars Hjalmar Larsson f. 18/10 1886 Forshem d. 10/3 1971 Gamlegården, och deras dotter Lisa . Kanske är detta den Lisa som har sommarstuga på Gamlegården och bosatt i Östergötland, vet att mina föräldrar umgicks med en som heter Lisa, och bodde på  på Gamlegården  om sommrarna. Vet inte alls om det är så.

362.     Alida Darell i arbete på Klockaregården. (Årsskrift 2010.)

363.     Hus  (fråga).

364.     Rum i Jutan??

365.     tomt

366.     Trankärrs veranda, bsyggd av Emil Andersson.

367.     Vävskolan Gössäter, 1947. Nedre raden fr v: Britta Eriksson (Föreståndare), Vera Storm, Gun-Britt Engeby, Berit Ljungström, Ingrid Andersson,Mellanraden: ?, Gunvor Andersson, Britta Svärd, Gunborg Ljungström,. Övre raden. Från Västerplana ?, Ruth Olsson, Mary Ekberg, ?, Karin Rylander. (Årsskrift 2010)

368.     Anna  Fredrika Persson. Född 1878 död 1925. Gift med Johan Andersson.

369.     Arbetare på Nygården 1908. Bakre raden, fyra fr.v. Johan Andersson, (1878-1960) gårdssnickare på Österängs Egendom, (bror till Emil Andersson). Rad två Johans blivande svägerskor: Nr 5 f.v. Ellen Persson (1884-1921) och nr 10 Hulda Persson (1887-1970).

370.     Interiör Västra Bäckadrågen. Anna Persson –Andersson (1878-1960) , Johan Andersson (Raymonds fars farbror), Evert Johansson, Gustaf?, ( i knät Gustav Johansson), Axel Andersson.

371.     Hälledal. Fr.v. Evert Johansson (1906-1993), sedan:Raymonds farfars bror  Johan Andersson (1878-1960), Gustav Johansson (1910-1996), hans fru Anna Persson- Andersson 1882 – 1928, Axel Andersson (1908-2000), Stående bak. Johans far Anders Andersson (1844-1915). Observera att Evert och Gustav kallde sej Johansson, men Axel kallade sej Andersson.

372.     Farbror Johan, Anna, född Persson, Evert, Gustav, Axel. Evert, Gustav, Anna, Axel stående bakom Johan.  med banvaktsstugan i bakgrunden. Emil Andersson, Selma Andersson, Gunnar.på kärran flickorna Märta och Karin Andersson.

374.     1922. Fr v. Margret Persson född 1917, Emil Andersson,(farfar till Raymond Andersson), Anna Persson (syster  till Selma), Man från Amerika, Karin Andersson född 1908, Selma Andersson 1884-1961 med Dagmar Rut Frida Andersson (Fido) 1920-2006.

374.     Familjebild från Trankärr 1922 eller 1923, fr.v. Margret Persson 1917-2005, (kusin till Erik Andersson) från Trolmen, Emil Andersson, (farfar till Raymond Andersson) 1879-1947, Anna Persson 1883-1955 mamma till Margret och syster till Raymonds farmor Selma, En man hemma från USA ( kan vara farmors bror Erik Johansson  1891-?.. Karin Andersson (Raymonds pappas syster) 1908- 1998. Selma Andersson (farmor till Raymond Andersson) 1884- 1961. Dagmar Rut Frideborg Andersson (Fido)  1920- 2006.

375.     Konsumresa, deltagare från Forshem och Hällekis. Sjöholm längst till höger.

376.     Gamlegården. Maja Andersson med sin familj i Skåne. Majas far Bernt i Lindåsen.

377.     a. och b. Selma Anderssons 70-årsdag 2 juli 1954, . Karl Axel Roos, gift med Dagmar, Erik Andersson, Gustav Johansson ( Kusin till Emil), Märta ( Selmas syster), ?, Jörgen Blom Mariestad, Gunnar Andersson Sonny Andersson, Dagmar Andersson, Astrid Lundvall, Gerda Andersson, Stina Johansson, Majvor Andersson, Elsa Andersson, Sune Blom, Hjalmar Norén, Greta Blom ( Jörgens fru, med dotter Birgitta i knät), Elin Karlsson, Selma Andersson, Karin Blom, Johan Andersson ( Emils bror), Raymond Andersson, Ranita (Anita?)Andersson, Berit Karlsson, Lars Karlsson, Rigmor Blom.

b. Selma Anderssons 70-årsdag 1954. Bakre raden fr v. Jörgen Blom, Gerda Eriksson-Andersson, Karl-Axel Roos, Sune Blom,   tredje damen fr v. Sonny Andersson, Dagmar Andersson-Roos, Majvor Anderssom, Elsa Andersson, Gunnar Andersson, Greta Larsson-Blom, Hjalmar Norén.     Sittande: Erik Andersson, Elin Andersson- Karlsson, Selma Johansson-Andersson, Karin Andersson-Blom, Axel Blom,     Främre raden: Raymond Andersson, Ranita Andersson-Gilbertsson, Berit Karlsson-Erlandsson, Lars-Göran Karlson, Rigmor Blom-Hagström.

Original till 378-383, 385, 392  hos Stig Nilsson.

378.     Skomakare Lönn (i hatt), Gössäter,Axel Enhqvist, Rolf Ekholm, Stig Nilsson, Egon Rask. (Årsskrift 2010).

379.     a.-e. Samling hos Karl-Erik Lind i Berg. Dag Gärdefors, Karin Wall, Gunnar Lindh, Åke Krantz, Ulla Vendel. 1999.

380.     Personal på Klockaregården. Främre radenlängst till v. Ella Csarlén. Mitt i mitraden. Alida Darell. Med på bilden finns även Karin Ekman. (Årsskrift 2010).

381.     Kristina Linder, Dunderhult, Fullösa skall ut på biltur med sonen Viktor i slutet av 20-talet. Bilen är entvåsitsig EGO, som tillverkades i Tyskland åren 1921-1926.

382.     Arbetare på Gamlegården 1931. Bakre raden från vänster: Karl Klasson, Albert Andersson, Ivar Andersson, Gunnar Larsson, Holger Andersson, Erik Johansson.    Mittenraden: fr.v. Erik Karlsson, Harry Hermansson, Oskar Persson, Karl Gustavsson, Folke Larsson, Erik Larsson, August Andersson.   Främre raden fr.v. Sven Larsson, Paul Johansson, Erik Bly, Astrid Bly, Johan Larsson, Konrad Andersson, Klas Larson. 

383.     Tom    483. FEL PLATS FLYTTAD Erik Anderssons syster Märta, gift Ögren, bosatt i Stockholm (1905-1936), sönerna Karl Ögren (1927-1996) och Rangvald (1924-2005)     

384.     Kafferep i Granberget med grannar. (Original hos Mary Svensson). Stående, från vänster: Johan Jonsson ( Simmajohan), ?, Frans och Amanda Lindh, ?, Ivar Lind, Oskar Larsson i Karlsdal, Makarna Nygren, Tångemyra, Anton Lindh, Albin Vesterlund i Hagalyckan, Lars Bly, Ivar Lindh, liten, okänd pojke, Sittande: okänd kvinna med barn i knät, ?, ?, Helga Lindh med son?, Alma Larsson i Karlsdal med barnen Verner och Saida, ?,?, ?, flickan Anna    Lindh ,Hanna Lindh med sonen Åke, Eva Nygren-Ekberg ( Marys mor), hennes syster Anna, Astrid Lindh, Signe Lindh med ett barn i knät, Kalla Johansson ( mormor till Mary)

385.     Oskar Nilsson, Holger Nilssons bror.

386.     Annelund  vid Lyckoena c:1917. ( Original hos Gunnar Lindh ).

387.     Vid prästgården Forshem. Enbetskörning med medbotten. Edvin Ström  (enligt artikel av Sellman i NLT 1970)

388.     Lyckorna 1917.  Stående, från vänster: Johan Jonsson (Simma-Johan), Anna Jonsson, Anton Nygren, Signe Wallqvist-Lindh, Petrus Wallqvist, Kalla Johansson, Olivia Nygren, Vendla Johansson (barnmorska), Anders Johan Ringblom i Tegelladan (Far till Ester Eklund), Ester Ringblom-Eklund,     Sittande från vänster: Kronojägare Frans Herman Augustson eller Westerlund(Albins far)?, fru Augustsson?, Ruth Wallqvist ( liten flicka), Johan Wallqvist (morfar till Gunnar Lindh),  Fredika Wallqvist, Elsa Wallqvist, med flätor, Anna Johansson (Kära mor i Lyckorna),  ?.     Sittande på marken. Eva Johansson-Ekberg, Anna Johansson, Gunnar Johansson.

389.     Studiecirkeln. Arne Lindh, Dag Gärdefors, Stig Nilsson, Viola Nilsson, Ulla Wendel, Lars Holmström

390.     Ernst och Erik Svensson med hästar, Komossen.

391.     Rödakors-kurs  i Forshem, Skolan i bakgrunden. 1940-talet ? Översta raden från vänster: Maja Blom,?,?, Märta Lindberg, Ester Eklund, (Ledarinnan,namn ?), Ruth Nilsson, Tora Ahlström, Ruth Forsman, Olga Andersson (Kvarntorp), Sara Ringblom, Greta Haglund ?, Elsa Andersson, Ragnhild Persson, Anna Zettersten. Knästående från vänster: Margit Ahlström, Majt Andreasson?, Britta Jonsson, Elin Andersson, Ebba Johansson ?, Ulla Andersson?. Sittande från vänster: Helena Persson, ?, Marianne Persson, ?, Astrid Eklund, Britta Nilsson, Maj Andersson, ?.

392.     Gunnar Nilsson (bror till Holger). Tändkulemotor.

393.     Evert Andersson, Linus Gustavsson, Anna Andersson, Beda Gustavsson, Holger Nilsson.

394.     tom

395.     Karlsdal, 1900-talets början. ( Original hos Karin Wall ).Familjen Wallkvist. Elsa, Signe, Petrus, Johan, Fredrika, Rut ( i famnen). b. 10 november 2011. Koordinater: 5838,720  1329,333

Original till nr 396-446 hos 9, Österäng

396.     Skolkort. Skolklass i Österäng. Ragnar Johansson, klass 5 och 6. 1934 eller 1935.
Bakre raden från vänster; Alice Johansson-Korsell, Greta Borgström (Gambodarna hos Adel Olsson), Bertil Jonsson ( Storslätt), Birger Larsson (Österäng), Nils i Rallartorp ?, Folke Larsson ( Folke på Mon), Bertil ?( bodde på Gamlegården), Ingvar Olsson ( Bror till Iris och Inga, Viborg), Anders Johansson(?) i Jutabacken, Ragnar Johansson, mellanraden: Ingrid ?(bodde på Myrbackens mejeri), Britta Nilsson-Djerv  (Storslätt), Ingrid Andersson-Karlsson ( gift med Birger), Mary Lindström ( Österäng), Runa Ivarsson ( Postes Runa), Inga Larsson-Svensson (?)  ( Östra Bäckadrågen), Margit Nilsson-Backman ( Västra Bäckadrågen), Greta Rodin ( Lund), ?, Gerda Pettersson-Larsson ( Kvarntorp), Nedre raden: Olov Jonsson ( Björstorp), Bengt Johansson ( Björstorp), Arvid Bly ( Gamlegården).

397.     Flygfoto över Mon.

398.     Österängs-amatörerna. Fv, Lasse Vänerfors (Lasse på Cafét), Gunvor Karlsson, Piet van Toll (fosterson hos Knut Svensson) sång, nästan skymd: Sven-Erik Larsson, trummis Lennart Andersson. På Österängs fotbollsplan.

399.     Lugnåsgänget. Från vänster Ingrid Johansson ( Ingrid i Stutahôla), Tore Lindh, Aina Fernström, Helga, Lennart Andersson.

400.     Foto från Kanarieöarna ? Längst till höger Stig Haglund ( son till Göransson).

401.     Kungens västgötaresa 1910, Årnäs.

402.     (Kort saknas)   Österängs IF, 1960-talet. Bakre raden från vänster: Stig-Åke Andersson ( Stubba-Gretas pojk),  Arne Johansson (Korpart), Evert Svensson ( Hästhagen), Tage Wångstedt, Göran Ringblom ( Eilers pojk), Jan-Åke Ringblom ( Årtorp), Folke Larsson, lagledare, Nedre raden från vänster: Olle Karlsson (Äskekärr), Lars-Erik Pettersson, Stig Fernström ( Storslätt)

403.     Lokomotiv med vagnar

404.     Äskekärrs station.

405.     Österäng. Vid  kooperativa mot Mariestad

406.     Mon ( Foto “Snarka“).

407.     Årnäs, Disponentbostaden 1912.

408.     Äskekärrs station.

409.     Österäng, Kooperativa.

410.     Bakre raden: okänd, Hanna Forsell, Gustav Larsson ( Folkes far), Edvin Persson, Ivar Persson. Främre raden: Signe Pettersson, Gunborg Ohlsén, Elin Persson, Hanna Mattsson, Anna Krlsson ( mor till Iris och Inga,Viborg).

411.     a. och b.Översvämning vid Nya gärdet. Längst till höger, i uniform: Olle Lindblom. Början av 50-talet.

412.     Äskekärr, Sidlännet. Från vänster: Gustav Larsson ( Folkes far), Elin Djerv-Larsson, Britta Nilsson-Djerv.

413.     Från vänster. Evert Wångstedt, Egon Johannesson, Folke Gustavsson (på  Mon), Birger Larsson.

414.     Årsfest ? ( före 1963), allra längst till vänster, vid väggen Allan Larsson ?, Stående. Herbert Pettersson (“ Morfar“) , Erik Larsson ( Erik i Bråten), Holger Andersson ( Sme-Holger), Evert Wångstedt, Gunnar Klasson ( Bråten ).

415.     Okänd kvinna, Karl Olsson ( Kalle Murarn), Egon Johannesson, Folke Larsson.

416.     Karl Olsson, Herbert Pettersson ( Morfar).

417.     Österängs IF. Från vänster: Allan Larsson, Gunnar Larsson (Slampen), Sven Andersson ( Stubba-Sven), Sven Djerv.

418.     Österängs IF. Från vänster: Okänd, Herbert Pettersson, Folke Larsson, Karl Olsson.

419-     Österängs IF.  Herbert Pettersson, Folke Larsson, Karl Olsson, Arvid Johansson (Torparn),okänd kvinna.

420.     Järnvägsarbete. Början av 1950-talet. Från vänster: Erik Lugn, Stig Pettersson, Sven Oldin, Petrus Johansson ( Korpart), Sven Perssons.

421.     Folke Larsson.

422.     Österängs IF. Folke Larsson, Erik Klasson, (Lennart Andersson gift med en syster till Siv Torstensson).

423.     Herbert Pettersson, Ejve Ahlström, Piet van Tol. Omkring 1956.

424.     a. och b. Folke Larsson.

425.     tom.

426.     Snöplogning, troligen på vägen till Årnäs.

427.     Österängs IF. Holger Larsson ( i hatt), Folke Larsson, Sten Ahl ?, Bertil Gustavsson, Ragnar Gustavsson, Allan Larsson, Arne Lindh ?, Sven Karlsson ( Sven i Räva) Främre raden.: Lennart Gustavsson, Lars Persson, målvakt ?, Oskar Åhs ?, Arvid Bly.

428.     Vinterbild. ?, Birger Larsson ( tvåa från vänster), Bengt Johansson ( Målarn), Folke Larsson ?

429.     Hos Sven-Erik Larsson. Från vänster: Folke Larsson. Herbert Pettersson ( Skräddarn), Sven-Erik Larsson.

430.     Österängs stafettlag ? Från vänster: Åke Ahl, Birger Larsson ( Bakom Ahl), Bengt Johansson ( målarn), Folke Larsson (längst bak), Sten Ahl, Ragnar Pettersson.

431.     Österängs IF vid idrottsplatsen i Österäng omkring 1950: Bakre raden. Herbert Pettersson ( Skräddarn, Morfar), Tore Jonsson ( Snärt),Sven Djerv, Evert Wångstedt, Folke Larsson (Killis), Tage Johansson, Endel Henriksson ( bodde på Hälledal). Främre raden: Uno Lindström, Erik Klasson, Eive Ahlström (Kovaslåtta kusin med Banan), Sven Andersson (Ståbba-Sven), Bengt Persson. Visat i Betel 17 nov 2007.

432.     Fröken Haglund, född 1900. 3:e och 4:e klass.1932 eller -33. Bakre raden: Ragnar Gustavsson, Gösta Johansson ( i Jutabacken), Folke Larsson (Killis), Ingvar Olsson, Harald Andersson, Harry Johansson ( i Kvarnehagen), Sven Pettersson, Sven Johansson (?) (i Rallartorp).  Mellanraden: Nils Albertsson, Bertil Jonsson, Maj Jacobsson-Svensson ( Gift med Gösta i Hästhagen), Gerda Pettersson,  Eivor Jonsson-Engström-Cederman, Mary Lindström, Arvid Bly, Birger Larsson ( Birger på Sneppen), (John Svensson??) Britta Nilsson-Djerv (Storslätt), Ingrid Andersson ( Kvarntorp, Myrbacken), Greta Borgström, Ragnhild Johansson (?) ( i Aspelund), två okända.

433.     tom

434.     Gustav Larsson ( Folke Larssons far). På Gamlebodarna. (årsskrift 2008)

435.     Snöskottning vid Österängs järnvägsstation. t.v. Folke Larsson, Birger Djerv. (årsskrift 2008)

436.     Edvin Karlsson ( Far till Bengt Karlsson i Vara).

437.     Friidrottslag. Längst till vänster: Åke Ahl(?), Bengt Johansson ( Målarn), Ragnar Pettersson, Folke Larsson, Kalle Olsson? (Murarn), Sten Ahl , okänd.

438.     Folke Larsson (Killis), Birger Djerv sätter upp stängsel.

439.     Österängs IF:friidrottslag (?): Från vänster: Åke Ahl, Birger Larsson, Sten Ahl, Folke Larsson ( Killis), Bengt Johansson ( Målarn), Kalle Olsson ( Murarn), Ragnar Pettersson,

440.     Österängs IF: friidrottslag: Från vänster: Sten Ahl (?), Bengt Johansson ( Målarn), Karl Olsson (Murarn), Folke Larsson, Åke Ahl, okänd  (chaufför?).

441.     Österängs IF:s friidrottslag: Från vänster: Åke Ahl, Bengt Johansson (Målarn), Folke Larsson, Herbert Pettersson ( Skräddarn), Karl Olsson ( Murarn), Sten Ahl, Ragnar Pettersson.

442.     Österängs Bandyklubb. Bakre raden: Ragnar Pettersson, okänd, Gustav Johansson ( Chaktis), Karl Olsson ( Murarn), Gunnar Larsson ( Slampen), Arvid Johansson ( Torparn), August Gustavsson ( Sme-August), Främre raden: Folke Larsson, Åke Eriksson, Sven Djerv, Bror Ahlström ( målvakt), Gösta Johansson ( i Jutabacken), Bertil Johansson ( Bertil på Gambora).

443.     Årnäs IF. På Ekvallen, Årnäs ? Bakre raden: Bertil Wolfbrant, Henrik Larsson, Gösta Karlsson?, Egon Åberg, Leif Karlsson. Främre raden: Ingemar Larsson, ?, ?, Tage Gustavsson, Finn Bodin?, Karl-Erik Larsson?

444.     Evert Wångstedt, Folke Larsson på semesterresa.

445.     Vid Österängs järnvägsstation. Birger Djerv, Folke Larsson, Karl-Evert Larsson ( Sudden).

446.     Österängs IF.  Slutet av 40-talet.   Från vänster. Ragnar Pettersson, Sten Ahl, Bengt Johansson (Målarn), Herbert Pettersson ( Skräddarn, Morfar), Folke Larsson, Åke Ahl, okänd  (chaufför ? ).

447.     tomt

448.     Vandring i Forshembyn 1999.
a. Utanför Ströms och Ekeborg. Fr.v. Ingegerd Johansson, Lars Vilson, fru Kyrklund, Morgan Kyrklund, Kyrklund junior, Barbro Immerstrand-Karlsson?, Sven Wall,?, Hans Jonsson, Kurt Wendel, Marita Ringblom, Jan-Åke Ringblom
b. Utanför Ströms och Ekeborg. Ingrid Johansson (i Stutahôla), Karl-Johan Lindholm, Dag Gärdefors, Ingrid Klasson (Syster till Håkan Karlsson), Karl-Erik Andersson, Nancy Svensson, Barbro Immerstrand-Karlsson, Karl-Erik Lind, Per-Åke Dahlberg, Lars Vilson, Ingrid Lindh-Runersjö.
c.   Utanför Ströms och Ekeborg. Stig Eklund Ingrid Johansson(i Stutahôla), Arne Lindh, Ulla Andréasson-Gustafsson, Barbro Immerstrand-Karlsson, Dag Gärdefors, Sven Wärmegård, Ingrid Klasson, Gunnar Lindh, Sven-Olof Runersjö, Ingrid Lindh Runersjö,  Ingegerd Johansson, Lars Vilson,?, Morgan Kyrklund,?, Kyrklund junior, Allan Ekman, ?, Hans Jonsson, Marita Ringblom, Jan-Åke Ringblom 
d.  Från vänster: Stig Benjaminsson, ?, Kurt Wendel, Astrid Pettersson, Mary Ekberg, Arne Lindh, Gunnel Jonsson, Ingrid Jonsson, Karl-Erik Andersson, Stig Eklund, Barbro Immerstrand-Karlsson, Ingrid Karlsson-Klasson (i Mellomgården), Längst tiil höger, Morgan Kyrklund. (granskad av stud fråga)

449.     Fråga.s

450.     tom

451.     Från vänster: Sten Björck ( Fullmanstorp), Holger och Gunnar Nilsson ( Fritorp),  Johan Richard (Rickhard ?)Fransson, styvfar till Erik Fransson ( Vadeslätt).

452.     Lasse Holmström och Eiler Jansson i scoutdräkt.omkring 1946.

453.     Gunnar Nilsson, Stig Nilssons farbror ( Fritorp, gamla huset). Oxar.( Sloken och Broken ).

454.     Skolkort. Mellanskolan, Forshem. Märta Lindberg,  1935. Övre raden från vänster. Ragnar Johansson, bz, Erik Forsberg, Maj Johansson, Elsa Lindh, Calla Larsson, Mittre raden från vänster: Evert Lindh, Erik Skog, Karl-Erik Andersson, Bengt Karlsson, Ingemar Johansson. Undre raden från vänster. Bengt Ahlström, Tore Lind,, Lennart Bly, Josef Eklund, Elon Eklund:

455.     Skolkort. Skolklass. 1928. Herta Perslow.  Översta raden. Anna-Lisa, Sven (Eskil ) Svensson, Sven Svensson, Anna Lindh ( Ringblom), Ina Forsman, Henry Hult, Georg Albertsson, Axel Andersson, Nils Ström, Vilhelm Fredriksson, Karin Hansson ( från Österängs Egendom), Elsa Jonsson ( Åberg), Asta Bly ( Larsson), Stina Johansson, Karin Svensson, Eva Eklund ( Jonsson), Holger Larsson, Erik Karlsson.

Alternativ text till ovanstående ( nr 455 ):
Bättre text?  Skolkort,  Skolelever i Forshems mellanskola 1925-26. Bakre raden från vänster: ?,Asta Persson, Birgit Andersson, Sven Eskil (efternamn?), Sven Svensson, Fröken Perslow.    Andra raden bakifrån, från vänster. Anna Lindh, Ina Forsman, Henry Hult, ?, Holger? Andersson ( i Rundrödjan), Nils Ström, Lennart Karlsson ( i Friheten), främre raden från vänster: Karin Hansson, ?, Asta? Bly, Stina Johansson ( Årtorp), ?, Eva Eklund, Holger Larsson, Erik Karlsson ( på  Karlberg, senare Nabbenäs).

456.     Göran Persson, Dag Gärdefors och Stig Nilsson sätter upp skyltar

457.     Karl Blyh och Edvin Karlsson med ål och gädda. 1925-28.

458.     Översvämning vid Stampens kvarn, Landsvägen mot Stampen, Skarabanan.

459.     Täckdikningsarbete på Hälledal 1925. Henning Johansson (Stomsäng), Johan Ahlström, Oskar Karlsson ( Trädgårdstorp), Hilmer Andersson ( Blomängen), Elon Persson ( Brattelund), Torsten Rask ( Hälledal), Erik Ringblom ( Årtorp),Gustaf Persson  (Brattelund), Rörläggarbasen Anderson, Erik Hilmersson ( Hälledal), Erik  Karlsson ( Trädgårdstorp).

460.     Släkten Kull, 1919 vid Härlinsgården, Stående, från vänster: Henning Kull, Erik Bly med sonen Nisse, Agnes Bly med dottern Elsa, Gustav Kull, Gertrud Kull med dottesn Stina, Karl Kull, Alma Kull,    Sittande från vänster: Ernst Andersson, Viktor Kull, Johan Andesson, Matilda Kull, Axel Svensson med sonen Sven,    nedre raden: Edit Andersson med sonen Gustav, Arvid Kull, son till Karl och Alma, Flicka ,ej känd, Georg Bly, son till Erik och Agnes, Ada Svensson med sonen Olof.         Henning, Agnes, Gustav, Karl, Edit, Ada, är syskon, och barn till Viktor och Matilda Kull bosatta i Ugglebo sedermera Sandbäcken. Johan Andersson var syskonens morfar..

461.     Styrelseledamöter i Forshems Hembygdsförening, ( årtal ?). Ejnar Persson, Georg Wallquist,  Maja Blom, Dag Gärdefors, Valter Svensson, Gunnar Lindh, Erland Jonsson.

462.     I missionshuset ? Lundvall längst t.v. ? (ur årsskrift ?)

463.     Kakelugnar i Hälledals mangårdsbyggnad, 1999. Foto Barbro Karlsson ?

464.     Omkring 1936, Fr. v. Josef Eklund, Astrid Eklund, Ulla Andreasson, Ingrid Jonsson, Stig Eklund, Astrid Jonsson, Barbro Andreasson, Stig Nilsson.(granskad av stud fråga)

465.     Bakre raden från vänster: Emil Andersson, Johan Andersson( Emils bror). Resten från vänster: Erik Andersson ( pojke, Raymonds far), Karin Andesson-Blom ( skolflicka), Selma (Raymonds farmor),  Axel ?,Stina-Maja ( mor till Johan och Erik), Dagmar (Raymonds faster, i knät på Stina-Maja), Elin Andersson, Gustav ?, Anna (gift med John), Evert, Gunnar.

466.     Axels son Gunnar Andersson utanför sina föräldrars koloni i Stockholm

467.     Ada och Axel Svensson, Härlingsgården.

468.     Gunnar Lindes text om Alsante i Forshem (Alsante nämns i en sårsskrifttext av Arne Lindh)

469.     Elin och Alfhild Johansson och katten Miro.

470.     Axel och Gustav Andersson samt Annmarie.

471.     Österängs idrottsförening. Från vänster: Arvid Nilsson, Bror Nöjd, Gösta Lundberg, Oskar Karlsson Herbert Pettersson, Evert Johansson, Folke Larsson ( Starktorp), Albert Assarsson, Gunnar Nilsson.

472.     Konfirmation i Medelplana

473.     Konfirmation 1895, c:a 55 personer, lista i kuvertet. Oklart med Raymond. Leta efter kuvert.

474.     Arbetare på Österängs gård (hos Raymond). 1908.Bakre raden nr 4. Johan Andersson, snickare på Gamlegården. rad  2 nr 5: Ellen. Nr 10: Hulda Maria Persson ( född18870125 i Härlingstorp (bredvid Härlingsgården?) gift med Johan Hjalmar Alvar från Stängeln (född !8840926).

475.     Bakre raden: Edgar Larsson, Gotthard Lindh, damer okända

476.     tom

477.     Österängsbor. Från v. Sven Djerv ? ? Sven Andersson ( Ståbba-Sven), Slampen, Torparn.

478.     Tre systrar ? Elin Andersson???

479.     Erik Anderssons konfirmationsdag.

480.     Skolkort. Skolklass 1929, Österäng. Lärare Ragnar Johansson, Längst bak: ?, Georg Bly, Erik Andersson, Jonas Jonsson, Sven Larsson, Artur, Jonas i Dalen, ? , Karl Olsson, Uno i Slåttorna, Eiler Ringblom, Allan Larsson, rad två, mitten:?, Bertil Johansson, Bror Svensson, Lennart Pettersson, Sigrid Jonasson ( Karlen) , Stina Fredriksson, ?,?,?, Åke Särnqvist (Särdqvist ?) Sven Kvist, Ragnar Johansson, Karin Johansson ( Juta), Ingeborg, Vera ( i Finland ), Karin Larsson ( Starktorp), Nanna Jansson, Elsa Augustsson, Kicki Klasson, Svea Björk, Darte Sahlberg. 

481.     Skolkort. Skolklass. Mellanskolan, Forshem  1927. Längst bak 2:a fr höger. Erik Andersson (Raymond Anderssons far). Stina Fredriksson finns med.

482.     TOM

483.     Erik Anderssons syster Märta, gift Ögren, bosatt iStockholm (1905-1936), sönerna Karl Ögren (1927-1996) och Rangvald (1924-2005)    

484.     Märta Ögren med sonen Ragnvald

485.     Ragnvald Ögren

486.     Jörgen Blom

Ur Svenska gods och Gårdar 1942,  och svensk Hembygd, Herresäten och Gårdar. 1938

487.     Forshem: a, Berget.    b. Bjälkemon 1. och Björkebol med Korsgården.    c. Björstorp    d. Björstorp 1  och Forshem, Brunnsgården 7, Komministerbostället.     e. Forshem, Korsgården  och Forshem, Tomten,  Luiselund.    f. Forsåker och Gamlebodarna 1.    g. Gamlebodarna 17   och Hemmingslätten.    h. Hälledal.    i. Klingetorp,  Ängsbo  och Klingetorp Lilla             j.  Klingetorp Lilla och Klingetorp Stora.    k.  Klingetorp Stora och Klingetorp Stora .  Komossen och Kåvet.   m.  Kåvet, Slåttan 1 och Lyckorna.    n.   Myrbackens mejeri,  Naverkälle, jämför 613   o.  Prästgården (Kyrkoherdebostället och bondgården). p.  Qvarntorp (Kvarntorp)   och Rallatorp 1 och Kyrketorp 1.     q.  Skräddaretorp     r. med Knölen  och Svanaholm s. Svarvaretorp och Sven Månstorp Lilla med Myran, Stora Tisslegården, Myrbacken.     t. Sven Månstorp lilla med Myran, Stora Tisslegården, Rallatorp.   u. Tegelladen och Tisslegården Stora.     v. Tisslegården Stora och Tisslegården Stora , Intagan.      x. Tisslegården Stora, Karlagården  och Tisslegården Stora, Mosselund.    y.  Tångemyran.    z. Årnäs bruksegendom.    å.  Årtorp, Härlingsgården, Sörgården.      ä.   Äskekärr och Äskekärr.b     ö.  Österäng.      öö.  Fortsättning Österäng.    

488.     Fullösa: a: Fullösa.     ab: Bolum, Hulegården eller Siggesgården      b: Bolum, Damsängen, Hulegården eller Siggesgåren.         bb. Bolum Lille Backen,    Bolum, Lillängen.      c.     Bolum, Skattegården.       cb.      Bolum, Skattegården, Dunderhult och Bolum, Slåttorna.   d.     Bolum, Stora Backen.   db.  Bolum, Vassvik 1, Brokvarn.   e. Ekshagen, Fullösa Lillegården.     eb.   Fullösa Lövängen, Fullösa Stommen eller Bäckagårdden.      f.  Fullösa Sörhagen,  Fullösa Tyskagården.  fb.  Fullösa Tyskagården 1,  Fullösa Värmagården.                  g.  Fullösa Ödegården, Göksholmen.      gb.  Gössäter Herrgården,  Kollstorp Mellomgården.         h. Kållstorp Nolgården,  Kållstorp Södergården.                     hb.  Kållstorp Södergården,  Kållstorp Södergården.                 i. Kållstorp Södergården, Ekshagen,  Malma Gård.

Från Raumond Andersson              

489.     Elin Andersson.

490.     Elsa och Gunnar Andersson  1952

491.     Gösta Karlsson, Axel Blom, Gunnar Andersson, Elsa Andersson, Elin Karlsson, Dagmar Andersson, Selma Andersson, Karin Blom, på Jörgen och Gretas Bröllop 1952.

492.     tom  

493.     Från vänster Emil Andersson, Selma Andersson, sittande Karin och Jörgen Blom. Gunnars bröllop 9 september 1939.

494.     Majvor Andersson,  ( konfirmation) Forshems kyrka.

495.     Märta, Ragnvald  i  knät

496.     Morbror Erik  Johansson ( Selmas bror)   till häst.

497.     Jörgens och Greta Bloms bröllop 1952. Bakre raden från vänster. Karin Blom, Axel Blom, Sune Blom.      Främre raden. Rigmor Blom-Hagström, Greta Larsson-Blom (dotter till polis Leende Larsson i Lidköping), Jörgen Blom.

498.     1935. Från vänster: Bror i Funkatorp, Erik Andersson (19 år), Bror och Erik Andersson i Funkatorp, Eiler Ringblom, Folke Bly.

499.     Elsa och Gunnar Andersson.

500.     Från vänster: Elsa och Elin Andersson.Dagmar

501.     Farmor Selma Andersson, ?, Dagmar Andersson

502.     Från vänster: Farfar Emil Andersson, Farmor Selma Andersson, sittande: Karin och Jörgen Blom.

503.     Från vänster Gunnar och Erik Andersson, Axel Blom. flera personer

504.     Från vänster: Erik Andersson, Ingeborg Wall (barn).

505.     Oskar Wall vid sin trfikbil och hustru Ingeborg och dotter Brita. (årskrift 1995, sid 19.

506.     Selma Andersson.

507.     Bygge omkring 1910 i Forshemstrakten. Johan Ström, född i Bredsäter 1856, dog i Forshem 1dc931, soldat nr 428 vid kgl Skaraborgs regemente 1879-1906, Andrelund, Forshem, skräddare och snickare . Emil Andersson m fl.

508.     Sture Andersson 1988

509.     tom  

510.     a. Alma i d( Backman ??)    b. Med skylten iförgrunden. c. Karta.       d. och e. 3 april 2013

511.     Helledal. Raymonds farfars bror Johan , fr.v. Evert, Gustav, Anna,  Johan,Axel  Andersson.

512.     Erik Anderssons farbror Axel Andersson. (född) 1881 (Västra Bäckadrågen).

513.     Arne Lundvall.

514.     Erik och Gerda Andersson. Bröllop 1950.

515      Österängs skyltgrupp planerar. Fr.v. Hans Jonsson, Arne Johansson, Dag Gärdefors, Berith…., Lillian Johansson, In ger Lund, Inger Johansson  Majken Andersson, Harriet Svensson,  Iris Andersson, Carina Ljungkvist, Kjell, Ljungkvist, Astrid Pettersson,  Stig-Olof Karlsson,  Leif Karlsson, Evert  Svensson.

516.     Skolkort. Erik Anderssons  kort.               

517.     Liggande bil. Walls?   ”I mitten är Harald Karlsson Kinnesäter, före Kinnesäter. Råbäcks ålderdomshem.  Sven  Värmegård spelade schack med honom förr. Han har besök”.

518.     Västra Bäckadrågen.Karl Gustav Nilsson

519.     Västra Bäckadrågen, Anna, Johan, Evert, Gustav i knät på Gustav (?), Axel.

520.     Fritorp. a. Det gamla huset, som kan ha stått i z.     b.   Rolf Ahlström vid det gamla huset.     c. 20111104. Brandskada på det hus, som skall ha stått på Nya Lillängen. Enligt Sven Svensson skall en brand ha utbrutit på Nya Lillängen !

521.     Helledal. Från vänster. Evert, Farbror Johan, Gustav, Anders, Anna, Axel.

522.     Västra Bäckadrågen 1920. Johan Andersson med familj. Längst bak Johan Anderson, född 14 jan 1876, död 1960 på ålderdomshemmet i Österäng; hustru Anna Fredrika Persdotter, syssling till Gotthard Lindh, född i Härlingstorp 1882, död 1928 i V. Bäckadrågen. Barn från vänster: Johan Evert Johansson,( far till Henry Johansson,Nordahl) född 10 aug 1906, död 1993 i Götene,  Gustav Reinhold Johansson född 1910 6 juni, död 1996 i Götene.Axel Ludvig född 26 maj 1908, död 2000 i Stockholm.

523.     Elin, Emil, Johan, Hjalmar, okänd.

524.     Helledals ladugård 1909.

525.     Troligen 1923. Längst till vänster liten flicka, Elin,  Tvåa från vänster, Emil Andersson,    trea: Anna Johansson-Persson,  fyra: En man hemma från Amerika,     femma: Karin,     sexa från vänster Selma Andersson med Gunnar i famnen.

526.     Trankärr med banvaktsstugan  i bakgrunden, omkring 1915-16. Stående fr.v. Emil Andersson (1879-1947) i halmhatt, okänd, Selma Anders född Johansson(1884-1961), okänd, sittande Gunnar Andersson (baby) 1913-1993), Märta Andersson-Ögren (1905-1936), Karin Blom-Andersson (1908-1998).

527.     Farmor Selma med Emil Andersson , .

528.     Gunnar, Emil (farfar), Karin, Märta, Elin, Selma (farmor), Erik(pappa) Andersson. (Årsskrift 2010, S. 13).

529.     1916.   Anna Johansson-Persson, Selma Johansson-Andersson, Gunnar Anderssonj, Emil Andersson,  Elin Andersson-Karlsson, Märta Andersson-Ögren, Karin Andersson-Blom.

530.     Elin, Selma Andersson.

531.     Gunnar Boman, Emil och JohanAndersson.

532.     Erik Andersson.

533.     Anna på Blomberg, gift med Erik Anderssons kusin Karl, Märta ( Selmas syster ), Selma Andersson, Anna Persson ( syster från Anneberg, Medelplana ).

534.     Från vänster. Hanna Ahlén, två okända.

535.     Hanna Ahlén, okänd.

536.     Erik Andersson, Funkatorp.

537.     Sittande farbror.   Raymond Anderssons kommentar: Farmors far Johannes Persson f. 18550625 Holmestad  d. 19370313 Medelplana, där han bodde sin mesta tid.

538.     Kafferep. Herr och fru Hellberg, Emil och Erik Andersson

539.     Selma Andersson läsande i bok

540.     Emil Andersson och mejeripigor  ( en kallad “ Groda“) vid Österängs mejeri.(frågat Raymond)

541.     Selma Anderson på 70-årsdagen.

542.     Slåttans hund Klinga, gick med post till Bäckadrågen.

543.     Otto, Fridolf och Karin Hulth ( flera personer )

544.     Maria Ringblom i Alebotten 70 år.

545.     Familjen Evald Karlsson på Hälledal. Stående: Ella, Evert,  Erik, Arne

546.     Årtorps ladugård.

547.     Erik Andersson vid sin konfirmation

548.     Majas far, Britt i Lindåsen ????

549.     Anna Johansson + Selma Andersson ? plus två damer

550.     Sommaren 1992. Kjell Gustavsson och Raymond Andersson

551.     Kjell Gustavsson ?

552.     Selma Andersson 70-årsdag.  2 juli 1954

553.     Selma Anderssons 70-årsdag. Från vänster Karl Axel Ros, Erik Andersson, Gustav Johansson, Märta,? , Jörgen,?, Gunnar Andersson, Sonny ?, Dagmar Ros, Astrid Lundvall, Gerda Andersson, Stina Johansson, Majvor Andersson, Elsa Andersson, Sune Blom , Karl Lundvall, Greta ?, Birgitta ? , Elin Andersson, Selma Anersson, Karin Andersson ( Blom ?), ?, Raymond Andersson, Ranita Andersson, Berit ?,Lasse ? , Rigmor ?

554.     Majvor och Gunnar Andersson.

555.     Elin, Lisa och Hjalmar Larsson

556.     Elever vid lantbruksskolan på Österängs gård. Kortet taget 1875. Mannen till vänster heter Svante Andersson, och var lärare på skolan. Svante Andersson blev arrendator på Brunnsgården i Forshem 1894. Arrendekontraktet finns bevarat (var?). ( från Åke Blys fotoalbum ).

557.     Fridolf Johansson, fördräng på Årtorp, döttrarna Stina och Ellen( original hos Anita Bly och Ove Pettersson ?)

558.     Farbror Frans (årsskrift 1996, sid16)

559.     Raymond Anderssons Morbror Gustav och Anna i Anneberg, i Medelplana

560.     Erik Andersson med farmor Selma, på pakethållaren Majvor Andersson. I bakgrunden banvaktsstugan? vid ?  

561.     Brunnsgården ? Selmas föräldrahem Brunnstorp ?

562.     Erik  Andersson, Anna och farmor

563.     Från vänster: Anna, Erik, Johannes, Anna-Greta, Selma, Emil Andersson. (Var ?)

564.     Selmas bror hemma från Amerika. Axel Blom, Elsa, ?, Erik, Elin, Alfred,?, Karin, ?, Svea, Gustav, Anna, Margit, Sven, Maria, Anna, Selma, Anna Persson, ?, Berit, Rigmor, Majvor, Edit, ?,?.

565.     Vennerlindstorp. Fr v Johan Andersson, Erik Andersson, Emil Andersson, Frans Ringblom.

566.     Emil Andersson, Frans Ringblom (var?). (fråga). (frågat Raymond Andersson)

567.     Farmors bror hemma från Amerika. Anneberg i Medelplana. 2 foton

568.     Från vänster. Tage Ahlström, Elon Eklund, Sven Ringblom, Erik Amdersson. Stående bak ? Ugglebo ?

569.     Selma och Emil Andersson.

570.     Caisa Anderdotter, född 2/8 1816, Sven Ringblom född 1828. Foto taget 1875. ? (saknas,finns i datorn))

571.     Översvämning vid Häledal. Arthur Arthur Claesson

572.     Översvämning vid Hälledal

573.     Eiler Ringblom på racercykel.

574.     Petrus Ahlén. Farfar till Morgan Ahlén, Hällekis

575.     Hulda i Vadet med Marianne Persson-Olsson

576.     I mitten Margareta Wallmark

577.     Stina Maja Andersdotter 1848-1924, Anders Andersson 1844-1917. Foto taget 1875.

578.     Svinhus,

579.     Erik och Karin Andersson

580.     Från vänster Erik Andersson , flera personer

581.     Barn ( i Österäng? ).

582.     Malma stationshus.

583.     Hemvändardag i Fullösa, Gunnar Lindh, Allan Ekman m.fl.

584.     Skolbarn vid  Österängs skola

585.     Karin Karlson vid sitt barndomshem, statarstugan, Årtorp. Foto Sven Karlsson 1950

586.     Åke Krantz med vallhunden Tello, Österängs Egendom. Foto Sven Karlsson 1949.

587.     Gustav Persson, Johan Ringblom, Årtorp. Sven Karlsson 1949.

Original hos Barbro Karlsson 588-                    

588.     Häst och såningsmaskin, Arne Karlsson.

589.     Erik Karlsson med parlast, hästgödsel

590.     Harald Andersson slipar lie ( arbetade i Gamlegårdens smedja). (Årsskrift 2010).

591.     Foto taget 1891 sannolikt utanför Forshems folkskola.     Sittande från vänster: Frida Lundin, Kärrgården, Amanda , Fullösa skola, syster till körledaren, Ida Andersson, Damsäng, Augusta Nilsson, lärarinna i Forshem, Beda Magnusson, Sörgården, Natalia Andersson, Damsäng.                             Stående från vänster: Johan Andersson,Damsäng, senare Sörgården (Bertil och Majas far?), Anton Andersson, Nolgården, Gustav Andersson, Damsäng, folkskollärare Helgo Holmstrand, körledare, Fritz Lundin, Kärrgården, Adolf Johansson, Kåvet.  Med i kören var också Anna Ekholm, Sörgården, samt ytterligare två personer. (årsskrift 1996, sid 20).

592.     Två  traktorer, Karlsson ?

593.     Traktor, Hälledal, Erik Hilmersson, tre flickor (vilka?). (årsskrift 2008) fråga Evert Svensson

594.     Karlberg, Helledal

595.     Vedkörning med häst och släpa, Arne Karlsson ?

596.     Erik Karlsson med traktor och självbindare.

597.     Lastbil tillhörande AB Österäng, Forshem

598.     1925. Parhästar med slåttermaskin och okänd man.

599.     Fotbollslag i Österäng. August Nilsson längst till höger, var domare i fotboll, “Torparn“ längst till vänster med bilhorn.Nummer fyra bakre raden från vänster Oskar Johnsson. Fyra från höger: Herbert Pettersson (Feter). Hembygdsfest ? Visat i Betel 17 nov 2007. Original hos Stig Nilsson.

600.     Parhästar framför medbott, tre okända människor.

601.     Arne Karsson vid ramsåg i Stampens sågverk

602.     Holger Andersson och Arne Karlsson i Stampens sågverk.

603.     Anna, Henning, Bengt, Inger och  Annmarie Ahlström. (Årsskrift 2010).

604.     Österängs Egendom. Fotograf “ Snarka “. Original hos Marianne Olsson.

605.     Prosten och prostinnan Timberg. Original hos Ulla Wendel.

606.     Rut Nilssons 50-årskalas.1956 Bakre raden, från vänster: Jenny Gustavsson, Harry Svensson, Greta Gustavsson, Greta Johansson, Anna Andersson, Axel Johansson,
Nästa rad: Karl-Erik Johansson, Egon Gustavsson, Ruth Gustavsson, Gunnar Nilsson, Beda Gustavsson, Anna Zettersten, Ebba Nilsson, Främre raden: Evert Andersson, Ragnar Collberg, Oskar Nilsson.

607.     Från vänster, uppifrån.uppifrån: ?.?..Gustav Jonsson Brattelund, ?.?.?, högra raden uppifrån: Hugo Johansson, Helena Persson, Henning Ahlström,  Anna Ahlström

608.     Kinnekulle socialdemokratiska kvinnoklubb ? Tora Ashlström, Karin Jonsson Linnéa Jonsson, Märta Svensson, Ruth Nilsson. (saknas)

609.     Okänt brudpar, Original hos Marianne Olsson.

610.     Sjukvårdskurs i Forshem. Främre raden Marianne Persson Olsson, ?, Astrid Eklund, ?, Maj Andersson, ?,?,?1330306, ?,?, Ebba Johansson, Stående från vänster: Maja Blom,?,?, Märta Lindberg,?,?,?, ?, Ruth Forsman,?,?,?, Elsa Andrsson, Ragnhid Johansson, Anna Zettersten. (saknas)

611.     Med häst, Anton Andersson i Brunnsgården.

612.     Är detta  Hjalmar Skarp ?( Fransson). (fråga)

613.     Brôtehôler (Bråtahålor). a,b,c, Värsla 20071204,   d,e, Kaneberget vid Oxelbacken (Zetterstens)20090421  Koordinater: 5836895 1330306      f,g ga.(?) Rävelund 20090421. Koordinat 5837173  1330890     h och i, Brôtehôla vid Komossen (i KinneVedum), Valter Svensson. 2009-07-02. Koordinater: 5836,354  1333,949.  j. 20091021. Brôtehôla vid Brokällsäng.   k. Brôtehôla vid Tångås. Hans Jonsson

614.     Kung Gustav VI Adolf i samspråk med soldaten Lönn, i bakgrunden baron Klingspor. Foto 1951 Lars Holmström. Original hos Marianne Olsson. Flera kort från besöket

615.     Erik Ringblom, Ruth Skog, Sven Djerv, ?, Eiler Ringblom, Vivan Ringblom,?. Original hos Marianne Olsson.

616.     Okänt torp, en person. Original hos Marianne Olsson

617.     Rävjakt. Jägare och drevkarlar. 3.a: från vänster Harald Ekman. Original hos Marianne Olsson.

618.     Nordskogen, Österäng där Jonas Borg föddes. a. Hulda Nordh ?    b. Nordskogen

619.     Skolkort.  a.   Skolklass i Fullösa. Lärare Holmstrand, pojken framför: hans son, första raden av flickor från vänster: 2: a från vänster Märta Johansson född 1900, från Brokvarn, Kerstin Johanssons kusin, föräldrar Vilhelm- Augusta Johansson
b.  Utanför mellanskolan i Forshem

620.     Skolkort. Skolklass Österäng. Ragnar Johansson. Sittande: Inga Olsson, Britta Lejon, Daga Karlsson, Astrid Göransson, Rut Lindström, Gun Almkvist, Ulla Andersson, Majbritt Lindström, Anna-Lisa Göransson, Gullan Ivaerg,? Margit Brorsson,  Mellanraden: Oskar Pettersson, ?, Gösta Backman, Astrid Bly, Britta Sahlberg, Margit Broo, Iris Oldin, Olle Andersson, Bertil Djerv, Läraren Ragnar Johansson,.Tredje Raden. Lars Wilsson, Anders Johansson, Sven Karlsson, Allan Larsson, Sigurd Johansson, Nils ? i Sandtorp,

621.     Skolkort. Skolklass i Fullösa, lärare Holmstrand, elever okända

622.     Fridhem? Hanna Gustavsson, Olga Larsson Gamlebodarna, Karolina Örn, Hanna Franzén, Hildur Svensson, Henning, Oskar, ?

623 ”   I mitten är Harald Karlsson Kinnesäter, före Kinnesäter. Råbäcks ålderdomshem.  Sven  Värmegård spelade schack med honom förr. Han har besök”.s

624.     Vallen. Tredje april 2003. a. och b.

625.     Skolkort. Skolklass i Forshem. Klass 6  65/66  Överst: Tore Eriksson, Rolf  T., Tommy Johansson, Tore Blom, Jan Häller, Rune Rutgesson, Åke Rosén, Anders Åhlin, Horst Larsson.      Nederraden: StenErisksson, Birgitta Johansson, Ingela Ragnarsson, Britt-Marie Friberg, Corinne Larsson, Bodil A., Maria Karlsson, Laila Andersson, Britt-Marie Bergström.

626.     Skolkort.  Skolklass i Forshem (saknas)

627.     Skolkort

628.     Skolkort. Skolklass 1931-32. Från Vänster i raden längst bak: Evert Lindh, Tore Lindh, Elon Eklund, Bengt Karlsson, Nästa rad. Karl- Erik Andersson, Ragnar Johansson, Kalla Larsson, Margit Fransson, Nästa rad: Erik Forsberg, Bengt Ahlström, Lärarinnan Ebba Johansson, Nästa rad: Alf Svensson, Lennart Bly, Åke Blyh, Elsa Lindh, Sista raden: Ingemar Johansson, Josef Eklund, Britta Johansson ( bodde i Korsgården), Maj Andesson.

629.     Kinnekulle kvinnoklubb 10/4 1954. Främre raden;  Märta Andersson, Sigrid Funke, Greta Andersson Sigri d Larsson, Gulli Torstensson, Karin Ringblom,Emma Apell, Berta Granat ?, Ines Olsson i Bergslyckan Karin Ringblom, Märta Ljungberg, Linnea Jonsson ,  ?,   Thora Alström, Berta Granat ? ,Greta Isaksson, Greta Johansson, ?,  ?,   Lydia Klasson, ?, Karin Jonsson,  Ruth Svensson, Greta Svensson, Greta Bengtsson.

630.     Rödakors-kvinnor, Kinnekulle-kretsen ?

631.     Omkring 1906. Ödegården. Från vänster. Malkolm och Hanna Persson, sonen Arvid i knät ( Maj Bertilssons far), dräng, Stina( Maj Bertilssons farfars mor), Hedvig Holmén (främst),  två pigor. Per Pettersson, farfars far. (Rayonds ?) (jämför 632 och 637) fråga Ingrid Lindh

632.     a. Stig ? Svensson, Hästhagen b.  Stig Svensson

633.     1910-20 från vänster?, Bly,?, Josef  Ringblom ?, Otto Hult, ?, Uno Karlsson, Karl Lindh,     Sittande: ?,?,  Fritz Lasson,?, Gottfrid Hult.

634, 635, 636 saknas

634.     Lyckorna. 1950-talet. Från vänster: Astrid Svensson, Maj-Britt Persson, Ragnhild Karlsson, Lars-Erik Persson, Lars Karlsson

635.     Lyckorna. 1942. I barnvagnen Lars Karlsson, Ragnhild Karlsson.

636.     (Kort saknas ?) Värsla. Vesslan. Scouternas skidtävling omkring 1950. Från vänster: Evert Svensson, Kurt Wallquvist, Olle Svensson, Bo Svensson, Tore Jonsson, Kjell Jonsson, Georg Henriksson, Per Ahlström, Rune Wallqvist, Stig Svensson

637.     Gamla Huset på Årtorp, låg nästan vinkelrätt mot stenhuset. Här bodde Fridolf och Elin ( Ellen) Johansson med  dottern Stina och fostersonen Ove Pettersson. I andra änden av huset bodde Bror Svensson ??(jämför 632) fråga

638.     Skolkort. Skolklass 1935-36. Från vänster: Karl-Erik Anderson, Åke Jansson, Åke Svensson, Evert Karlsson, Kurt Karlsson, ?, Elon Eklund, ?,?,(stående bakom) Margit Fransson, Kalla Larsson, ?, Ann-Marie Ahlström, Elsa Lindh, Bengt Karlsson, Åke Bly, Tore Lindh, (saknas i datorn)

Original hos Maria Karlsson,

639.     a. b. och c. Gustav Persson, Post-Gustav, född 1898, bodde i Kärrgården , morfar till Maria Karlsson, utgick med posten från Kinnemalma till Fullösa, Brokvarn, Bolum. Dam, gift med postiljonen ( i årsskrift 2009) c, tre personer. (fråga Ingrid Lindh)

640,641 och 642 original hos Maria Karlsson.

640.     Brobygge ? Längst till höger Posta-Gustav, övriga okända, hunden Bella. saknas

641.     Maria Karlssons mormor Elsa Karlsson, född 24 dec.1900. saknas

642.     Gustavs och Elsa Perssons bröllopsfoto 1922. ( Efternamn?)( Hos Viola för identifiering)

643.     August Johansson, Gamlebodarna. Årsskriften 2000.

644.     Åke Krantz, två bilder

645.     Forshems blåbandsförening

646.     Johan och Hanna Fredriksson, August Johansson, Gamlebodarna, österäng, 1952

647.     tom

648.     Statstugan på Årtorp

649.     Vedbod, Sandbäck (troligen)

650-672 original hos Ragnhild Karlsson

650.     Planteringsgänget på Österängs gård. Fr.v. Aino Ahlström, Stig Bly, Rut Karlsson, Inger Johansson,?, Ragnhild ?, Karin Karlsson.

651.     tomt

652.     Inventering i Forshems Kooperativa. Lembit Hendriksson, Dagny Johansson, Gunnar Immerstrand, Ragnhild Karlsson, Gösta Svensson, Elsa Andersson, Karin Jonsson, Ingeborg Larsson, Veiler Ringblom.

653.     Skridskoåkning vid lertaget. Övre raden: Eivor Svensson, Karin Blom, Siv Jonsson, Sivan Svensson,  Aino Suviste, Maivor Andersson,   ?  Getel Persson. Ebba Johansson, Per-Åke Dalberg, Astrid Hult. Olof Karlsson. Arne Johansson, Egon Österberg, Georg Hendriksson, Kurt Wallqvist, Rolf Gunnardo, Endel Hendriksson,     Nedre rad: Anna-Greta Johansson, Karl-Erik Olsson, Rolf Ahlström, Lars-Erik Ringblom, Anita Karlsson, Veiler Ringblom, Gunnel Jonsson, Astrid Svensson, Sven-Erik Bly,  Främst: Kjell Jonsson.

654.     Från vänster: Astrid Svensson, Maj-Britt Persson, Ragnhild Karlsson, Lars-Erik Persson, Lars Karlsson.

655.     Hemma hos Axel Bly i pensionärsbostaden, Forshem. Fr. v. Ester Larsson, Edgar Larsson, Karl-Erik och Ellen Bly.

656.     Vedstackar, vedhäser,

657.     Skolkort. Skolbarn utanför skolan i Forshem

658.     Familjefoto ?,?, Rune Wallkvist, Anna och Elon Wallkvist, Bror Karlsson

659.     Rune och Kurt Wallkvist

660.     Anna- Greta Johansson, Majvor Andersson.     

?? var finns fotot ??  a.  Kvinnoklubben i Forshem: från vänster: Thora Ahlström, Karin Jonsson).Ines Olsson, Linnea Jonsson, Linnea Bly, Sigrid Funke, Märta Ringblom, Greta Johansson, Märta Svensson, Ragnhild Persson, Rut Svensson. (kort saknas, jämför med Jonssons ändringar).

661.     Lars Karlsson, Lyckorna

662.     Bengt Bly på Morfars pipa ( Morfara Pipa ).

663.     Åke Krantz vid gränsröset. Gästgivaregården-Österängs gård, Jutviken

664.     Familjebild. Karlsson i Lyckorna?

665.     Gruppbild (fråga) (frågat Raymond) .Troligen från något ställe på Österängs gård.

666.     Berberisutrotning i Fullösa 1952  Fr.v. Holger Blyh, Kerstin Henriksson, Birgitta Olsson, Åke Krantz, Margareta och Dagmar Sandqvist.         b. Fr.v. Birgitta Olsson, Kerstin Henriksson, Margareta och Dagmar Sandqvist, med ryggen mot kameran Åke Krantz

667.     Åke Krantz (?) och Tore Jonsson läser tidning.

668.     a. Skidtävling vid Värsla, Forshems-scouterna.  Från v. Evert Svensson, Kurt Wallqvist,  ?  Bo Svensson, Thore Jonsson, Kjell Jonsson med Pompe, Georg Henriksson,   ?  ?   Stig Svensson.    b. 20101004. Koordinater: 5837849  1329419.  Skylt: Västra Vesslan (”Värsla”). Sista boende Artur Ekberg till 1945. Senare Scoutstuga.

669.     Lars och Ragnhild Karlsson, Lyckorna

670.     Lyckorna ?

671.     Barn i barnvagn

672.     Anderstorp under Österängs Egendom. Familjen Bly.s Fr.v. Helmy, Hans, Axel, Greta? ( Ingegerd?)

673.     a, Vid  Kagges, Lars-Johan Svenssons, Bromossen 21 augusti 1996, Nils och Gun Ekman, Inga och Lars-Åke Jonsson?,?, Anna Gärdefors-Locrantz  b. och c. Tall vid stigen till Bromossen ifrån Marieberg.   d.-g.  2100818     d. Tallar vid stigen till Bromossen, från  Mariberg       e. 5836125  1331713 Skräpgrop vid Bromossen.     f. Översikt mot skräpgropen.    g. 5836138  1331720  Bro på gammal väg mot Bromossen.    h. i. och j.   Platsen för Bromossen. Koordinater: 5836089  1331720.   Skylttext: ”Kagges stuga” ,    l. Lars Johan Svensson. Skomakare f. 1853 i Forshem, död 1930, med hustru Stina Maja Jonsdotter f. 1853 i Medelplana, död före 1901 ? Morföräldrar till Viegandt (Vigge) Engblad.  m. Stugan enligt Paul Zettersten i Lidköpingsbygden 1974 s 21 (där kallad ”Skomakare Larssons stuga. Typiskt 1800-tal”).

674.     Hemvändardag i Forshem. Kalla Jonsson-Larsson med sin man,  Torvald?, i mitten Bengt Karlsson.

675.     Stig Bly vid lastbilen, som han körde och skötte i många år.

676.     Tröskning på Årtorp 1980-talet

677.     Midsommarstång kläds. Lars-Åke Bly, Marianne Olsson, Gerd Kroon, Anders Kroon, Alexandra Wall?

678.     Snöröjning, Gamlegården.I traktorn Bengt karlsson

679.     Plöjning på Gamlegården, traktorn närmast.Lennart Gustavsson

680.     tom  

681.     Bostadshus för statare på Gamlegården. Huset innehöll tre lägenheter om 2 rum och kök. Närmast kameran bodde Karl och Beda Gustavsson, i mitten Erik och Agnes Bly, och längst bort Filip och Anna Larsson .

682.     a. och b. sTröskning på Gamlegården. På tröskorna. Bengt Karlsson, Lennart Gustavsson.

Okänd ägrare:

683.     Midsommarstången kläds, Karin Wall

684.     Erik Johansson och Axel Svensson i hemvärnsuniformer.

685.     Vid Forshems järnvägstations. Fr.v. Anna-Greta Johansson, Otto Hult, Erik och Inger Johansson.

686.     Tågolycka i Forshem, 4:e oktober 1931

687.     Utanför tältbiograf i Forshem, Nils Ström ? och Peter Lindkvist

688.     tom

689.     tom

690.     Anna Andersson, Ödekyrkan, Fullösa

691.     Malkolm Persson, Ödegården, 75 år.

692.     Rågskörd med självbindare, Ödegården, Fullösa, Kusk Arvid Persson.  b. Två äldre traktorer (personer ?)

693.     Fullösa, Smed, Fullösesmen. a. Smedjan. b. Fyrkanten  c. Personer vid Smedjan. d, och e. Personer vid Fyrkanten. f. Fullösesmen?   g. 1925 Smeden Ernst Nilssonvid ratten i sin T-ford modell 1920. Åktur med Frida, Heimer och Bror Svensson, Lillebacken  h. Smedbostället Fyrkanten i Fullösa, som det såg ut 1944 då smeden Johannes Nilsson och hans maka Maria flytade in.    i. Smeden med flera personer utanför smedjan.   j. Så här såg han ut, smeden Johannes Nilsson i Fullösa.  1844 skrev han kontrakt med byamännen att mot betalning i form av råg och havre  underhålla ”allt vad till gammal redskap hörer…”  en av hans  tre söner…     k. Fyra damer och tre herrar.  l. Tre personer framför Fyrkanten   m.     n-q Bilder med dithörande texter.  r. Fullösa,foto 1915.    s. Fyrkanten, Fullösa. ”Mormor,farbror Oskar, Ebba framför mormors berndomshem iFullösa”

694.     Fritz Larsson. Hos Irene Lindkvist ??

695.     Forshems scoutkår 1947 (Personer?) fråga

696.     Blåbandister i Forshem (personer ?) fråga

697.     Forshem, flygfoto. Troligen 1935. Lägg märke till: Mellbins ladugård och nybyggda garage, Gästgivaregårdens mangelbod, stall och ladugård, transformatorn, Härlingsgårdens ladugård, järnvägens godsmagasin.  Ännu inte byggda: Thage Ahlströms och Oskar Jonssons hus, Nybyggt: Henning Ahlströms nya hus. (original hos Inger J ?). (i årsskrift 2009)

698.     Ove Pettersson, Stinas Ove

699.     Gustav Ringblom på slåttermaskin.

700.     Midsommarafton 1934. Stina ?, Asta Persson, Erik Persson, Elsa Persson, Ruth Persson, Hasse ?, Mary Ekberg-Svensson, Ove Pettersson, Karl Person

701.     Stina ?, Fridolf  Johansson, på Årtorp

702.     Vintern 1922. Fridolf Johansson i vinterjobb

703.     Fridolf Johansson kör självbindare

 

1376d. (Sandhulan.(fel) Hildur ?, Lars ?; Lina (Stina?)?, Sven ?, Hildur?)  

FEL PLATS I LISTAN ?

 

704      a och b.            Holger Andersson vid Gamlegårdens såg, ( artikel i Årsskriften 1993, skriven av Göran Gustavsson). (fråga)

705.     Skolkort. Österängs skola 1932. Bakre raden. Mary Lindström, Anders Johansson Bertil Johansson, Sven och Bengt Johansson, Birger Larbbsson, Bertil Jonsson,? , Greta Haglund ( lärarinna). Andra raden: ?, Annemarie Vilsson, Ingvar Ohlsson, Britta Nilsson, Folke Larsson, ? , Ingrid Andersson, Sven och Gerda Pettersson. Tredje Raden.Alice Johanson, Olof Jansson, Eva Albertsson, Margit Nilsson, Runa Ivarsson, Erik Klasson, Greta Rhodin. Främe raden: Arne Axelsson , Greta Borgström, Arvid Bly, Inga Larsson, Ragnhild Johansson.

706.      år 1929 klass 1 och 2. Lärarinna Ebba Johansson. Övre raden: Sven Johansson, Jonas Jonssson, Birger Larsson, Harald Andersson, Ingvar Olsson, Folke Larsson, Gösta Johansson, Bertil Jonsson, Ragnar Gustavsson. Andra raden: Arvid Bly, Sven Pettersson, ?, Ingrid Almkvist, Maj Jakobsson, Ejvor Jonsson. Tredje raden: Britta Nilsson, Gerda Pettersson, Inga Larsson, Ingrid Andersson, Mary Ivarsson, Ragnhild Johansson, Greta Borgström, Mary Lindström

707.     1938-1940. Sågen (Gamlegården ?).     Från vänster: Holger Andersson(smed), Ernst i Slåttan, Gunnar Larsson, Erik Djärv, Johan Andersson, Sven Borg, Erik Andersson. (årsskrift 1996,  sid28).

708.     Oskar, Ingeborg och Britta Wall ( årsskriften 1995)

709.     Hasselbacken ( årsskriften 1995)

710.     Forshems scoutkår på 50-talet, vid vänerstranden. ( årsskriften 1995). Bild från Inger Karlsson, Örslösa:

711.     Jenny Hult-Johansson i komministergården (?).

Från Bengt Karlsson:

712.     Platsen för Smeden Janssons stuga, i bakgrunden Stängeln. Koordinater: 5836800  1331171  Skylttext. Här låg Smeden Janssons stuga.

713.     Skolkort Två skolklasser i Forshem 1936-37 ( namn?)

714.     Familjebild. ( från Åke Blys fotoalbum ).

715.     Svenska lantarbetarförbundet, Övre raden, från vänster: Karl-Erik Karlsson, Sture Karlsson, Gustav Fäldt, Sture Olsson, Evert Svesson, Bengt Karlsson, Sittande, från vänster. Holger Andersson, Nils Persson, ? Johansson ( Smed på Blomberg), Erland Dahlberg, Styrelsen, avdelning 339, omkring 1985.

716.     Lantarbetare på Österängs Gård, Nygården.1933. Översta raden, från vänster: Robert Johansson, Nils Bly, Anders Lång, Nils Andersson Karl Österberg, Sven Ringblom, Folke Persson, Axel Bly, Holger Andersson, Henry Hult.  Andra raden, från vänster: Frithjof Holm, Gustav Aronsson med sonen Arne vid handen, Edvin Karlsson, rättare Karl Johansson, bokhållare Per Gustavsson, Adolf Bly, Vilhelm Andersson, Josef Hult, Vilhelm Andersson?, Otto Hult med dottern Gunborg. Sittande, från vänster: August Karlsson, Frans Ringblom med Vivan i knät, Gottfrid Hult, Fritz Larsson, Georg Persson, Malkolm Ringblom (Årsskriften 1990 s 6).

Hos Maj Bertilsson  (i Ödegården):

717.     Karl Gullskog och hushållerskan Hilma Persson, bodde i Klingetorp, Österäng. Hilma Persson var född på Pirum, Kållandsö..

718.     Midsommar 1932. Bilutflykt Astrid och Arvid Persson, på väg att förlova sej i Leksand. Bilen Graham Peehr.

Hos Hans Jonsson

719.     Skolkort Söndagsskolan i Forshems kyrka April 1948. Främre rad från v. Sonny Andersson, Birgitta Svensson, Kerstin Ahlström, Ulo Souviste, Anita Svensson , Eivor Svensson,Clary Ahlström, Olle Dalberg,  Astrid Svensson , Birgitta Johansson,  Lasse Dalberg, i  skugga Hans Jonsson, Lars Karlsson. Bakre rad. Anita Carlsson,  Sivan Svensson, Henry Johansson, Evert Svensson, Aino Souviste, Anna-Greta Johansson,Maivor Andersson (skymd), Ragnhild Karlsson, Endel Hendriksson, Gunnel Jonsson, Kurt Wallqvist,  Per-Åke Dahlberg, Lennart Johansson. Lärare Inga Dahlberg, Ulla Gunnardo.

Skänkta orginal från Ulla Wendel:

720.     Georg och Asta Wallquists barn, Gunnar, Annmarie, Kerstin

721.     Syskonkort med  Ruth Nilsson, 50-årskalas. Bakre raden från vänster: Astrid Gustafsson (Svensson), Ruth Gustafsson ( Nilsson), Tage Gustafsson, Maria Gustafsson ( Maja)(Johansson), Åke Gustafsson, Erik Gustafsson, Nils Gustafsson, främre raden: Ida Gustafsson (Collberg), Signe Gustafsson (Prytz).

722.     Tävlingssyklister. Var och vilka ?

Skänkta original från Irene Lindqvist:

723.     Vid Vads kyrka, cykeltävling ( personer?)

724.     Forshems cykelklubb, Aino. Från vänster: Axel Andersson, Nils Andersson,Sven och Eiler Ringblom

Skänkta original från Arne Lindh

725.     Forshems järnvägsstation, Tidigt 1900-tal (felaktig tid ?) Fråga Arne Lindh

726.     På Kooperatrappan: Från vänster; Jenny Karlsson, Märta Ringblom, Gunnar. Elin Rylander.

Från Sven Karlsson:

727.     Jenny Karlsson, Årtorp        

Från Lennart Fallgren.

728.     Stolta MC-bröderna Sven och Nils Karlsson, Årtorp. 1957.

Från Sven Karlsson.:

729.     Utflykt på Kinnekulle, Nils Karlsson, Årtorp

730.     Ingrid Karlsson med fästman Rune, Bergslyckan, Forshem. 1957.

731.     Stora  (?)Fyrkemon, Österängs Egendom, Nygården. Jultid ? obs enbuskarna

732.     (jämför 756).Timmerbil ( två personer)

733.     Nygården, Österängs gård. Eva Wilhelmsson, Ejnar Persson, Martin Wilhelmsson, Helena Persson, flera personer (Original från Marianne Olsson).

734.     Bakre raden från vänster: Karl Hellberg, Gustaf Persson, Herman Hellberg. De två små pojkarna är Göran Karlsson och Jan-Olov Hellberg. Göran är Erik Perssons pojk.

735.     Emil och Erik i . Ida och Herman Hellberg.

736.     Forshem. Sånnerör. Ett av Forshems gränsmärken mellan egen skog och”herreskog”. Det första, (från sjön räknat) och mäktigaste, reser sig på en hög stenkulle neree vid sjön, nära Österängs båthamn. Stenkullen ger intryck att vara rest långt tidigare än mittstenen. Kanske en järnåldersgrav, eller stenar plockade från en sådan. (årsskrift 1996,  sid 5)

737.     Familjen Persson på Årtorp. Mamma, Farmor och Farfar. Jag (?) i Vadet   ( flera personer).

738.     Cykelklubben Aino. Från vänster Folke Persson, Bengt Karlsson, Georg Persson, Isidor Lundvall. Start för 10 mil, Halvfara.738. Cykelklubben Aino. Från vänster Folke Persson, Bengt Karlsson, Georg Persson, Isidor Lundvall. Start för 10 mil, Halvfara.

739.     Ulla Wall, Jan Olov Hellberg, Kerstin Hellbeg. Nytorp

740.     Herman och Knut ( Farfar) Hellberg. Ugglebo ?

741.     Nytorp.

742.     Jan-Olov Hellberg och Jag ( vem?) på trappan till Vadet.

743.     Herman och Knut Hellberg på vedbacken,Årtorp

744      Herman, Ida och Knut, Kerstin Hellberg. I bakgrunden Turisthotellet i  Råbäck.

745.     Mor, Far och Jag ( Hellberg?) Rut Persson. Vadet. Början av 40-talet.

746.     Knut Hellberg på traktorn Oliver-25. Lillängen ? ( Andrelund ? )

747.     Knut, Jan-Olov, Kerstin Hellberg ? Vadet.

748.     Kaffe i det gröna. Farfar och Farmor. Faster Tor, Mamma och jag ( efternamn?)

749.     Kaffestund i Nytorp. 4 personer

750.     Farmor Ida, Farfar, pappa och jag ( efternamn?) på väg till sjön

751.     Familjen Hellberg i Nytorp, Knut Karin, Jan-Olov, Kerstin.

752.     Gustav, Lotten, Asta, Else-Marie Persson. Knut, Karin Hellberg på Årtorp.

753.     Gustav Persson och Knut Hellberg på Årtorp

Original hos Marianne Olsson: 754-771

754.     Röda- korsfest vid Hemmingslätten.

755.     Karl Olsson Granhult (vägen mellan Österäng och Bjälkemon)

756.     (jämför 732)     Timmerbil. Två personer.

757.     Fotboll smatch. Personer.

758.     Einar Persson. Inge Classon

759.     Byggnadsarbetare vid byggandet av Ahlströms hus. Mitten på 30-talet. I bakgrunden Brunnsgården med ladugård. Från vänster: Henning Ahlström ???? Längst till högen Bengt Ahlström. Fler personer

760.     Forshemsungdomar. Främre raden från vänster.ErikAhlström, Gunnar Andersson, ? Bakre raden. ? Tage Ahlström ,?, ?,Henning Ahlström.

761.     Sjukvårdskurs i Forshem 1946.  Främre raden från vänster.Tore Jonsson, Rune Jonsson, Eiler Jansson, Lasse Holmström, Karl-Erik Forsell, Stig Nilson, Egon Rask, Georg Wallquist, Mellanraden från vänster. ?, Helena Persson, Ester Landin, Rut Nilsson, Märta Ringblom,?,?, ?, Elsa Andersson, Maja Blom. Bakre raden från vänster: Florence Hjerten, Karin Lindh-Wall, Ebba Johansson, ?, Astrid Jonsson, Gerd Rask, ?.

762.     Hälledal: Från vänster. Alf  Nilsson ( Mokko),?,?, Artur Classon, älghund, älg, Fritz Larsson. (i årsskrift 2009)

763.     Omskolning av plantor vid plantskolan i Starktorp, Gamlegården. Original hos Marianne Olsson

764.     Kaffekalas vid Råbäcks Turisthotell. Fån vänster Ester Johansson.Från höger: Ragnar Johansson, Gösta Svensson, Ebba Johanssson, Georg Wallquist. Flera personer.

765.     Gunvor Classon, litet barn, Ester Classson, Inges fru

766.     Planteringslag. Personer.

767.     ?,?, Erik Ringblom, Axel Djerv.

768.     ?,?, Ida i Funkatorp,?

769.     Ejnar Persson, Stig Bly, Sven Ringblom.

770.     I slaktare Karlssons slaktarbod. ?, Stig Eklund, Sven Djerv?, Einar Persson, Bengt Ahlström.

771.     Vedlastning vid Ugglebo ? ( observera träden). En person

772.     Flera personer (fråga)

773.     Forshem från öster, ungefär från Walls ( Hasselbacken). Teckning av Kierschou.  (Årsskriften 2000)

774.     tom

Original hos Sven Skog, Skoog: 775-778.

775.     J.A Skog                     ´

776.     Tekla Andersson, gift Skog ?                    

777.     Hagaberg, 1920-30-talet

778.     Tre personer. Vid Hagaberg, ?, Ingrid och Barbro Immestrand ? Original hos Barbro Immerstrand-Karlsson i Mellomgården.

779.     Trankärr  a. brygghuset, b. bostaden, bakom ligger järnvägen. c. 20101004.  Koordinater: 5837593  1331455.     Skylt: Siste brukare. Emil Andersson till 1947 Sista boende: Selma Andersson till 1959, senare scoutstuga.   d. karta 1870. e. Skylt                            f. 20110414 Husgrund 80 m väster om , Hans Jonsson Koordinater: 5837586 1331371

780.     Gunnar, Kerstin och Annemarie Wallqvist. Kusken är en gubbe i Eggby.

781.     Västra Bäckadrågen sittande fr v Alma, Selma Andersson (18820702 i Kinnekleva, död19610711 i Forshem)  ( Raymonds farmor), i knät Elin, gift Karsson (19110124-19871130) flyttade till Krlsborg, Stina-Maja Anderdotter (18480115 i Västra Bäckadrågen-!9240830). Barn fr.v. Märta, gift Ögren ( född 19050126), Karin, gift Blom (19081010-19980705 i Mariestad). Mannen med hästen okänd, möjligen en dräng. Stående t.v. Emil Andersson (18741017 i V. Bäckadr.-19470713) ,(Raymonds farfar),Längst till högen: Anders Andréasson (18441101 i Erska död 19171118 i V.Bäckade.), gift med Stina-Maja

782.     Bröllop. 1944. Många personer, nr 6 från vänster: Prosten Magnus Hermansson med prostinnan. Nr 7 fr. höger, näst översta raden: Ragnar Johansson.

783.     Flygfoto över Forshem, omkring 1950.

784.     Karin Karlsson på motorcykel. Foto Sven Karlsson 1952.

785.     Vid komministergården fr v. Hult, Magnus och Signe Hermansson.

786.     Längst till vänster: Jenny Johansson/Hult. ?,?, Anna-Greta Johansson,?,Inger Johansson, 25 augusti 1946, vid Ugglebo.

787.     Ingeborg Hult, Anna Andersson.

788.     Jenny Johanson/Hult, Anna och Elsa, tvättar, byker

789.     Jenny Hult Anna Hansson med dottern Karin på Österängs egendom

790.     Skolkort. Skolklass i Forshem, julfest

791.     Skolkort. Skolklass i Forshem

792.     Skolkort. Skolteater. Inger Wilhelmsson, Sten Wallquist, Birgitta Karlsson, Bror Karlssom, Östen Johansson

793.     Sex personer utanför en stuga. (fråga)

794.     Fyra personer utanför hus.  … (Fråga) Original hos Inger Karlsson i Örslösa

795.     tom

796.     Erik Persson, Årtorp

797.     Kungens resa vid Årnäs Bruk 1910, Arne Lindh, gåva

798.     Frans Ringblom på 80-årsdagen

799.     Längst till höger Axel Andersson ( Raymonds foto ?)

800.     Eiler Jansson

801.     Ödegården, Fullösa. Personer

802.     Hästskjuts framför Ödegården,  Fullösa . Personer ( Malkholm, Anna ?)

803.     Emma och August Andersson, samt sönerna Bertil, Birger och John (från Ruth Blom, Vättlösa)

Original hos Inger och Hans Jonsson

804.     Inger Johnssons farbror, Gustav Jonsson, med parhästar

805.     Oskar Jonsson, Nabbenäs, Hälledal. Övriga personer ?

806.     Stående fr v Oscar Jonsson, Henrik Person, Karl Eklund, Johan Jonsson, Ernst Johansson, Arthur Rask, Gustav Jonsson.  Sittande fr v Mina Persson, Anna Johansson, Anna Jonsson, Helga Eklund, Augusta Jonsson.        Oskar, Johan, Gustav, Anna och Augusta Jonsson är syskon, Anna och Augusta är tvillingar och kommer från Nabbenäs. Anna Johansson (Ahlén) och Ernst Johansson är syskon och har anknytning till Rönningen och Korpared, Karl Eklund och Helga Eklund är sykon och kommer från  Herreledet. Henrik och Mina Persson är syskon och har bott på Marieberg.(årsskrift 2009)

807.     Oskar Jonssons farfar 1917, ( Jonas i Arsta ?) taget  hos Tilda Engberg i Barkelund vid Brokvarn.

808.     Sjöberget vid Sjörås, Lars Peter Andersson född 1869, Anna Sofia Johansdotter född 1871 i Lerdala  ( från Åke Krantz)

809.     Svanerödjan ( Svanrödjan ) ( Från Åke Krantz ?)

Original hos Gunnar Lindh ?

810.     Stående fr.v. 2 Olle Lindquist, Sittande fr.v. 1. Nils Svensson. . Erland Svensson, Karin Svensson, Matilda Svensson, Fredrik Svensson, Lars Olsson

811.     Vid Hälledal, minste man i vagnen, Erland Svensson. Övriga personer ?

812.     Matilda Svensson på sin 50-årsdag i Rönningen

813.     Vid Rönningen. Från vänster: Fredrik Svensson, ?, Erland Svensson, Olle Lindquist, Bror Svensson, ?,?, Erik Svensson, Nils Svensson

814.     Stående från vänster (var ?): Matilda Svensson, Fredrik Svensson, Nils, Erland och Erik Svensson,?, sittande från vänster: ?, Karin Svensson, ?,?,?,?,?

815.     Vid Rönningen a. Fredrik och Matilda Svensson med dottern Sigrid och mågen Arvid Nilsson.    b. Matilda Svensson vid Rönningen. (fler personer)   c. Rönningen kring 1912. Fr v. Johan Johansson (Arnes farfar) barn : dottern Märta, Gertrud, Anna, Petrus, Edvin, Emma Johans fru, sonen Ernst

816.     tom

817.     Studiecirkeln i Forshem omkring 1990 .  Från vänster bakre raden. Rune Lindh, Dag Gärdefors, Thore Jonsson, Hans Jonsson, Gunnar Lindh, Karl- Erik Lind,  mittraden: Arne Lindh, Åke Lindh, Åke Svensson, Stig Nilsson, Karl-Erik Anderson, främre raden. Hugo Blom, Marianne Olsson, Nancy Svensson, Viola Nilsson, Ulla Wendel, Lasse Holmström.

818.     Dagsberg, Fullösa. Tavla målad av Raatikainen. Original hos Siv Jansson

819.     Signe och Karl Lindhs bröllop.

Original hos Ruth Persson

820.     tom

821.     Karl-Erik Lind (från Raymond)

822.     Gustav Persson till höger. Ytterligare en persson.( Hellberg) obs majblommor

823.     Ove Pettersson, Ruth och Karl Persson. Årtorp.

824.     Fridolf, Stina och Ellen Johansson. I starlängan på Årtorp.

825.     Bengt Persson.

826.     Erik Persson, Årtorp. I bakgrunden ett av de nyare Årtorps-husen.

827.     Asta Persson, gammal man (okänd), Nils Andersson ( i Rundrödjan).                                                                    

828.     Bakre raden från vänster: Erik, Elsa, Ruth, Asta, Karl Persson. Främre raden.?,? Bengt Persson,?

829.     På trappan, Årtorp. Asta Persson, Ebba Hellberg.

830.     Kafferep på Årtorp, släktkalas. Från vänster: Lotten, Gustav och Elsa,?, Valborg, Asta Persson. Ida och Herman Hellberg.

831.     Ove Pettersson och Ruth Persson.

832.     Asta Persson, Ingrid Johansson.( Vendela Johanssons, barnmorskans dotter ?).

833.     Årtorp. Fridolf Johansson, Ove  Pettersson, Sten i knät på Stina Johansson. I bakgrunden vagnsskjul och stall.

834.     Backelund. Marianne Olsson-Persson, Ruth och Elsa Persson

835.     a. Bergslyckan (tidigare Korstorp), Sven Olsson.    b. Karta 1870. c. 20101104.

Original hos ?

836.     a.  och b. Familjen Frans och Matilda (Tilda) Persson, Brattelund

Original hos Mary Svensson

837.     Österängs gård, Nygården. Karl Österberg sittande längst till vänster. Bakom honom Jenny Hult ? Flera personer

Original hos ?

838.     År 1895 ? Utanför Forshems Gästgivaregård. En provryttare kommer från Kållängen. Mannen som kör är Lagergren, far till Lagergren på Kållängen. Observera ladugård i bakgrunden. Visat i Betel 17 nov 2007. Pojken troligen Paul Zettersten.

Original hos Ruth Persson

839.     Skolkort 1:a och 2.a klass i Forshem, 1939?. Bakre raden från vänster: Bror Karlsson ( Lyckobrna), Herbert Eriksson ( Österängs egendom), Ove Pettersson (Årtorp), Stig Ringblom ( i Tråget), Sten Wallquist, Lärarinnan Ebba Johansson, Östen Johansson ( i Korpared), Lars Lindh, Egon Rask, Holger Bly ( Anderstorp), Ingemar Krantz (Hälledal), Främre raden från vänster: Birgitta Carlsson, Mary Ekberg ( Årtorp), Inger Vilhelmsson ( Österängs egendom), Margit Österberg ( Österängs egendom), Märta Ringblom  ( Lilla Vara), Ruth Johansson ( Stutahålan= Björlelund), Eira Fransson, Britta Skoog ( Trädgårdstorp), Gunnel Karlsson (  Svanerödjan), Marianne Ringblom(Alebotten), Britta Wall ( Hasselbacken), Inga Svensson ( Hästhagen)

840.     Skolkort klass 1 och 2 1940. Forshem Övre raden från vänster: Ove Pettersson( Årtorp) Bo Svensson ( Årtorp), Bror och Östen Johansson ( Korpared), Stig Nilsson ( Klockarbolet, Forshem). Mellersta raden:Kurt Fernström, Tage Lindh, SvenSkog ( Hagaberg,Tabor), Britta Wall( Hasselbacken), Mary Ekberg ( Årtorp), Inger Wilhelmsson ( Österängs egendom), Egon Rask, Bror Kiarlsson ( Lyckorna), Sten Wallquist ( Lyckorna), Sven Karlsson ( Årtorp), Främre raden. Maj-Britt Björk ( Hagaberg), Viola Johansson ( Korpared), Maj-Britt Björk,Viola Johansson, Barbro Hilding, Ruth Landin ( Forshem), Ruth Perssom ( Årtorp), Ingabritt Fernström ( Vennerlindstorp), Inger Ahlström, Inga Svensson ( Hästhagen), Birgitta Carlsson, Greta Bly ( Anderstorp).  (årsskrift 2008)

 

841, 842 och 844 hos Mary Svensson

841.     Ingeborg och Ebba Mellbin.Ytterligare en person

842.     Ragnhild Persson-Gustavsson.

843 hos Rut Danielsson (okänd flicka) (fråga Mary)

843.     Valborg Hellberg

844.     a. och b. Gustav Jonsson, kusin till Erik Andersson, uppvuxen i V. Bäckadrågen (från Raymond)

845- 853 hos Ruth Danielsson

845.     Elsa, Karl, Bengt Persson, Ove Pettersson, Mary Ekberg-Svensson, Ruth Persson-Danielsson.

846.     Herman Hellberg, Erik och Emil Andersson, Ida Hellberg, fikapaus i trädgården, Årtorp

847.     Karl i Höjen

848.     ,?, Tora Hellberg, Hulda i Vadet, Valborg Hellberg.

849.     Ebba Hellberg-Karlsson

850.     tomt

851.     Marianne Persson-Olsson, Ruth Persson-Danielsson, Elsa Persson

852.     Ruth Persson i potatislandet, i bakgrunden bostadshus på Årtorp.

853.     Ebba Hellberg-Karlsson, Årtorp 

854.     Jubileumslag i Österäng. Början av 50-talet Bakre raden från vänster. Thore Jonsson, Erik Klasson, Birger Åhs, Evert Wångstedt, Henrik Larsson . Östen Arthur Claesson. Främre raden från vänster. Åke Särdquist, Leif Karlsson, Bruno Nordh, Henry Johansson (Norddahl), Egon Åberg.

855.     Skolkort. Skolträff. Vid Forshems kyrka. Bakre raden från vänster: Georg Wallqvist, Per Appelqvist, Johnny Persson ???? Främre raden längst till höger. Ingemar Fogelqvist

856.     tom

857.     Skolkort. Skolklass. Georg Wallqvist.

858.     Skolkort. Skolklass, skolfest ?. Klass 5 och 6 1943  Vivianne Öman med dragspel,?. Britta Wall, Ruth Landin. Ruth Persson,?, Birgitta Karlsson, Mary Ekberg-Svensson ???? Stig Nilsson,?, Sven Karlsson. Sittande. Inger Ahlström, Viola Johansson, Inga Svensson, Roland Jonsson,?, Sven Olsson?

859.    

860.     Skolkort. Skolklass Georg Wallquist, Forshem

861.    

862.     Skolkort med Georg

863.     Skolkort.  Georg

864.     Skolkort.  Kl 4   66/67    Bakre raden: Linnea Larsson, Inger Mattsson, Britt-Marie Odh, Eva Bertilsson, Ann-Sofie Pettersson, Monica Jahnstedt, Karen Andersen, Monica Krantz, Georg Wallqvist.   Mellanraden: Klas Johansson, Hans Bengtsson, Tomas Nygren, Hasse Andersson, Anders Ekman, Lorentz Gottfridsson, Tomas Wigrell, Erik Ahlstam, Magnus Karlsson.   Nedre Raden.   Christina hasselgren, Lili-Ann Johansson, Eva-Lott Åberg, Ingegerd Sunninger, Ingela Arthur Claesson, Carola Spångberg, Anette Andersson, Margareta Svensson, Marit Johansson.

865.    

866.    

867.     Skolkort  Kl. 5  -63/64     Stående: ?, Rosemarie Lindqvist, Annika Andersson, Gerd Sahlqvist, Gun-Britt Sjöstedt, Ansn-Lis Johansson, Christer Ahlnemar, Rolf Thörnberg, Nils-Martin Karlsson.    Sittande: Monika Blom, ?, Helena Persson, Ingrid Fernström, Lena Jonsson, Katarina Gunnarsson, Ann-Christin Gustavsson, Inga Nejdhagen, Inga-Lill Rydqvist.   Knästående: Christer Johansson…..

868.     Skolkort. Georg

869.     Skolkort.  Kl 4   Ht -69.------72. Övre raden: Lars-Erik Larsson, Sven-Erik Bohman, Bengt-Arne Pettersson, Hans Åhlin, Mauno Mäkinen, Peter Lindh, Per Josefsson. 

Mellanraden: Margareta Andersson, Margareta Hasselgren, Annika Åberg, Inger Johansson, Ann-Christin Johansson, Lena Sannemalm, Evalott Johansson, Anne-Marie Johansson, ?, Lillemor Oskarsson, Catarina Holmström.    Nederraden: Jimmy Persson, Ulf Thörnberg, Kjell-Sune Persson ( Frånvarande, avflyttad till Brasilien, Bo och Jan Gottfridsson ).

870.     Skolkort. Georg, saknas i arkivet

871.     Konfirmation, a och b. Karlberg, Forshem, två olika kort.

872.     Konfirmation, Forshem, Dahlberg .           

873.     Skolkort. Skolklass,Georg Wallquist, Forshem

874.     Skolkort. Skolkass, Georg Wallqvist, 11 oktober 1957.    Bakersta raden: Lennart Olsson (H-s), Gunnar Eriksson, Georg Wallqvist, Bertil Nilsson, Ingemar Fogelqvist.   Näst bakersta raden: Rune Wolffbrandt,  Börje Persson, Marianne Johansson, Ulla-Britt Blomberg, Harriet Johansson, Vivan Ringblom, Monica Gustavsson, Barbro Funke.     Näst främst: Göran Larsson ?, Torgny Persson, Per Appelqvist, Göran Larsson ?, Tony Westerling, Sven Granath.      Främst. Inga-Lill Lantz, Anne-Marie Karlsson, (Bj), Birgitta Lindström, Ann-Mari Wallqvist, Gudrun Andersson, Eivor Johansson.

875.     Skolkort.  Kl. 6  -59/60.  Bakre raden: Ann-Marie Karlsson, Gunhild Ahlström, Rolf Johansson, Rolf-Inge Rutgersson, Harry Friberg, Alf Pettersson, Klas Johansson, Christer Wolffbrandt.   Mellanraden: Kerstin Wallqvist, Iris Fernström, Anne-Marie Andersson, Margareta K ?, Kristina Karlsson, Marita Gustavsson, Maj Lundgren, ?, Inga Nilsson.   Främre raden: Kenneth Sanfridsson, Börje Johansson, Ragnar Pettersson, Lars Johansson, Kjell-Åke Lantz.

876.     Skolkort. Klass 5 eller 6   56/57 ?    Stående. Gunnar Eriksson, Torgny Persson, Per Appelqvist, Göran Gustavsson,  Ingemar Fogelqvist, Rune Wolffbrandt, ? , Börje Persson.    Sittande: Britt-Marie Ekholm, Vian Ringblom, Birgitta ? Lindström,  Ann-Marie Wallqvist, ?, Eivor Johansson, Gudrun Andersson, Birgitta Larsson, Ann-Mari Karlsson, Ingalill Lantz ( stående ) Birgitta Fernström.

877.    

878.     Sven Olsson, i bakgrunden Bergslyckan

879.     Luciafirande, 5 personer

880.     Tom

881.     tom

882.     Tom

883.     Skolkort. Skolklass 1939. Bakre raden från vänster: Karl Persson, Sven Svensson, Arne Karlsson, Rolf Arthur Claesson, Henry Johansson, Karl-Erik Forsell, Bengt Persson, Gösta Hjorth, Sture Andersson, Stig Eklund. Främre raden: Ingegerd Blyh, Karin Lindh-Wall, Marianne Persson-Olsson, Marianne Karlsson. Astrid Jonsson-Gustafsson, Anna-Lisa Hulth-Eriksson, Astrid Österberg, Britt Wallquist-Karlsson, Anne-Marie Johansson, Ingrid Karlsson, Elsa Österberg, Märta Lindberg

884      Lia, senare bild.   Original hos Ingrid Karlsson, Örslösa

885.     Vandring i Klyftamon 1998. Personer från vänster.a. Viola Nilsson, Sven Wall, Karl Erik Lind, Olle Mann, Gunnar Lindh, Stig Nilsson, Nils Ekman, Ingrid Lindh, Dag Gärdefors, Erik Andersson. ( i årsskrift 2009)

886.     Från vänster: Ulla Wendels morfars bror= Linus´ bror,     Linus´far= Börjesson, Linus´mor. Fotot taget vid vägen till Nabbenäs. Original hos Ulla Wendel.

887.     Utsikt över Furshåltgärdet mot Kinnekulle, 1998.

888.     Slåttergille. Från vänster? Johan i Vara (Albins far), Anna Ringblom( syster till Gustav i Sörhagen), Rickhard ( Bror till Albin), Ida och Lars Bly, Alma och Oskar Larsson.

889.     Eklunds fastighet Original hos Mary Svensson

890.     Evert Lindh

891.     Studiecirkel 1969. Från vänster: ?, ?, Anna Ahlström, ?, ?,?, Oskar Jonsson, Karin Jonsson

892.     Nio personer och en hund framför ett hus Visat i Betel 17 nov 2007. (fråga

893.     Syskonen Filipsson (Wärmegård). Fr v: Kurt, Sven, Ruth, Inga (med ett lamm i famnen), Erik, Elsa, John, Arne  Original hos Ruth Blom i Vättlösa.

894.     Lussefest i måndagsgruppen, Österäng, omkring 1995. Från vänster. Stig Blyh, Asta Johansson, Nancy Svensson, lucian Ingrid Johansson, Inga Gustavsson, Torborg Olsen.

895.     Erik Persson och Årtorps ladugård 

896.     Liden, Forshem.

897.     Hus (fråga)

898.     Sofia i Friheten. (fråga).

899.     Fredrik i Friheten.

900.     Gössäters Folkets Hus.

901.     Margit Ahlström

902.     Ville Ahlström

903.     Okänd man. Arne Lundvall ?                    

904.     Rosenlund med Ellen på trappan

905.     Arbetare på Österängs gård, 24 personer

906.     Skolkort. Skolklass, Forshems skola. Från vänster, 1: Lars Lindh,          . Ingegerd Bly 3,  Ruth Johansson,  4. Marianne Ringblom,  5. Stig Ringblom,  6.  Stig Eklund, 7.  Eira Fransson, 8.  Märta Ringblom,  9. Britta Skoog, Rad 3. 10. Holger Bly,  11. Britta Wall,  12. Irene Larsson,           13.  Margit Österberg, Rad 4. 14. Roland Jonsson, 15. Inger Wilhelmsson, 16. Wivianne Öhman,  17. Gunnel Karlsson, Rad 5.18. Mary Ekberg,       19. Birgitta Karlsson, 20. Bror Karlsson, 21. Östen Johansson, Rad 6. 22.?    23. Inga Svensson, 24. Sten Wallquist, 25. Bror Johansson (årsskrift 2008)

907.     Ungdomskretsen? Slutet av 40-talet ? Britta Skoog, Svea Jonsson, Georg Wallquist, ?,?, Annemarie Johansson, Stig Ringblom, ?, Lars Lindh, Gösta Hjort, Irene Larsson, Ruth Johansson, Karl-Erik Forsell, Märta Ringblom.

908.     Skolkort. Skolklass, 40-talet. Bakre raden från vänster.Lars Lindh, Herbert Eriksson, Gösta Hjorth, Stig Ringblom, Karl-Erik Forsell, Irene Larsson, Annemarie Johansson, Främre raden fr. vänsrter. Marianne Ringblom, Märta Ringblom, Ruth Johansson, Svea Jonsson.

909.     Lennart Gustavsson, Gamlegården.

910.     Konfirmationskort. Nedre raden:Persson på Månstorp, Agnes Vilssons mor och fR

911.     Bröllop. På Tisslegården ? a. Nedre raden från vänster: Persson på Månstorp, Agnes Wilssons mor och far, Prosten Hermansson med fru Signe, Brudens far och mor från Fullösa, Bruden, född Andesson från Tisslegården, Amelia och Alfred Andersson ( ” Lusen från Nolegården i Fullösa”), Andra raden: Agnes och Erik Wilsson, Övre raden: Folkskollärare Ragnar Johansson, Greta Haglund, Längst tilll höger: Jonas på Knölen ( fråga Wilsson).  

912.     Flygfoto över Fullösa. Original hos Allan Ekman

913.     Scoutläger. Georg Wallquist och Irma Persson leker (Original hos Thore Jonsson)

914.     Brunnsgården ( Hos Thore Jonsson)

915.     Utanför Ströms port 1939, Kerstin och Pelle Ahlström, Kjell Jonsson (Tore Jonsson)

916.     På Ströms gård, bakre raden: Barbro Andréason, Stig Eklund,  Stig Nilsson Astrid Jonsson,  bakre raden; Ingrid Jonsson, Ulla Andréasson (Thore Jonsson).

917.     Frihetens snickarverkstad, som ägdes av Fredrik Karlsson. Barn, 50-talets början, Gethel, Ove och Ulla Persson, minsta barnet troligen Raymond Andersson  (Kerstin Ahlén). (Årsskrift 2010).

918.     På Ek$lunds trappa. Astrid, Ulla Ingrid Stig, Barbro, Astrid Marianne, Birgitta ( Thore Jonsson)

919.     Vy över Forshems by, troligen gammal. Gåva från Mary Svensson

920.     a. Hallebacken, Edla och Karl Nilsson och troligen Edlas föräldrar( orig hos Sven Wall)     b. Porträtt av man med vegamössa ” till Edla Johansson, Hallebacken, Östeäng”. ”Ett minne från Linus Olsson.1911 ” (granskad a v stud fråga).  c. och d. Skylt. 11 december 2011, Koordinater: 5836880   1334186.

921.     Helge Johansson och Sven Funke på Tångemyras gärde

922.     jo och tjim med Forshems scoutkår, 50-talets början. Bakre raden från vänster. Lars Lindh, Stig Nilsson, Thage Lind, Lennart Johansson, Georg Henriksson, Rut Landin?, Inga Svensson,?, andra raden.?, Bror Karlsson (eller Gösta Svensson??),?, Viola Lindh,?, Karin Lindh, Aino Souviste, Maj-Britt Johansson, Inger Ahlström, Anna-Greta Johansson, Inger Karlsson ( Hallén), Majvor Andersson, Georg Wallqvist, främre raden. Stig Svensson, Sven Olsson, Rune Wallquist, Endel Henriksson, Anita Gustafsson-Wångdal, Inger Larsson,?, Olle Svensson, Pelle Ahlström, Bengt Svensson ? ( Hos Stig Nilsson).

923.     Tjo mm. Samma tillfälle son 922, Anita Ringblom-Bly personer som på 922. Lars Holmström längst till höger i bakre ledet. Foto? Hos Stig Nilsson).

924.     Oskar Berggren med motorcykel, handlande,först i Brokvarn, sedan i Kinnemalma, född 1895 (Allan Ekman)

925.     Bilutflykt från affären vid Kinnemalma (Allan E)

926.     Hästbadning vid Friheten( Mary Svensson)

927.     Ingeborg och Ebba Mellbin,.ett barn

928.     Potatisskörd ???

929.     a=b,  år 1929.   Endast damer.  Kafferep utanför Mellbins diversehandel, Fru Mellbins 50-årsdag.  år1919. Stående från vänster. Sofia Mattsson, Ida Jansson, Kristina Skarp, Anna Mellbin, Ebba Mellbin ?, Hulda Svensson, Gerda Holmberg, Anna Zettersten, Edla Lind, Hulda Larsson, Kristina Johansson, Marie Nilsson, Anna Karlsson, Hanna Nilsson, Hanna Johansson, Ida Hellberg, Beda Gustavsson, Lotten Persson, Maria Rask, Maria Österberg: Sittande:Malin Skog, Hanna Wettergren, Kristina Johansson, Selma Andersson, Anna Holmberg, Hilda Rask, Emma Borg, Anna Jonsson, Augusta Karlsson, Matilda Larsson, Hilda Boman, Matilda Johansson, Ellen Johansson Inga Persson. I fönstret :Ebba Mellbin,  eller Ingeborg ?    c.  Blandat damer och herrar.

930      a. Polisman Olof Larsson  (årsskrift 1991)

931.     Bal i Stenbacken (?) slutet av 40-talet.1.Karl-Erik Forsell,  2. Arne Karlsson, 3. Ragnhild Persson, 4. Sven-Erik Forsell, 5. Annmarie Johansson, 6. Rune Lindh, 7. Stig Blyh, 8. ?,  9. Britta Wall, 10. ?, 11. Gösta Svensson, 12. Evert Karlsson, 13. Arvid Karlsson, 14. Inga Svensson, 15. Henry Andersson, 16. ?,  17. Henry Johansson. 18.

932.     Tom 

933.     Karl Holmström framför anslagstavlan, omkr 1950.

934.     Fr v Gunnar Andersson, Emil Andersson, Johan Andersson

935.     Konfirmandjubileum med 1915?-års konfirmander. Näst sist i bakre raden: 9. Holger Nilsson,  11. Arvid Nygren fr Tångemyra, 14.? Georg Kling, Sandrödjan,         Sjöberg?,  31. AstridAndersson, (?) (Höjentorp). 35. Märta Ljungberg (som barn på Österängs gård, sedan Hällekis), 36. Ellen Sanfridsson, bodde på Hällekis, 37. Jenny Johansson (Murartorp). 29. Rembrink. fråga.935. Konfirmandträff.. främre raden från vänster:?,Maja Andersson?,?,?,?,?, Jenny Hult-Johansson från Murartorp,           Rad två, stående: ?, Arvid Nygren från Tångemyra, ?,Georg Kling Sandrödjan.     Rad tre: nr 13 Holger Nilsson, skomakare, kyrkväktare och skolvaktmästare. Längst til höger kyrkoherde Rembrink.   b. lista på deltagare (En annan grupps ?)

Konfirmandjubileum med 1915?-års konfirmander. Näst sist i bakre raden:Holger Nilsson andra raden, fr v  Arvid Nygren fr Tångemyra

Nr 4 Georg Kling, Sandrödjan,  tionde . Sjöberg?,  Rembrink. Främre raden: nr 2 AstridAndersson (?) Andersson (Höjentorp). nr 6: Märta Ljungberg,som barn på Österängs gård, sedan Hällekis nr 7: Ellen Sanfridsson, bodde på Hällekis,

Nr 8 Jenny bsson (Murartorp),  

936.     Orienteringstävling i Forshems sportklubb, 40-talet ( Fråga Henry) Bakre raden från vänster: 4. Sten Wallqvist 5. Gunnar Andersson, 6?,7?  9. Henry Johansson till höger ?, 13. Josef Eklund, 10. Elon Eklund, 15. Ragnar Johansson hängslen( Stutahôla),  19 Ingrid Johansson (Stutahôla), Stig Blyh. (halsband) 20 Astrid Eklund. Längst till höger: Rut Johansson, bakom: Elsa Lindh. Liten i mitten Sven Olof Johansson, Rutig slipover till vänster Tore Lindh? (granskad av stud) ( fråga)

936.  Ingers anteckningar: 1?,2?,3?,4. Sten Wallqvist. 5. Gunnar Andersson, 6?,7?,  Vänster andra: Rune Lindh, 2. Ragnar Johansson, 3. Sven-Olof Johansson, Josef Eklund, 5 Werner Karlsson i Karlsdal, 6?, 7. Elon Eklund, 8 Hemry Johansson (Nordal). Sittande: Ingrid Johansson,(Stuahålan), Stig Blyh, Astrid Eklund. Längst till öger: Ingrid Johansson Rut Johansson.

937.     tom

938.     Österängs Idrottsförening.  Bakre raden: ????  .     Knästående från vänster. Sven Erik Forsell, Evert Wångstedt, Gunnar Larsson ( Slampen). Stående från vänster: Arvid Johan,sson (Torparn), Östen och Rolf Arthur Claesson, Bengt Johansson ( Målarn), Gustav Johansson (Schaktis, Chaktis), Sven Djerv, Birger Åhs, Henry Johansson (Nordahl), Eiler Ringblom.  Främre raden:????

939.     1944-45, Bakre raden från vänster: Astrid Eklund, Erik Johansson (i Stutahålan), Gunnar Andersson,?,?, Thage Ahlström.      Knästående från vänster, mellanraden: ?,?,  Werner i Karlsdal, ?, Erik Blyh framför herre med hatt, Rune Svensson, Sven Svensson, ?,  Georg Hult, ?,  Arne Karlsson?.         Främre raden från vänster: Östen Arthur Claesson, Rolf Arthur Claesson, ?, Dagmar Andersson, ?, Olle Svensson, Ragnar Johansson (i Stutahôla), ?, ?, Ingrid Johansson i Stutahôla.

940.     Bröllop. Nedre Raden: Persson på Månstorp, Agnes Vilssons morfar, Prosten Hermansson med fru Signe, brudens far och mor från Fullösa, bruden f. Andersson från Tisslegården, Anders och Alfred Andersson, (”Lusen” från Nolegården, Fullösa).   Andra raden: Agnes och Erik Vilsson,     Övre raden: Folkskoleläraren Johansson, Greta Haglund, Jonssonpå Knölen

941.     Skolklass utanför Forshems folkskola, lärare Tengroth, 6. Ingen Arthur Claesson, 5 Tengroth ( fråga Arne Lindh)

942.     Skolkort. Forshems skola 1940, klasserna 5 och 6. Sittande från vänster. Vivan Svensson, Maj-Britt Nordberg, Astrid Eklund, Märta Karlsson, Gunborg Hult, Ester Blyh, Ingrid Johansson, Ruth Skog, Anna Larsson, Irma Larsson. Stående från vänster. Stig Algotsson, Herbert Ringblom, Gunnar Lindh,  Brander, Alf Svensson, Gösta Svensson, Ingemar Karlsson.

943. Fredrik Karlsson, Friheten ( Olle Karlsson farfar), född 1868, död 1947 ( Original hos Greta Kristoffersson-Sundblad, Lidköping)

944. Stortvätt i Mellbergstorp (Djervves), början av 1920-talet. Från vänster, Tilda i Sandtorp, Elin Djerv, Ellen i Sandtorp, Elin(skymd), den lilla framför: Elsa Djerv, mormor Anna Karlsson ( Feskersa), längst till höger: Ida Djerv, liten pojke: Otto Djerv (originalet hos Greta  Sundblad).

945.     Sandviken omkring 1922. Bertil och Elsa Karlsson. Barn, Dagmar Andersson,Karl-Erik och Greta Kristoffersson ( Original hos Greta Kristoffersson-Sundblad)

946.     Furshållt, utsikt från ”Eklundsvägen” före planteringen

Hos Ingrid Lindh? -1092

947.     Kvarntorp 947- 973

947.     Julen 1926. Olga och Sixten Andersson med barnen fr.v. Ingrid, Rosa, Gunhild, Barbro

948.     Österängs järnvägsstation. 1902. MKiJ lok 4, även affären.

949.     Skolkort.Österängs skola. Skolklass 1937-37, 3:e och 4:e klass. Nedre raden 2:a från vänster Broo. Näst lä ner till höger Bertil Djerv ?, Lärare: Fröken Greta Haglund. Visat i Betel 17 nov 2007.

950      Tomt ?

951.     Tomt ?

952.     Tomt ?

954.     En sten dras bort. Ulla på traktorn, Sixten och Ann-Sofie i förgrunden

955.     Stenröjning vid Kvarntorp 1949 (Grönhult). Ulla t.v.på traktorn. Högberg t.h.?

956.     Barn och ungdomar utanför Melltorp, Kvarntorp. Sist brukades torpet av Rickhard och Emilia Fransson, som med fostersonen Erik flyttade till Forshem. Stående fr.v. Gulli Andersson, Gerda Pettersson, Ingrid Andersson, Rosa Andersson, Lennart Nyman, Birgitta Andersson, Doris Lindström, Mary Lindström, Åke Ahl, Ragnar Pettersson, Einar Kvist. Sittande. Solveig Andersson, Uno Lindström, John Anderson, Karl-Evert (Pettersson) Århäll, Gösta Andersson, Olle Nyman.

957.     Melltorp, Kvarntorp. Köksgaveln med stora asken i förgrunden, 1947

958.     Gamla vattensågen bredvid stenbron, vattenkvarnen i bakgrunden

959.     Mejeriet med sädesmagasin, loge, ladugård och svinhus till vänster

960.     Midsommarfirande i Forshem 1945.

961. Stenbron 1946. Vattenkvarnen med stallet i bakgrunden Dagny Ekman

962.     Ungdomskretsen i Forshem med halmarbete i Storebacken, Fullösa den 7 nov 1945. Fr.v. bakre raden: Märta Ringblom, Irene Larsson, Anna-Britta Svensson, Sigrid Ekman, Gunvor Ekman, Märta Lindberg, Vera Hanser, Gunnar Ekman, komminister Erik Hanser, Främre raden: ?, Karin Borg, Britta Nilsson Djerv, Ingrid Andersson, ?, Elvy Johansson  (piga hos kyrkoherden Magnus Hemansson). Visat i Betel 17 nov 2007.

963.     Tegelbruket, Kvarntorp, nedlagt 1945-50 ? Stora lerhålan de vita näckrosorna planterades in 1936 av släktingar från Värmland. Våren 1957.(personer ?). Visat i Betel 17 nov 2007. (i årsskrift 2009)

964.     a. Platsen för Myran ?  20090503.   Koordinater 5838115   1331275. (färg i datorn). s   b. Karta 1870. c. 20120402. (i årsskrift 2012) 

965.     Skolklass vid Forshems kyrka

966.     Beda och Johan Kvist med de tre yngsta barnen, Einar, Astrid och Elsa Halleberg. Halleberg mellan Kvarntorp och Gamlebodarna

967.     Einar, Astrid och Elsa Kvist

968.     Fr.v. Ulla, Barbro och Rosa Andersson 1948, Stora lerhålan, där vi badade på sommaren. Vattnet pumpades bort på våren. Där grävdes upp lera till tegelbruket. Senare anskaffades en grävmaskin. Där blev också en damm, som fick heta Grävmaskin-hålan. Vagnskjulet i backen ovanför. Där fanns flera dammar, där lera tagits upp: Lilla lerhålan, två vid ”Stora berget”, och Ruddammen. På vägen till Äskekärr en liten damm, där lera togs när det handslogs tegel. (Årsskrift 2004 sid 21).

969.     Kvarntorp, Äskekärr

970.     Kvarntorp 1975.

971.     Byggnader på Kvarntorp 1964. Magasin, svinhus loge, ladugård, vagnsskjul

972.     Våren 1933 på Kvarntorp. Fr.v. Johan(John?) , Solveig, Ulla, Rosa, Gunhild, Ingrid, Barbro Andersson. Fotografen var ifrån Österäng

973.     Olga, Sixten, Barbro, Ingrid, Gunhild Andersson, Kvarntorp. Visat i Betel 17 nov 2007.

974. Nysäter, Gössäter.Från vänster. ?, Elin Jonsson, Axel Jansson, Lilleman Lennart Andersson, Signe Andersson, Aron Jonsson ( bror till Axel), Betty Jonsson ( maka till Axel) John G Andersson,?,?.

975.     Klockaregården byggt 1923 Maja Ström byggde, Gössäter (många personer 6:e från höger Tyra Hvass?).Visat i Betel 17 nov 2007.Visat i Betel 17 nov 2007.

976.     Paul Olsson, minne från ett besök på Kinnekulle 15 aug. 1932.

977.     ”Grevinnan av Spetek”, Anna-Lena Pettersson (Sjöberg), född 1839 01 21 i Forshem ( eller 1839 11 01 i Sörgården, Fullösa)                                                                                                                              bodde i Spetek i slutet av 1800-talet tills i början på 1900-talet, mormor till Folke Hallén i Hällekis..Farmors mor till Stellan Hallén.

978.     Gamla skolan i Gössäter, byggd 1925. Stig Jonsson ägde huset, kortet lämnat av Stellan Hallén, Hällekis.

979.     tom

980.     Gamlegården. Adolf Bly t.h., Erik? Djerv  t.v. Visat i Betel 17 nov 2007.

981.     Personer, okända. Sex män med häst och självbidare. ?s

982.     Nusäter, Gössäter 1911, tre familjer bodde här, inflyrttade 1901.

983.     Skolkort.   Linusa källare  1928 el -29. Tekla Jönsson. Stående från vänster: Sven Harald Svensson, Joan i Dalen, Nils Ström, Sven Eskil Svensson, Ingemar Kilén, Sittande fr.v: Anna-Lisa Andersson, Elsa Jonsson, Dagny Karlsson, Wilhelm Fredriksson, Henry Hult, Georg Albertsson.

984.     1918 fyra damer och två barn Visat i Betel 17 nov 2007.

985.     Kort, från Stellan Hallén i Hällekis ? Fråga Hans, Arne Johansson a. Korpared  , Personer ? Visat i Betel 17 nov 2007.      b. Skolkort. Visat i Betel 17 nov 2007. c. Visat i Betel 17 nov 2007.  d. Visat i Betel 17 nov 2007.  e. Visat i Betel 17 nov 2007.  f. Visat i Betel 17 nov 2007. 

986.     Arbetare på Österängs Gård  Bakre raden fr. v.: Wilhelm Andersson, Boman?, Adolf Bly, Nils Holm, Linus Johansson i Stutahålan, Nils Andersson, Sixten Björk,  Einar Ringblom.       Främre raden: Erik Johansson i Stutahôla , Arne Anderssoni Rundrödjan, Otto Hult,  Sven Ringblom. Visat i Betel 17 nov 2007.

987.     Sörgården, Årtorp, Originalet hos Karin Wall

988.     Okänd person i Forshems stations väntsal. Foto Hilmer Jonsson 19 aug. 1970

989.     Tunbotorp

990.     Sörgården, Årtorp. Fr. v. Mormor till Hulda, i knät på henne: Anna Funke ( Ringblom), Morfar till Hulda, Hulda Funke, Klara Lindkvist.

991.     a  Längst till höger Sirkka Gilbertsson..     b. Bertil Andersson i Sörgården pekar. Maj Kron i röd kjol       c. Längst till vänster Sven Wärmegård med fru och barn pojken längst till vänster Tobias karlsson, i huckle Karin Svensson, Sörgården i Fullösa, liggande Gunnar Lindh. Längst till höger Gertrud och Evald Svensson i Lillegården

992.     1982. Bertil Andersson talar vid en vandring i Kollstorp, Gunnar Andersson, Georg Wallqvist, Gunnar Lindh.

993.     1931. Övre raden fr v. Olle Svensson, Folke Bly, Karl-Erik Johansson, Sven Borg, Inge Arthur Claesson, Erik Karlsson, Axel Andersson Holger Larsson. Mellersta raden fr v. Eva Eklund, Stina Jonsson, Asta Bly, Karin Hansson, Läraren David Tengroth, Birgit Andersson, Asta Persson, Ingrid Johansson, Anna Lindh. Nedre raden fr v. Elsa Svensson, Ebba Johansson, Solvig Larsson, Asta Viksén, Anna-Lisa Ström, Rut Forsberg, Elsa Forsberg, Tyra Österberg, Märta Andersson, Ester Wallqvist. (i årsskrift 2009)

994.     tom

995.     Spisrummet i Korpared. Taget i maj 1934. från vänster: Ingegerd Johansson (Alfred och Huldas dotter 13 år), Inga Holm ( barnflicka på Korpart ), Emelie Lundvall ?, Elsa Hallgren, Petrus Johansson 32 år ( far i huset ) Östen 2 år, Greta Johansson, 26 år ( mor i huset ), Viola, 1 år, Bror, 2 år, Hulda Johansson, Stig Johansson,  ?  ( kan vara Thyrell från Gössäter), Ture Odén (Oden ?), Gertrud Odén ( Oden ?) ( Syster till Petrus), Maj-Britt Odén ( Oden ?), 6 år, Emma Johansson, 67? år, född 1867-12-03 (barnens farmor), Anna Ahlén, 29 år (Petrus´ syster), Brita Ahlén, 2 år. Årsskriften ( 2002 )           

996.     Fyra män, vilka ?  Visat i Betel 17 nov 2007.    Vart hör följande text ?.  Arvid Apell? eller ”Knorka-David”(= David Nyberg).Längst t.v. Ingegerd Johansson-Gustafsson, Stående Inga Holm,sittande ?,Greta Hallgren (Herreledet), Petrus Johansson, Greta Johansson med tre barn i knät. Östen, Viola, Bror, Hulda Johansson ( Alfreds) med Stig i knät, ?, Gertrud Oden med Ture och Maj-Britt i knät, Emma Johansson (Farmor), Anna Ahlén, (syster till Petrus) med  Britta i Knät

( Karlagården), Astid Bly, Margit Bro, R Johansson, Kurt Bro, Inga Olssonn (Viborg), Maj-Britt Wångstedt

997.     Skolkort. Storskolan, Österäng. Lärare Ragnar Johansson.Nils Johansson ( Rallaretorp), Ruth Johansson Tunbotorp), Rut Lindström ( Kvarntorp), Inga Ivarsson (Tyskafallet), Iris Oldin (Emmelund), Britta Salqvist ( Dalen), Sven ?, Rosa Andersson ( Kvarntorp), Britta Klasson( Bråten), Bertil Djerv,,Gösta Andersson ( Kvarntorp), Lennart Gustavsson( Gamlegården), Längst fram Oskar Pettersson ( Kvarntorp)

998.     Märta Rehn, Dunderhult, med grisen, och hunden Tippo. I slutet av 40-talet, eller början av 50-talet. !952 byggdes garage till vänster i bilden

999.     Harry Rehn med hunden Tippo på cykelkärran i början av 50-talet

1000.   Fullösa kyrka, ( Underlag föe teckning utanpå årsskriften)

1001.   På väg till Göteborg. Astrid och Arvid Persson med dotter maj i en DKV av 1937 års modell med deragfri ventilation enligt reklamen

1002.  Dunderhult, Fullösa. a. Viktor Linder och sonen Åke, bosatta i Alingsås, kör gödsel åt Gustaf Linder 1923.  b. Märta Linder  med föräldrar.  c. Linder med fru

1003.   Sven Johan Andersson, Skogslund, Fullösa

1004.   En bygdevandring kring Storebacken med Allan Ekman 1981. Domarring Lilla kvarn. Från vänster: Maj Kron (Spångsmossen), Marianne Hedberg, Hästhagen, Fullösa, m. fl. Visat i Betel 17 nov 2007.

1005.   Stins Gusten Olsson, Kinne-Malma stationn, 40-talet.Olsson kom till K-M 1936. Visat i Betel 17 nov     2007.             

1006.   Smeden Ernst Nilsson, Fullösa, född 22 dec 1881, död 1954 i mars.

1007.   Bygdevandring i Gössäter 1981.Från vänster, bakre raden: ?,? Bertil Andersson i Sörgården?,?,? Gunnar Lindh,? Främre raden från vänster Ingrid Lindh,?

1008.   Valfrid Svensson född 1888 död 1983 spelar såg. Visat i Betel 17 nov 2007.

1009.   Heimer Svensson, Lillebacken med Chevrolet årsmodell 1946, vintern 1954.

1010.   Smeden Ernst Nilsson, Fyrkanten, Fullösa, utanför sin smedja på 1930 eller 40-talet.

1011.   Harry Rehn, Dunderhult och Hans Persson i Fika, vintern 1954, vid Lillebacken.

1012.   Kinne-Malma järnvägsstation. Före ombyggnad, Brevbärare Albin Andersson, Ekshagen. Damerna på bilden är systrarna Lundblad, en av dem hette Helmi, och blev sjuksköterska i Lidköping. Visat i Betel 17 nov 2007. (i årsskrift 2009)

1013.   Bygdevandring till Lyckan och jättegrytan i Fullösa, den 21 juli 1982. Från vänster: Bertil Andersson, Margareta Ahlqvist, Gunnar Lindh, Ingrid Ekman, Ingrid Hasselgren, Bror Hansson, Bengt Hasselgren, Verner Lindblom.

1014. Vandring från Fullösa Bygdegård den 30 juni 1983. Från vänster. Helge Holmstrand, Bror Svensson från Årtorp, Harald Lund, Gustav Johansson.

1015.   Flera personer, längst bak till vänster: Anton eller Hjalmar Andersson, näst sist Hult?, Damen i mitten Hanna Johansson skomakarens i Friheta, syster till Helga, David, Oskar. Visat i Betel 17 nov 2007.

1016.   Utfärd omkring 1923 med Arvid Perssons första bil, en Graham Pehr 1923 års modell. Fotot taget på bron i Lidköping. Från vänster. Arvid Persson, Frank Lundell, Viktor Lundell med dottern Ebon samt hustru Matilda och Arvid Perssons mor Hanna född Lundell. (i årsskrift 2009)

1017.   I Ödegårdens trädgård en Chevrolet 1927, sittande Maj Persson.

1018.   Myrbacken, Äskekärr

1019.   Äskekärrs järnvägsstation.

1020.   Fiskartorpet c:a 1916. Johan Jonsson, Birger Lejon, Anna Olsson, Stina Johansson ( Jonsson).

1021.   Karl på Klippan ( Oskar?) skomakare, gåva från Maj-Lis (Inga-Lill Larsson) 0510-540203

1022.   a. Skolkort. Nedre raden från vänster: Märta Ljungberg, född Persson.   Andra raden från vänster: Birger Lejon, Greta Johansson från Friheten.   Tredje raden från vänster: Tengroth, övriga: Bertil och Erik Trgårdstorp Hälledal( Moses), Axel Svensson i Bergslyckan. Övre raden från vänster. ?,Djerv, Petrus i Korpared, ? Karl Johansson från Varan, Petrus Wallqvist, ?.  Visat i Betel 17 nov 2007.     b  ? Visat i Betel 17 nov 2007. 

1023.   a.  Sommarbarn med hästar på Österängs Egendom, Söndagsskolebarn. Foto: Per-Åke Dahlberg. Visat i Betel 17 nov 2007.Två olika kort,         b. Arbetare på Österängs gård. Visat i Betel 17 nov 2007.

1024.   Gunvor Karlsson spelar dragspel vid midsommarfirande i Forshem, 50-taler. Foto Per-Åke Dahlberg.
a.  Skolkort,Fullösa, Holmstrand. Visat i Betel 17 nov 2007.

1025.   Gustaf Aronsson och Adolf Bly närmast vagnen, med oxe. Gåva

1026.   Kvarntorp, a. mycket folk,    b. bron

1027.   Adolf Bly med häst-slåttermaskin

1028.   Övre raden från vänster: Johan Hult, Adolf Bly, Sven-Erik Bly, Elin Hult. Märta Bly, Otto Hult,  nedre raden. Erik Johansson, Greta Johansson, Inger Vilhelmsson, Stig Bly. Gåva (i årsskrift 2009)

1029.   Sommaren 1901, Första ledet till vänster är Arvid i Lundens mor. (fråga)

1030.   tom

1031.   a.  Skolkort. Skolklass i Österäng höstterminen -38 ? Lärare Ragnar Johansson. Stående från vänster: ?,?,?,??, Ragnar Johansson, Kurt Broo,   Sitande på bänk: ?,?,?,?,?,      Sittande på marken.    7 personer. ??????, Bertil Djerv    Liggande en person:? Visat i Betel 17 nov 2007.        

1032.   50-års jubilerande konfirmander, födda 1913. Bl.a. Sven Ringblom, Längst till vänster: Sigurd Boman, Gunnar Andersson, Knut om halsen Hildegard Karlsjö (Johansson),Gunnborg Johnsson  i vit klänning, Rut Johansson? Österäng, Visat i Betel 17 nov 2007.

1033.   Jubilerande konfirmationsgrupp. Längst till höger: Alf Nilsson, Nils Andersson, 3:e från höger: Gunnar ”Slampen” Larsson, Erik Fransson, 4:e från höger: Sven Ringblom, damen 6:e Hildegard Kardesjö, Gunborg Widell Johansson, Sittande 6:e från höger Elsa Lundstedt, första från höger Rut Johansson, längst till vänster Ida Johansson Ringblom, ? Stående andre från vänster Gunnar Andersson, 5:e Sigurd Boman. Visat i Betel 17 nov 2007.

1034.   a.b.c. d.  Konfirmandträff med bl.a. Erik Andersson, Raymonds far. Lista på namnen fotograferad a. Bakre raden nr 8: Erik Andersson1036.  Skolkort. Österängs skola klass 1 och 2. Lärarinna: Elsa Edkvist Bakre raden fr.v..1. Anders Johansson, Jutabacken, 2. Kurt Broo, 3, Lennart Gustafsson, Gamlegården, 4. Britta Klasson, Bråten, 5. Britta Salkvist, Dalen,d.1943, 6. Inga Olsson, Viborg, 7. Sven ?, 8. Bertil Djerv, 9 Oskar Pettersson, Kvarntorp, Främre raden fr.v.10. Lill-Anders ?, 11, Margit Broo, 12, Iris Oldin, Emmelund, 13. Anna-Lisa  sson, Österäng, 14. Astrid Bly, 15. Rosa Andersson, Kvarntorp, 16. Ruth Lindström, Kvarntorp, 17. Inga Ivarsson, Tyskafallet,18. Iris ?, Gastorp, 19. Ruth Johansson, Karlagården.

1035.   Skolkort. Skolbarn, Österängs skola. Original hos Siv Alm? Almqvist, Gävle, mamman till Siv sitter bredvid läraren, lägg märke till särandet på pojkar och flickor

1037.  

1037.   Gunnar Immerstrand vid Stampen vid åns översvämning 1950 eller -51. Foto Lars Holmströms

1038.  a. Härlingsgårdens pojkar. b. Från vänster Sven, Olle, Rune, Åke Svensson, Nils Ström, Alf Svensson.

1039.   Tomt

1040.   Fyrkanten a. (även 693b),  b. Folk vid Fyrkanten (även

1041.   Hagen vid Fyrkanten, Fullösa

1042.   Marieberg, Fullösa

1043.   Stora Tyskagården (en arrendatorbostad). Västra flygeln, Fullösa

1044.   Stora Tyskagården, Fullösa

1045.   Ödegården, Fullösa

1046.   Värmagården, Fullösa

1047.   Bäckgården, magasin, Fullösa

1048.   Lillegården, Fullösa

1049.   Bäckgården, Fullösa

1050.   Lilla Tyskagården, Fullösa

1051.   Milsten vid Ödekyrkan, Fullösa

1052.   Havreåker, Fullösa ?

1053.   Slåttan, Fullösa

1054.   Lillängen, Fullösa

1055.   Göksholmen, Fullösa

1056.   Ekshagen, Fullösa

1057.   Ekshagen, f.d. Lundbäcks

1058.   Damsäng, Fullösa

1059.   Kyrkelund, Fullösa

1060.   Fredsberg, Fullösa

1061.   Brunnsbacken, Fullösa

1062.   Sörgården, Kollstorps by, Fullösa

1063.   Smedjan vid Skattegården, Fullösa

1064.   Ödekyrkan, på trappan Lisa och Viktor Lindh, Fullösa

1065.   Spångsmossen, Fullösa

1066.   Skattegården, gammalt magasin, Fullösa

1067.   Siggesgården, Huvudbyggnaden, Fullösa

1068.   Sörgården, Fullösa

1069.   Siggesgården, Fullösa

1070.   Lillebacken, Fullösa

1071. Storebacken

1072.   Landsholmen, Fullösa

1073.   Storebacken, Fullösa

1074.   Mellomgården, Fullösa

1075.   Dagsberg, Fullösa

1076.   Nylund, Fullösa

1077.   Lilla Kvarn, Fullösa

1078.   Stenbacken, Fullösa

1079.   Sundhem, Fullösa

1080.   Solhem, Fullösa

1081.   Dunderhult, Fullösa

1082.   Nolegården, Fullösa

1083.   Hagaberg, Fullösa

1084.   Vassvik, Fullösa

1085.   Vipetomten. Fr. v. Filip och Amanda Gilbertsson, Fullösa

1086.   Brokällsäng, Fullösa

1087.   Ängsbo, Fullösa

1088.   Brunnsbacken, Fullösa

1089.   Nylyckan, Fullösa

1090.   Arne Karlsson, Karlberg

1091.   Rosenlund, Frälsegården Gössäter. Systrarna Ellen, Ida, Ebba Johansson ,”Olles Töser” utan elektricitet.I den nya lägenheten på Vikingagatan i Götene. Åtta kort (Årsskrift 2010).

1092.   Tomt

1093.   Arbetare under Österäng. Fr. vänster Axel Bly. ?, Sven Ringblom, ?

Visat i Betel 17 nov 2007.

1094.   Ladugårdsbygge på Österängs gård.  Stående från vänster,?,?,?, Sven Ringblom,?, Erik Ringblom,?,?,?, främre raden, Ragnar Jansson, Gunnar Andersson, Karl-Erik Bly, ?, Bengt Karlsson Stående: byggmästaren Henning Ahlström. Visat i Betel 17 nov 2007.

1095.   Konfirmandträff. Arthur Larsson, Karl Jonsson, Anton Lindh, m.fl. (saknas i datorn)

1096.   Slåtter med hästar. Bl.a. Sven Ringblom.

1097.   Skogsplantering ? Gunnar Andersson, Stig Bly, Sven Ringblom.

1098.   Skogskörning med häst och kälke. Stig Bly.

1100.  

1100.   Skogkörning med häst och kälke, Sven Ringblom

1101.   Ladugårdsbygge på Österängs gård. Fr v.Sven Ringblom. Karl-Erik Bly, Fritz Larsson, Gunnar Andersson, Ragnar Jansson, ?, Bengt Karlsson, Erik Persson ?, ?, John Ringblom ( med vegamössa), ?,?,?, Erik Ringblom.

1102.   Uppläggning av meterved. Sven Ringblom (står upp), m. fl

1103.   Höhässjning. Fr v. ?, Frans Ringblom, Erik Johansson, Sven Ringblom, Ragnar Johansson ( I Stutahôla).

1104.   Älgjakt. Gottfrid Hult, Bror Svensson, Ragnar Persson, Eiler Ringblom, Stig Bly.

1105.   Kor vid nybyggd ladugård, Österängs egendom. Kortet taget från logens tak

1106.   Skolkort. Slöjdflickor i Forshems skola 1955.

1107.   Ett arbetslag från österäng. Förste från v. Sven Ringblom.

1108.   Skogsplanterare.    a. Bakre raden fr. v. Einar Persson, Sven Djerv, Einar Karlsson ( i Lunden), Edgar Larsson, Erik Djerv,Einar Ringblom  Edvin Karlsson, Sven-OveJohansson, Ingrid Svensson?,?.    b.  ?

1109.   Arbetslag på Österängs Egendom. Bakre raden från vänster: Skogvaktare Einar Persson, Sven-Ove Johansson, Einar Ringblom, Edvin Karlsson,     mellanraden: SvenDjerv, Einar Karlsson ( i Lunden), Edgar Larsson, Erik Djerv,     främre raden: ? Ingrid Svensson (i Komossen), ?

1110.   Veahäser, t.v. Sven Ringblom.

1111.   Tröskning direkt på gärdet, 1940-talet, Österängs Egendom. Vid säckarna rättare Martin Vilhelmsson.

1112.   Planterare i Österängsskogarna. Fr. v. Einar Karlsson, Axel Djerv, Edgar Larsson, Erik Fransson, Erik Djerv, Margareta Andersson, Edvin Karlsson, Karin Svensson ( i Hästhagen).

1113.   Skolkort, Österäng. 1920-talet. Lärare Ragnar Johansson. Trea fr. v i första ledet Gunnar Larsson.

1114.   Lastbil lastar betor. Fr.v. Gotfrid Hult, Sven Ringblom, den lille är Klas-Göran Hult (Gottfrids son). (i årsskrift 2009)

1115.   Skolkort. Skolträff.  På mellanskolans trappa, Forshem, en sykurs ? Bakre raden fr,v. Fru Johansson, Nancy Svensson, Ingeborg Hult, Ester Landin, Signe Larsson, Ingrid Immerstrand, Helena Persson. Främre raden fr.v. Florence Hjertén, Rut Svensson, Inger  Ahlström Maj-Britt Johansson  (Trädgårdsmästarns Maj-Britt).

1115.   Jämför Hans och Ingers angivelse.  f,v, Elsa Andersson,(Årtorp), Florence Hjertén, Helga Johans        son (Björkebolet), Nancy Svensson,  Ingeborg Hult, Sylärare?. Ester Landin, Inger Ahlström,  Ingrid Immerstrand, Maj-Britt Johansson (trädgårds Mästars), Helena Persson (Skogvaktars).

1116.   Skolkort. Skolträff i Österäng. Lärarinna med blommor. Greta Haglund. Bakre raden från höger nr tre: Sven Ringblom, nr 5: Eskil Johansson ( i Jutabacken).

1117.  Gjutning. Fr.v. Erik Andersson ( i ),   Emil Andersson ?(Eriks far),  Karl-Erik Johansson ( I Stutahôla), Sven Johansson. 

1118.   Träff utanför kyrkan.Från v. Inga Ström, Längst åt höger Sven Ringblom. Frågat Anita Ringblom-Bly   

1119.   Timmerkörning. Stig Blyh.

1120.   Kristids-vehäs, vedkörning med släpa.

1121.   a.  Sykurs: Från vänster: Florens Hjertén, ?, Nancy Svensson, Ingrid Immerstrand (mörkhårig), Helga Johansson, Björkebolet, Elsa Andersson, Årtorp, ? (kursledare), Maj-Britt Johansson (Hagaberg), Helena Persson, Ester Landin?, Inger Ahlström, Signe Larsson?   b.    Sykurs.  Fr.v. Rut Forsman, Maj-Britt Johansson, Helga Johansson, Rut Svensson, Ingrid Immerstrand, i bakgrunden Nancy Svensson ( i profil), sittande ?, Elsa Andersson, Helena Persson, Signe Larsson.

1122.   Gärdsgård bygges, skihagsbygge vid Bodängen. (August  Nilsson, Holgers farbror) hjälpte till

1123.   Timmerkörning. Fr.v. Sven Ringblom, Linus Johansson, Einar Ringblom.

1124.   Studiecirkel i Forshems pensionärshem. Fr.v. Hugo Bergman, Augusta Jonsson, Anna Ahlström, Thea Persson, karlsson (mannen skogvaktare på Råbäck, bodde i Krokgården), Lydia Klasson, Oskar Jonsson, Karin Jonsson.

1125.   tom

1126.   Pensionärshemmet, Forshem.(Boende: Klasson från Gössäter, Karl och Lisa Holmström, Karlsson, Maria  Ringblom, Josef Hult, Anna Zettersten, Thea Persson.)

1127.   Tröskning på gärdet mellan Nygården ochGamlegården. Fr.v.Stig Blyh, rättare Martin Vilhelmsson, Sven Ringblom, Adolf Blyh.

1128.   Sven Svensson, Erik Fransson (snälle Fransson), Ernst Österberg, Eiler Ringblom,

1129.   Mebôttaåk med okänd person. Obs vedhäserna i bakgrunden, Bloms?

1130.   a.=b. Badande pojkar från Österängs gård och Forshem  Ugglebo, i bakgrunden Fjällstugan. 1.2.3.4.    5.Gunnar Larsson (Slampen, Starktorp),   6.?   7. Gunnar Andersson (Trankärr).     8. Eiler Ringblom,    9. Bengt Ahlström.

1131.   Samling på kyrkogården, kransnedläggning med kyrkoherde Arthur Larsson. Längst t.v. Anna Ringblom,?,?,?, nr. 7 fr v: Sigrid Pettersson (Fotatorp) Allan Larsson.  Jämför 1932? Års konfirmationskort

1132.   Skolkort.          Flickklubb, Forshem. Främre raden fr.v. nr 2 Inger Jonsson. nr 3. Marita Ahlström. nr 4. Gerd Karlén-Torstensson, nr. 5 Annika Persson.  Nästa rad fr.v.  nr. 2. Harriet Johansson-Svensson               nr 4. Brorsson? Rad 3 fr.v. Inger Svensson (Hällekis), Anitha Ringblom , Margareta Ahlström,?, Margareta Svensson. Bakre raden: Ledare Helena Persson, Elsa Andersson. Fråga Evert Svensson

1133.   Brokvarns affär. Olga och Evald Persson med barnen Britt och Lars, samt hembiträdet Elsa Jonsson ( i årsskrift 2004)

1134.   Brokvarns affär omkring 1930 ( i årsskrift 2004)
a. och    b.  Ellen Sandgren.

1136.   Barbro Immerstrand och Konung Gustaf den IV Adolf vid konungens besök 1951

1137.   Rävelund 20090421.
a. jordkällaren vinkel 46/360, Koordinat 583710,4  133100,3,
b. ladugården. Koordinat 583709,4  133100,6 
c. brunnen. Koordinat 583707,7  133103,9. (Riktiga koordinater)  Gör om de andra koordinaterna!           
d. boningshuset Koordinat 5837111  1331065.  
e. Skyltens

1138. Eiler Ringblom och Stig Blyh ( Bly).

1140. På Koopera-bryggan, Eiler Jansson, Hans Jonsson, Lars Lindh med dragspel, Stig Nilsson

1141. Forshems fotoklubb, fr vänster. Arthur Larsson, Lasse Holmström,  Georg Wallquist, Stig Svensson, Georg Henriksson Thore Jonsson. omkr 1949.

1142. Kinnemalma station. På spår 3 står kalkvagnar

1143. Kinnemalma station 1900, Stationsförman Lundblad med familj

1144. Snika, Liljehommen, Fullösa

1145 Skolkort. Ramsbergs skola, Fullösa

1146. Fritidslokalen, Gamla småskolan, Ramsbergs skola

1147. Lärarbostaden, Fullösa.

1148. Årödjan, Fullösa

1149. Skolkort. Bibelskola, Forshems Tabor. Lärare Alexis Ingham

1149.   TOM

1150.   TOM

1151.   Flera personer, bl.a. Eiler Jansson

1152.   Skattegården, Fullösa

1153.   Viktor och Matilda Kull. Henning, Ada, Karl, Gustaf, Agnes Edit

1154.   Maj i Ödegården med mor och far

1155.   Vid Lundvalls, två personer

1156.   Fullösa missionshus.

1157.   I mitten Hjalmar Johansson, stins i Forshem, morbror till Per Andersson. Gåva från Per Andersson ( Pelle Hova) Hjalmar Johansson flyttade till Gråbo        

1158.   Vid Lundvalls

1159.   Gustav Persson, Årtorp, släphissen till ladugården

1160.   Korpared, Korpart, flera personer

1161.   Tom

1162.   Tom

1163.   Marknad i Götene.  ?,  Tvåa vänster. ?, skomakare Lund, Axel Engqvist, Rolf Ekholm, Stig Nilsson, Egon Rask

1164.   a. Början av 40-talet. Oxlera, oxlarna, Från vänster: Sven Karlsson, Mary Ekberg, Karl Persson, Bengt Persson, Rut Karlsson, Ove Pettersson, Ruth Persson .b.Oxlera 1975

1165.   Koklabult. Koklabålt. Häst och körsven

1166.   Hällekis musikkår spelar vid invigningen av pensionärshemmet i Forshem (i årsskrift 2009)

1167.   Biblioteket i Forshem

1168.   Höstplöjning på Årtorp

1169.   Gusten Gustafsson med häst

1170.   Gustav och Klara Lindqvist, Lindkvist

1171.   Skolkort 1952 Lärarinna Ebba Johansson.  Bakre,f,v,  ?, Ulla Persson, Nygården, Margareta Ahlström,  Barbro Funke  Anita Ringblom-Bly,    Undre rad  Margareta Svensson (Olle o Nancys).  Nederst,f v, Marita Ahlström, Inger Jonsson (Årtorp), Vivan Ringblom (Årtorp).

1172.   Gammal motorcykel.

1173.   Forshems Tabor under byggnad, byggt av Forshems Blåandist-förening.

1174.   Skolklass

1175.   Björnjakt i Norrland. Sittande från vänster: Birger Djerv, Olle Svensson. Övriga jägare från Jämtland.

1176.   Sven Ringblom på cykel

1177.   Var ?  Ramsbacken? Stående från vänster. 1. Frans Ringblom, därefter 2. Sanfrid Ringblom ( med mustaschen), 3 (dold person), 4 Emma Ringblom, 5 Majken Ringblom, 6 ?, 7 ?, 8 ?, 9 Maria Ringblom, 10 ?, 11 ?, övriga okända. (fråga)

1178.   Beredskapskort. Längst bak till vänster: Eiler Ringblom.

1179.   Bangården Kinnemalma 1948

1180.   Kalkvagn, Kinnemalma

1181.   MHJ motorlok nr 2 inköpt 1916 från ASEA. Foto 1922

1182.   Lokstallet för Malma-Haggårdens Järnväg i Malma

1183.   Kinnemalma stationshus

1184.   Sykurs i Forshem, Början av 50-talet. Från vänster, Ingeborg Hult, Ingrid Immer, Elsa Andersson, Maj-Britt Johansson, Helena Persson, Från vänster. Florence Hjertén, Nancy Friberg-Svensson, Helga Johansson, Ledaren Ester Landin, Inger Ahlström, Signe Larsson.

1185.   tom

1186.   Vid Ramsbackens skola?( fråga Gunnar Lindh)

1187.   Gruslastning vid Österäng.

1188.   Kolugnen vid Gamlegården

1189.   Österängs järnvägsstation

1190.   Vadet, a. äldre bild.    b. 20101103. Koordinater: 5837,413    1330,847.   c. Vadet 1968  

1191.   Barn från Årtorp.Bakre raden, Från vänster: Stina Johansson (Fridolfa Stina), Elsa Persson, Erik Persson med syster Rut i knät, Asta Persson. Nedre raden. Bengt Persson, Bo Svensson, Mary Ekberg-Svensson, Ove Pettersson, Karl Persson. Omkring 1925

1192.   a. Erik Svensson, Komossen (Valters far)  och Valter ?   , ?. b. Körning med oxe. Fraåga Walter Svensson .(i årsskrift 2009)

1193.   Tångås ? ( frågat Mary, troligen inte) ) (innanför Frälsegården Folke och Gustav Svensson)?

1194.   a. 20090512 vid ”första”  (namnet senare flyttat till Korstorp, som alltså fick namnet Bergslyckan) a Hans och Inger Jonsson, Mary Svensson, Persson , b.

1195.   Skylt: Gubbelyckan vid Villaberg a. b. och c.

1196.   Gransäter, Gössäter. Teckning av Marina? Kylberg. Originalet hos Raymond Andersson.

1197.   Hus med tre personer.

1198.   Konfirmationskort

Foton från Marianne Jonsson-Cascioli 1194-1220

1199    a.b.c.d.e. Albin Kvist

1200.   Göran Gilbertsson, som konfirmand, Nolegården, Fullösa

1201.   Pastor Hugo Lidefelt med familj, Vera, Eva, Kristina, Hugo.

1202 -1203. Affären i Brokvarn, i dörren Marianne Jonsson- Cascioli, på balkongen hennes morb

1203.   Affären i Brokvarn

1204.   Evert Gilbertssons 50-årsdag, Nolgården, Fullösa

1205.   Evert Gilbertssons 50-årsdag. Maja Blom, Gunnar och Helga Berggren, Hugo Blom. Torborg, Fritz till höger vid väggen.

1206.   Marianne Cascioli på sågbacken ( hette det så ?), kanske 1946. I bakgrunden brädstaplarna, ån skyms av stockarna                                 

1207.   Översvämningen i Brokvarn ( 1940-talet ?, obs bensinpumpen ) De två damerna står vid ”gamla vägen” ?      

1208.   1951. Göthbergs 50-årsdag. Bertil Andersson, Ingrid Göthberg, Fru Agda Göthberg, Erik Göthhberg, Fritz Jonsson, Sven Olsson.

1209-   1212 saknas

1209.   Torborg, Fritz, Märta K.

1210.   Mamma (Torborg ), Verner och Märta Karlsson.

1211.   1951. Fritz på hästräfsan i Sörgården, Kinne-Malma  (?).Längst bak Fritz Jonsson, Stående från vänster Erik Göhtberg, ?, Gustaf Persson. Sittande fr.v. Sanfrid Olsson, Ingrid Göhtberg

1212.   Dollan Dahlgren och Marianne Jonsson-Cascioli. Utanför affären- kan ha varit 1946. I bakgrunden alla fisklådor som Torborg och Fritz cyklade hem med från stationen i Forshem, och som sedan byggdes fina ”hus” av.

1213.   Troligen 1949. Anders Dahlgren och Marianne Jonsson-Cascioli. I korsningen, Utanför affären

1214.   1945 eller 1946 Stina Göthberg och Marianne Jonsson-Cacioli, Stina var barnflicka åt Marianne.

1215.   Marianne på väg att hämta mjölk. T.v. låg sågen, och på vägkantens vänstersida skymtar anslagstavlan med affischer om t.ex. dans i Gössäter.

1216.   1945 ?  Kurt i Tyskagården, Marianne samt Anders och Dollan Dahlgren utanför affären.

1217.   Omkring 1947. Var ?  Håkan Karlsson, Eva och Erik Gilbertsson, Bengt Karlsson, Göran Gilbertsson, Marianne Cascioli med mor Torborg och kusin Berit från Järpås    

1218.   Byggherrarna Edgar och Erik Larsson vid smedjan i Forshem

1219.   Ostlagret på Österrängs Egendom (Personer ?) Fråga Åke Krantz (han vet inte!)(i årsskrift 2009)

1220.   Lakesjå vid Lyckes (Lyckornas) damm, den i mitten Signe Wallqvist-Lindh.upp mot sågen.  (fråga)    

1221.   Henriksberg, Fullösa.

1222.   Ramsbacken, Fullösa.

1223.   Bergslyckan, Fullösa. Skomakareverkstaden (i årsskrift 2009)

1224.   Lyckan, Fullösa

1225.   Berget, Fullösa.

1226.   Espås, Fullösa

1227.   Karlsberg, Fullösa

1228.   Skogsborg, Fullösa.

1229.   Tomt ?

1230.   Linberedning på Storebacken, Fullösa, omkring 1920. Kopia av foto hos Allan Ekman. Fr. v. Anna Asplin, Bertha Eriksson, Sigges- gården 94-67, Gunnar Ekman, Storebacken 1891-1961, Hilma Olsson, Vipetomten, Märta Asplin, Enebacken, Clas Lund, Brunnsbacken, Helfrid Olsson, Sörgården 1880-1955, Gustav Persson, Ekshagen 1898, Elin Lundbäck, Ekshagen 1886-1970, August Götberg, Nylund, Edvin Olsson, Spångsmossen 1873-1965, Gideon Andersson, Johan Asplin, Ester Örn, Henning Svensson, Brokällsäng 1885-1975, Eiler Svensson, Siggesgården 1912-?, Nils Svensson 1914-?

1231.   tom

1232.   Gunnar Lindh vid Furshôllt, Furshålltet, Fyrshålltet, utmed Eklundsvägen. Lertaget t.h. Lunden skymtar.

1233.   Utanför Tabor i Forshem. 1930-talet? Översta raden. ?, Elsa Johansson, Svea Karlsson, Signe Andersson, Karl Österberg, Edit Green, ?,?, Oskar Ekholm, Viola Ekholm, ?,?,?,?,?,       Mellersta Raden. ?,?, Ebba Sjöberg, ?,?, Lena, Herbert Karlsson, Nils Green, Hjalmar Karlsson, Conn Sandberg, ?,?,?,?,?, Gerda Svantesson, Emil Svantesson,          Främre raden, ?,?,?,?,?, fru Ahlbo, pastor Ahlbo, fru Svedberg?, Svedberg, Valfrid Svensson, ?, Tekla Skoog, Oskar Skoog, ?, Fråga Åke Lindh och Åke Krantz.

1234.   Familjen Lindh. Frans och Amanda Lindh. Stående från vänster. Gotthard, Ivar, Ester, Karl, Anton. Sittande. Frans och Amanda Lindh

1235.   Friheten, skomakarestugan Från vänster: Helge Johansson, Gotthard Lindh, Anna Johansson, Olga Lindh, Oskar Johansson, Edit Johansson, John Andersson, Elsa Job hansson, Hjalmar Johansson. Barnen från vänster: Folke Lindh, Rune Lindh, Tore Lindh, Ingvar Andersson

1236.   Styrelsen för Forshem-Fullösa Hembygdsförening 9 dec. 2004. Namn i kuvertet

1237.   Filip Johansson i Värmagården, Fullösa.

1238.   Oljekoken, Lars Wilhelm Kylberg.

1239.   Otto Undén, Gössäter. 1888-1955.

1240.   Arvid Gustafsson (Starke Arvid) och Birgit, Gössäter.    a.  till n. (n inte i kuvertet). i. Starke Arvid  vid Stampens såg med flera personer.

1241.   a Många personer.  (fråga).         b. Karl-Albert Karlsson, Gössäter 1879- 1952. ( Bikungen).

1242.   Smeden Sanfrid Hvass, Gössäter 1873-1956.

1243.   Rallare och järnvägsarbetare.7 foton.   a till h.( c saknas) 

1244.   Sten-och kalkarbetare i Gössäter. Otto Bengtsson m.fl. b  (saknas)

1245.   Flygfoton över Gössäter och Kinnekulle, 5 st
1245 a. Skagen med Kinnekulle flygfoto.
1245 b. Gössäter nedre före år 1960
1245 c. Gössäter övre   trol, år 1953
1245 d. Kinnekulle (Högkullen) med tornet.
1245 e. Gössäter (Kinnesäter) år ca.1963-64.

1246.   Järnvägsstationen i Gössäter  a. Interiör.     b.  Pensionatet Karlslund i bakgrunden.      c.   Norra gaveln med Hotell Hedvigsborg, Bryggeriet, Sedan: Kooperativa, Br.Karlssons Manufaktur, Aros Skyltar. Mormors Bokmärken.     d. Järnvägspersonalen i mitten av 1890-talet. Foto av d.v. löjtnant H. Tham ( Fru Brinks far ? ).     e Järnvägsstationen, Gössäter. ( Irene Lindkvist ??  fotot hos Lasse Borg).   f. 1890.    g. MKIJ tåg.    h. !902 SKWJ tåg. i.     j. 1904      k. 1907.    l. 1923.      m. 1935 lok 28.      n. 1968. o.  p.  q.  r. SKVJ, VGJ.    s. 1912.  t. 1902.   u. 1907. (foton mest från Rinnelius).

1247.   Wilhelm Ekholm, Gössäter 1915-1983. 

1248.   Baron Carl Klingspor, Råbäck, 1880-1963.                    

1249.   a. Edvin Augustsson David Lundström 1904-1957, b. T.h: Edvin Augustsson . 2 kort 1885-1957 .

1250.   Handlare Karlsson, Karlslund, eller Bryggeriet? (Mormors bokmärken) med flera personer förteckning på ena kortet. 

1251.   Valförrättning i Fullösa. Fr. vänster: Sigvard Bengtsson, Gössäter, Filip Johansson, Värmagården, Fullösa, Evald Svensson, Fullösa, Nils Ekholm, Gössäter 

1252.   John Gustafsson (John i Korstorp Stenhuggare). Denna stenrelif föreställande en Västgötaknalle, beställd av Algot Johansson Borås. Finns att beskåda på Algots Fabrik i Borås entré.

1253.   Fyra damer i Gössäter  f,v. Augusta Jonsson, Anna Persson, Emma Apell, Frida Engström.

1254.   Lokomobil, troligen i Gössäter.

1255.   Personer utanför Folkets Hus i Gössäter, Socialdemokrater förbereder uppsättning av valaffischer. Bl a. Åke Lindh, Bengt Edvinsson.

1256.   Socialdemokratiska Ungdomsklubben, Kinnekulle, Bussresor. Bl.a. Thage Arthur Claesson, Lennart Holmgren.   (fråga)

1257.   Gössäters mekaniska stenhuggeri.  Två kort   

1258.   a-d.   Karlslund, Gössäter. Fyra kort.    

1259.  a. Gössäters Gård= Överstegården. Flyttad från Jättafjät?  b.  Arbetare vid Gössäters Gård.

1260.   tom  

1261.   Prov med kolpuvereldat ånglok 

1262.   Från vänster: Ivar Lindh, Gustav Ringblom i Gästgivaregården. Sannolikt enda kortet från gästgivaregårdens tidigare verksamhet. Omkring 1916.

1263.   Lyckorna, Övre delen mangårdsbyggnaden i tidigare skick, undre delen bostadshuset med ekonomibyggnader. Under familjen Johan Wallqvists tid, alltså före 1934. Foto ”Snarka” på 30-talet

1264.   Fastighet vid Forshems järnvägsstation. Övernattning för tågpersonalen och bostad förstationskarl.

1265.   a och b Sandbäcken (fel) med okänd kvinna

1266.   Interiör från finrummet Karlsdal, fr v. Alma, Oskar, Anna, Werner Larsson

1267.   Lia (Liden) Edla och hennes far, Skomakare Lars Johan Lind

1268.   Österängs mejeri. Bakre raden tvåa fr h. Erik Andersson

1269.   Hos Lindhs i Mossen, fr.v. Frans, Ester, Karl, Amanda. stående fr.v.  Anton, Ivar

1270.   Litet hus med två personer, utrustade med hyvel och såg

1271.   Veranda på Vara (Varan)

1272.   Alma Blom, Hugos mor, födelsedag

1273.   Blåbandsförening.(varifrån ?)

1274.   Konfirmand.

1275.   Åke Jansson

1276.   Einar Karlberg.

1277.   Carlssons charkuteri. Från vänster. Bolin, Erik Bernhardsson, Olle Johansson Sven Svensson. Beredning av hästkorv, som packas i trälådor, varpå 45-gradigt talg hälls på för konservering.

1278.   Österängs IF. F,v, Jan Andersson. Arne Johansson, Evert Svensson,Tage Wångstedt. Göran Ringblom. Jan-Åke Ringblom. Lagledare, Folke Larsson.    Sittande f,v. ?. Lars-Erik Pettersson?. ?, ?,  Ragnar Pettersson.

1279.   I ordning från vänster: ? (i grå kostym), ? ( dam i profil), Karl Lindh ( med tallrik), ? (dam i klänning med skärp), ? ( pojke, längst bak), ? ( man med tallrik), Signe Wallqvist-Lindh ( i vitt förkläde), ? ( flicka i ljus klänning, långt bak), ? (flicka i klänning med vit krage), ? ( flicka i ljus klänning, burrigt hår), ? (dam i rutig kläning), ? ( man, i främre raden), ? (pojke, näst längst till höger), ? (pojke, längst till höger).

Bärkalas i Lyckorna.Främre raden: ? ( i grå kostym) ,Karl Lindh (med tallrik), ?,? ( barn) ,? Andra raden framifrån. ?, Ester Lindh(Karlsson), Signe Wallqvist Lindh( i förkläde), ? (barn) ,?,Bakre raden: ? (ljus klänning med skärp) fråga Gunnar

1280.   Granberget? Frånvänster: Gunnar Johansson, Anna Johansson, Harry Vesterlund, Anton Lindh, Astrid Lindh, Hanna Lindh, Anna Lindh, Eva Johansson- Nygren, Åke Lindh

1281.   Familjen Lindh, Kanske från från Helga Lindhs barndomshem. De två herrarna i mitten av kortet, sittande, Gotthard och Ivar Lindh

1282.   Johansberg. Familjen Olsson.

1283.   Syskonpar, Tekla och Karl Johansson i Höjen vid Fritorp vid ån.Skylt

1284.   Vara,Varan, Oidentifierade personer. (fråga).

1285    Tröskverk med råoljemotor i Vara, Vara

1286.   Ungdomar i utsiktstornet. Fr vänster. Rune Wallqvist, Solvig Österberg, Bent Blyh, Karin Karlsson, olle Svensson, Sven-Olof Johansson

1287.   Höstfest i Fullösa bygdegård 21 okt. 2005.

1288.   Affären i Kinnemalma. as-d.   a. Aina Gunryd  b. Interiör c. Interiör                                                                  d.   fr v. Karin Spångberg, Aina Gunryd, Ingrid Lindh.

1289.   a och b. Sandbacken, utmed vägen Forshem-Österäng i bakgrunden Lillaslåttan. April 2006. a och b.  Koordinater: 5837623  1330115

1290.   Järnvägsstationen. Frälsningsarmén vid Forshems första järnvägsstation

1291.   Forshems järnvägsstation. Gammalt kort

1292.   Blåbandsorden, Forshem. Första raden: Sjätte från vänster Edla? Svensson, Bergslyckan, nästa. Jenny Hult-Johansson, Ingeborg Lindqist- Wall, Andran rade från vänster: nr två Otto Hult, nr fem Valfrid Svensson, nr sju Erik Johansson? i Murretorp, Anton Andersson, Tredje raden från vänster. Hjalmar Andersson i Tångemyra

1293.   Mellan Stationen och Eklunds. Bakre raden: 3 fr. v. Edvin Karlsson, nr 8 Hjalmar Andersson, Tångemyra.  Sittande Otto eller Josef Hult  Flera personer.

1294.   a,b,c,d, Familjen Forsman, Björkebolet, Forshem

1295.   Personer Fråga Mary

1296.   Berget , 20090409. a.”Väggen”     b. Brunnen.     c. 27 maj 2011 Skylt och  blommande syren.      Skylttext: Ena väggen utgjordes av den lodräta bergväggen. Här bodde Petter Jonsson ”Per i Berget”) 1871-1912. (färg idatorn). Som svartvita kopior i arkivet. Koordinater: 5837,990  1329,863

1297.   Tidningsurklipp. 1927. Ungdomar i Fullösa. Från vänster: Sven Olsson i Sörgården, Bertil Andersson, Sörgården, Sigfrid Lundell, Bäckgården, Ragnar Svensson Siggesgården, Evert Gilbertsson, Bror Karlsson, Mellomgården, handlanden Evald Persson, Brokvarn, Evald Svensson, Siggesgården, Erik Gilbertsson, Nolegården

1298.   Bo Svenssons äppleträd på Årtorp, nu på Lövbacken, Österäng.

1299.   Utflykt till Högaberga. a. Mary Svensson, Dag Gärdefors, Astrid Lindh-Carlen, Stig Nilsson, Viola Nilsson, b. Mary Svensson, c. Egon Carlén, Astrid Carlén-Lindh,  d.  Stig Nilsson, e. Dag Gärdefors.

1300.   tom

1301.   Skolkort. Fullösa  Edla Nilsson, lärarinna.född 1893.. Kom till Ramsbergs skola 1919.                 

1302.   Gunnar Larsson , ” Slampen” ( i lasset), Ivar Larsson? Andrelund, hästar

1303.   Jägare med död älg. Karl Nilsson? (Bäckadrogen), Inge Arthur Claesson, Einar Persson, Albin Kvist.

1304.   Jägare med två hundar och skjuten räv. Einar Persson, Emil Fredriksson (svärfar, till vem?), förvaltare  Hansson

1305.   Karl Olsson, Granhult, Österäng.

1306.   Tavi Pöntynen, Margaretha Svensson, Rolf Gunnardo vid Forshems järnvägsstation c: a 1948.

1307.   Skolkort. a. b c. d. Ella Rydqvist. Linberedning på Brokällsäng med förskolebarn 1987

1308.   1957 års. Konfirmandjubleum,13 juni 1982.fr,v, Gunhild Holmberg-Åberg, Lembit Hendriksson, Bernt Fredriksson, Monica Korsell-Wolfbrandt, Kerstin Rasmusson/ ?   Ragnar Pettersson. Komminister  Donald Kennemark. Ingegerd Persson/Linusson. Ulla Käll/Sjöberg, Lars-Erik Pettersson. Hans Jonsson. Sivan Reimer/Blyh Karin Svensson, Bengt Andersson, Per Lund, Alice Dahl/Svensson.

1309.   1957 års konfirmandjubleum 24 maj 1992 i Forshem, fr,v. Lars-Erik Pettersson, Kerstin Rasmusson/ ?,  Ulla Käll/Sjöberg, Hans Jonsson, Lembit Hendriksson, Per Lund, Ingemar Pettersson, Alice Dahl/Svensson.

1310.   Omkullvält tåg, Munkhagen i bakgrunden, mitten av 40-talet (i årsskrift 2009).

1311.   Skolkort. Skolklass med Tengroth, möjligen Starke Arvid. Fråga Eva-Lisa.

1312.   Gammalt hus med personer, möjligen från Äskekärr. Fråga Lars Wilson

1313.   1915, Pingstförsamlingen eller baptister i tidigt skede.   Komossen ?? Fråga Walter Svensson.

1314.   Snarka-kort. Hus medkvinna. (fråga)

1315.   Lokmotiv med personal, fråga Arne Lindh

1316.   Julspel i Forshems Kyrka fr,v. Hans Jonsson, Lars Karlsson,(Lyckorna), Piet van Toll (Österäng),  Göran Ringblom, Sven-Erik Bly, Jan-Åke Ringblom. (slutet av 50-talet).

1317.   Arbetare på Österängs Gård. Bakre raden från vänster: Karl-Erik Bly, Gunnar Andersson, Bengt Karlsson, Bengt Ahlström?, Eiler Ringblom Einar Mann, Erik Ringblom, Främre raden från vänster: Sven Ringblom, Fritz Larsson, Ragnar Jansson, Henning Ahlström, ?, ?, Ernst Lindén. 

1318.   a. Familjen Nygren, Tångemyran. Sittande från vänster: Berta 1896, Anton 1853 ( f. i Forshem), Olivia 1855 (f. i Mariestad), Elsa 1893.    Stående från vänster. Carl 1897, Kalla 1892, Ebba 1895, Arvid 1900.  (årsskrift 2008)     b. År 1954 Tångemyran f.d. kronojägareboställe. (årsskrift 2008)    c. Kronojägare (årsskrift 2008).   d Ladugården på Tångemyran, detalj ur Mariestadtidningen 27 feb. 1975. (årsskrift 2008).   e. och f. 20110923 Evert Svensson, Stig Nilsson, Göran Persson, Hans Jonsson.   Koordinater: 5837,815  1328,788.

1319.   Skolkort. Österäng ? ?,

1320.   Skolkort.

1321.   Skolkort. (original hos Chatrine Lindblad-Bengtsson, Fråga Gunnar eller Ingrid Lindh)

1322.   Skolkort. Tengroth, Skolan i bakgrunden

1323.   Skolkort.

1324.   Skokort           

1325.   Skolkort    

1326.  

1327.  

1328.  

1329.  

1330.  

1331.   tom

1332.   Skolkort. Skolklass  4/5  i Forshem 1962./63.  Stående: Inga Nejdhagen, Inga-Lill Rydqvist, Ingrid Fernström, Katarina Gunnarsson, Gun-Britt Sjöstedt, Ann-Lis Johansson, Annika Andersson, Ros-Marie Lindqvist, Monica Blom, Lena Jonsson, Ann-Christin Gustafsson.  Sittande: Bo Buder, Bengt Brorsson, Jan Eriksson,  Alf Arthur Claesson, Nils-Martin Karlsson, Christer Ahlnemar, S ?  E , A     n, Rolf Törnberg, Christer Johansson    ( Årsskrift 1992)

1333.   Skolkort. Brander. Bakre raden från vänster: Rolf Arthur Claesson, Arne Karlsson, Herbert Ringblom, ?, Ingrid Johansson-Johansson, Rune lindh, Stig Algotsson. Nedre raden. Henry Johansson, Sture Andersson, Karin Lindh-Wall, Astrid Österberg, Vivan Ringblom-Bengtss?, Marianne Karlsson, Astrid Jonsson-Gustavsson, Anna-Lisa Hult-Eriksson,           

1334.   Skolkort, Georg

1335.   Tomt

1336.   tomt 

1337.   Bakre raden från vänster. Stig Eklund, Bror Johansson, ?, Östen Johansson, Georg Wallqvist, Egon Rask, Ove Pettersson, Lars Lindh, Roland Jonsson, Mellanraden. Bror Karlsson, Holger Blyh, Stig Ringblom, Eira Fransson, Britta Skog, Marianne Ringblom, Inger Wilhelmsson-Lemhage, Inga Svensson-Karlsson, Irene Larsson-Lindqvist, Främre Raden: Birgitta Karlsson, Brita Wall-Ludvigsson, Gunnel Karlsson-Larsson, Mary Ekberg-Svensson, Märta Ringblom-Thunborg, Ruth Johansson, Vivianne Öman, Margit Österberg-Johansson.

1338.   Skolkort.  1947/48  klass 5 – 7.                   Stående: (7) Nils Wall, Lars Holmström, Eiler Jansson, Georg Wallqvist, Kerstin Karlsson, Greta Bly, (6) Elsy Karlsson, Lennart Johansson, (Ekelund), Rune Wallqvist, (7) Ingemar Österberg.   Knästående: Bengt Bly, (7)Stig Svensson, (6) Åke Krantz, (5) Karl-Olof Svensson, (6) Hans Bly, (5)Tore Vedebrand, Sven-Olof Johansson, Per Ahlström, Evert Johansson.    Sittande: Maj-Britt Johansson, Gun Svensson, (6) Inger Johansson,(7) Viola Lindh (5) Solveig österberg, karin Karlssosn (6) Ann-Britt Fernström, Kerstin Hellberg, Rut Karlsson.

1339.   Skolkort.  Klass 5, 6, 7.  1947. Lärare: Georg Wallqvist.  Rut Karlsson, Elsy Karlsson, Maj-Britt ohansson, Inger Ahlström, Rut Landin, Rut Persson, Greta Blyh, Sven Karlsson, Nils Wall, Bo Svensson, Stig Nilsson.   Andra raden. Viola Johansson, Jelly Karvo, Kerstin Karlsson, Gun Svensson, Inger Johansson, Åke Krantz, Evert Johansson, Eiler Jansson, Rune Jonsson, Lars Holmström.    Sittande: Ingbritt Fernström, Ann-Britt Fernström, Viola Lindh, Kerstin Hellberg, Hand Blyh, Tore Jonsson, Ingemar Österberg, Sven Olsson.

1340.   Skolkort   klass 67/68. Bakerst: Hans Bengtsson, Lorentz Gottfridsson, Roger Wetterström, Anders Ekman, Tomas Nygren, Clas Johansson, Hasse Andersson, Magnus Karlsson, Inger Larsson, Marita Johansson, Ingela Arthur Claesson, Inggerd Sunninger, Eva-Lott Åberg, Ann-Sofi Pettersson.   Främst: Christina Hasselgren, Lili-Ann Johansson, , Monica Janstedt, Eva Bertilsson, Anett Andersson, Inger Mattsson, Monica Krantz, Linnéa larsson, Margareta Svensson, Britt-Marie Odh.  (saknas på kortet: Erik Ahlstam, Tomas Wigrell, Karen Andersson )

1341.   Skolklass. Georg

1342.   Skolklass. Bakre raden från vänster. Pelle Ahlström , Rune Wallqvist, Ann-Britt Färnström (Vennerlindstorp), Ruth Karlsson,(Årtorp), Elsy Karlsson (Svanrödjan),Georg Wallqvist, Inger Johansson-Karlsson (Murartorp),  Georg Henriksson (Hälledal) , Sven-Olof Johanson (Stuahålan, Björkelund), Evert johansson (Korpared), Lennart Johansson Forshem) , Mellanraden: Gösta Persson (Hälledal), Karl-Erik Olsson (Bergslyckan), Evert  Svensson ( Hästhagen),Veiler Ringblom (Tråget), Lennart Johansson (Hagaberg), Tore Jonsson (Årtorp), Åke Krantz ( Österängs Gård). Nedersta raden: Solvig Österberg (österängs gård), Inga Lindh-Svensson (Friheten), Aino Souviste-Ahlström (Hälledal), Karin Karlsson (Årtorp) , Siv Jonsson (Årtorp), Kerstin Hellberg (Årtorp),?, 

1343.   tom

1344.   5/6  -58/59    Skolkort. Överst: Lars Johansson, Roland SjöströmTommy Karlsson, K ?  , Gunhild Ahlström, Kjell-Åke Lantz.    Mellanrad: A    M  ?  A   n,  Rolf-Inge Rutgersson, Rolf Johansson, Harry Friberg, Ragnar Pettersson, Börje Johansson, Georg Wallqvist.     Nederst: Anne-Marie Andersson, Kerstin Wallqvist, Anne-Marie Carlsson, Inga Nilsson, Christina Karlsson, Maj lundgren, Iris Fernström.

1345.   tom

1346.   Skolklass. Georg

1347.   Skolklass.  Klass 4-5   år 1943/44. Georg Wallqvist.   Övre raden: Rune Lindh, Sven Svensson, Karl-Erik Forsell, Sture Andersson, Bengt Persson, Stig Ringblom, Gösta Hjort, Ingrid Karlsson, Britt Wallqvist, Elsa Österberg.   Mellanraden: Ann-Mari Johansson, Marianne Ringblom, Svea Jonsson, Birgitta Skog, Margit Österberg, Irene Larsson, Märta Ringblom, Rut Johansson, Gunnel Karlsson, Ingegerd Bly. Nedre Raden.  Karl Persson, Stig Eklund, Holger Bly, Lars Lindh, Herbert Eriksson, ( frånvarande: Eira Persson).

1348,   tom

1349.   Skolklass. Georg

1350.   Skolklass. Österäng

1351.   Skolklass. Österäng

1352.   Skolklass.  Georg Wallqvist. Klass 7  1960. Stående: Marita Gustavsson, Gunnel Karlsson (…Ahlström, Tages tös )?, Iris Fernström, ?, Tommy Karlsson, Harry Friberg, Kjell-Åke Lantz.       Sittande: Börje Johansson, Kenneth Sanfridsson, Lars Johansson, Sven Fogelqvist, Roland Sjöström, Rolf-Inge Rutgersson, Rolf Johansson, Ragnar Pettersson.

1353.   Skolklass. Georg Wallqvist. Klass 3 !  -61/62.  Stående: Nils Martin Karlsson, Bengt Brorsson, Christer Johansson, Christer Ahlnemar, Helena Persson, Annika Andersson,     Svantesson.    Sittande: Ingrid Fernström, Inga Nejdhagen, Georg Wallqvist, Inga-Lill Rydqvist, Lena Jonsson, Ann-Christin Gustafsson, Gun-Britt Sjöstedt, Gerd Sahlqvist

1354.   Flåhackning, Plantering av granplantor

1355.   Kyrkokören.   a. Bakre raden: ?, Jonas Jonsson (Hemmingsslätten), Gösta Svensson (Mosselund), Skollärare Ragnar Johansson, Främre raden: Asta Wallqvis, ?,?, Inga Dahlberg, ?, Maja Blom, Greta Haglund,  ?,?,?,?, Ledare: Georg Wallqvist.

1356.   Skolkort. Söndagsskola ? Fråga Iris Andersson.

1357.   Ungdomar. Bakre raden:

1358.   Ungdomar.

1359.   Cyklande ungdomar. LOängst fram Eiler Jansson. Fråga Lindqvist Timmersdala

1360.   Pojke med blombukett. Fråga Lindqvist Timmersdala

1361.   Många personer. Söndagsskola ? fråga.

1362.   Många personer på ett tivoli ?

1363-1369 saknas

1364.  

1365.  

1368.  

1367.  

1368.  

1369.   Dagsberg. Från vänster: Ida Hellberg, Herman Hellberg, Anna Johanssons. Kort sanas

1370.   Potatisupptagning. (var ?). (fråga)

1371.   År 1918. Karl, Malkom, (Malkolm ?), Maria, Ellen Österberg. Österängs gård

1372.   Personer vid Forshems kyrka.    Längst till höger kyrkoherde Timberg ?

1373.   Vandring, Thore Hartung (endast hårfästet), Holger Andersson (Sme-Holger), Dag Gärdefors, Gunnar Lindh, Thorbjörn Karlsson.

1374.   Foton tagna 1974. På pensionärshemmet Forshem  a.   Närmast: Fru (Axels fru) Bly, Stina Mann, Thea Persson, Karlsson (Krokgården).  ?.     b. Anna Djerv    c. fr,v. Elin Hult, Otto Hult, ?, Helena Persson, Karin Jonsson, ?.         d. Jenny Johansson.   e. närmast Elin Svensson, Stina Mann, Lennart Andersson, Bror Svensson, Axel Bly, ?, m,fl, bakom.    f. fr,v, Karin Jonsson, Jenny Johansson, Ellen Sanfridsson, Anna DjervElsa Hallbäck,    g. fr,v, Nanna Ström, Anna Ahlström, Axel Bly, Fru Bly, Lennart o HilmaAndersson, Elin Svensson, Anna Djerv, Elin o Otto Hult, Helga Pettersson, Helena Persson, Ellen Sanfridsson, Augusta Jonsson,Bror Svensson, Anna Zetterström (Zettersten?), Elsa Hallbäck, Jenny Johansson, Karin Jonsson, Stina Mann, Thea Persson, Karlsson (Krokgården).    h. fr,v, synliga ansikten Bror Svensson , Axel Bly, Augusta Jonsson Anna Ahlström.       i.  Lokalen i Hällekis: Fr.v: ? Dagny Lindqvist, Helena Persson, ?,?, Svea Persson, ?, Stig Bly, Gunna (Zetterstr Karlsson (Kokarn), Holger Andersson, ?, Ingrid Jonsson, Greta Ottosson, Gerda Andersson, ?,?,

1375.   Hemvändardag 1996,  a.   ab,  1. Karl-Erik Lind, 2,   3.     4. Jan-Åke Ringblom,    5. Åke Krantz,  6.     7.     8. Gunnar Lindh,    9. Mona Ryman,    10.    11.    12. Sven Vall,   13. Elon Eklund,    14s.    15. Stig Eklund,        16. Ulla Andréasson-Svensson    17. Viola Lindh-Nilsson,   18. Gun Svensson-Hjorth,       19. Mary Ekberg-Svensson,  20. Ulla  - Wendel,   21. Ingrid  Lindh-Runersjö,    22.   23.        24.  25. Sven Olof  Runersjö,   26.  Olof? Forsberg,    27.        

1376.   2009-04-08. a.b.c. Sandhulan. (färg i datorn). d. (Sandhulan.(fel) Hildur ?, Lars ?; Lina (Stina?)?, Sven ?, Hildur?)

1377.   I Församlingshemmets kök. Karl Erik Andersson och Alexandra Wall. Fler personer

1378.   Vandring vid Österängs gård, Nygården.    a-n.  9 juli 1997.  
a. Mary Svensson, Ingrid Johansson, Åke Krantz, ?, Ingemar Österberg, ?, Britt Björk, Ann-Marie Krantz, Ingrid Krantz Johhansson.    
b.   Dotter Wärmegård, Sven Wärmegård. Bengt Karlsson, Lennart Gustavsson, systrarna Inga Svensson o Astrid Carlén, Sven-Åke Svensson, Viola Nilsson, Karl-Erik Lind, Egon Carlén.    
c. Sven Wall, Ingrid Jonsson, Thore Jonson, ?,?, Olle Bergman, Bengt-Olof Nilsson ( med Kärra).   
d  Åke Krantz,      e. Mejeriet på Nygården.
f. Logen.(flera människor),    
g. Flera människor.   
h.  Mitt i bild: Weiler Ringblom. I vit keps med märke: Lennart Arthur Claesson.      
h. Flera personer, bl.a. Raymond Andersson.  
i. Fr v. ?, Ingrid Krantz-Johansson, Ingrmar österberg, Åke Krants (rygen), Anne-Marie Hedsand-Krantz, Stina karlsson-Österberg, Britt Krantz-Björk  och 
j. Flera personer.       I Randig blus: Fru Österberg, Lars-Åke Ringblom mot dörren.        
l. I mitten Ingemar Österberg. Längst till höger: Britt Björk.      
m. Egon Gustafsson, Sigurd och Kerstin Ahlèn, Claes-Göran Hult.

1379.   Mangårdsbyggnaden på Hälledal

1380.   År 2000.Vandring vid Storslätt. Lars Borg, Viola Nilsson, Arne Lindh, Åke Krantz, Lars Wilson, Åke Lindh, Dag Gärdefors, Eiler Jansson.s

1381.   Studiecirkel år 2000.
a.  Lasse Borg. Eiler Jansson.
b. Åke Krantz. Lasse Holmström. Viola Nilsson. Ulla Wendel. Eiler Jansson, Dag Gärdefors.
c. Dag Gärdefors. Lars Wilsson, Mariann Olsson, Ulla Wendel, Lasse Holmström, Lasse Borg, Eiler Jansson.
d. Ulla Wendel. Lasse Holmström. Lasse Borg.
e. Lars Wilsson. Marianne Olsson.
f. Bildvisning i Församlingshemmet. Fr,v, Dag Gärdefors, Lasse Holmström, Viola Nilsson, Ulla Wendel, Thore Jonsson.

1382.   25 okt 1996. Fest i Fullösa bygdegård, Nils Ekman

1383.   Gun Ekman och Ingrid Anita Kerstin Kastberg.             

1384.   Marianne Persson-Olsson och Karin Lindh-Wall vid slåtter på Smedjebacken 1996

1385.   Klädning av midsomarstången i Forshem, år 2000. a. Astrid Prsson , Viola Lindh- Nilsson, Ingrid Lindh    b Fr.v.  Alexandra Wall, ?, ??,Karin Wall, ?, Alice och Hasse Öst, Ulla Wendel

1386.   10 juni 1999. 
a. Nedplockning av Tegelpannor från Äldreboendet. Skaraväg. Götene. Fredrik Jonsson Sven-Åke Svensson  
b  Olle Ekman, Fredrik Jonsson, Gunnar Lindh, Sven-Åka Svensson, Lars Stenerås (från Götene kommun), Allan Ekman.  
c  på taket ?. Sven-Åke Svensson?, nedanför Olle Ekman, Gunnar Lind, Allan  Ekman.   inför auktion i Sörgården. Bertil Andersson i Sörgården ?, Leif Blomqvist,Harry Johansson.

1387.   Ulla Wendel, Dag Gärdefors, Lars Holmström, Eiler Jansson. ( var ? Kinnekulle i bakgrunden).

1388.   Fotoutställning i Församlingshemmet, år 2000. a. ?,? Eva Eklund-Jonsson, Karl Jonsson,  Maj i Ödegården, Majs man, Viola Lind-Nilsson (med ryggen mot kameran), Sven Svensson i Hästhagen, ?,?,?.           b. Förberdelse, Ruth Danielsson, Lars Borg, Arne Lindh,  Lars Holmström. ?

1389.   Vandring vid Gamlegården.   a Längst bort. Göran Gilbertsson, ?,  Viola Lindh, NilsEkman, Sven-Åke och Inga Svensson.        b. Bengt Bly, Ragnhild Karlsson, Ulla Andersson-Vendel, Viola Lindh-Nilsson,, Inga Lindh-Svensson, Sven-Åke Svensson, Dag Gärdefors, Nils Ekman, Göran Gilbertsson, Karl-Erik Lindh, Raymond Andersson.

1390.   Fem Lindh och en Lind vid Vennerlindstorp. Gunnar Lindh, Inga ?  Karin Lindh-Wall, Viola Lindh-Nilsson, Rune Lindh, Karl-Erik Lind.foto skanas i arkivet

1391.   tom

1392.   I Församlingshemmet (julfest ? ). Fr.v. Åke Krantz, Lars Borg,Sven Wall, Karin Lindh-Wall, Karl-Erik Andersson, Dag Gärdefors, Gunnar Lindh, Nils Ekman.

1393.   Vandring. (Storslätt??) Fr v. ?,  Evert Johansson (Lellklas), ?,  Gunnar Lindh, Folke Larsson (Killis)  , Ulla Andersson Wendel, (Gunar Lindhs barnbarn), Larsson (i Österäng) Tittar fram Birgitta Gärdefors?, ?, längst åt höger Birgit Holmström.

1394.   20090409. Funkatorp.a. b. c. d. e. 20101004. Koordinater: 5837536        31770. f. och g.  (a-g färg i datorn). h. Hans Jonsson, Göran Persson, Stig Nilsson.    i. Funkatorp eller Tranmossen

1395.   Julfest?  i gästgivaregården. Åke Krantz, Gun Ekman, Ulla Andersson-Wendel (Linusa Ulla, Påtsars Ulla) Sven Wall, Karin Wall, Ingrid Ekman. f. och g

1396.   Vandring vid Storslätt.. Från vänster Sven Wall, Sven-Olof Runersjö, Karin Wall, Olle och Gunnel Begman, Stig Nilsson (I blårött) med Viola bredvid sig, Inga och Rune Lindh.

1397.   a. Hemvändardag i Fullösa  2006   a. Från vänster: Marianne Knutsson –Johansson, Sture Bertilsson, ?, ?, Nils G. Johansson med ansiktet mot kameran, ?, Sven Wärmegård, längst bort vid fönstret Lars Persson ( Skygget), i profil John Wärmegård. Gruppen till höger: Anna-Lisa Hult, Kurt Johansson, med ryggen mot kameran Alice från Ekshagen, Anna- Lisa Johansson-Hedström.        b. 4:e från vänster Anna-Lisa Hedström, 5:e Anna-Lisas syster Margareta Johansson- Leckström, i profil i vit skjorta Alarik Gustavsson, till vänster  om honom Alva Andersson-Pettersson, mellan dem Allan Ekman, i förgrunden Maj Persson-Bertilsson, Stig Arvidsson i rutig skjorta   ( Båda korten i årsskriften 2007 )

1398.   Sköldar i Forshems kyrka. a.  Posse.  b.  Detalj av Posse.   c.   Olof Stake.   d.  Detalj av Olof Stake.   e.  Sven Stake.  f.  Detalj av Sven Stake.  g.  Stake vänster.  f.  Stake vänster.  g. Stake   h.  Detalj av Stake vänster.  i.  Haraldus Stake.  j.  Detalj ur Haraldus Stake,  k. Stake höger.

1399.   Skolklass, 1956,  lärare Undhe, två vuxna . Mellanraden sittande 3:a fr. höger Birgitta Johansson, nästa Kerstin Ahlström, sittande längst till höger Eivor Persson, sittande 5:e fr vänster Anita Svensson.   Bakre raden fr v: ?,?,? ?,?,?,trädgårdsmästarens pojk från Årnäs(Simon?,)?????  (Granskad av studiecirkeln)

1400.   Åtta personer i vinterkläder ( i vilket kuvert ?) Längst t h Eva Johansson-Ekberg, tvåa fr h AlbinWesterlund (i Hagalyckan=Hagen).Fr v: ?,?,Gunnar Johansson,?, Anna Johansson(I vit luva),?,AlbinWesterlund(bodde i Hagen=Hagalyckan), Eva Johansson(Marys mor) (Granskad av studiecirkeln)

1401.   Edla ( Edla i Lia ).

1402.   a. Man och två damer. Från vänster. Ida och Herman Hellberg, Årtorp, Forshem. Damen till höger Anna Holm, mejeska på Dagsberg, moder till Karl-Erik Johansson (Bullen), Gössäter.    b. Dagsbergs mejeri. Huset var byggt till gemensam skola för Fullösa och Kinne-Vedums församlingar. På bilden från vänster, Karl och Anna Johansson och mejerijungfru Augusta Johanssom frånNabbenäs, pojken på kuskbocken okänd.

1403.   Nils Ekman, Viola Nilsson, Erland Johansson?  (Borg i Hällekis, Dag Gärdefors m.fl.( i vilket kuvert?)

1404.   Sittande. fr. v: Siv Jonsson (Årtorp), Aino Souviste, Inga Lindh. Ann-Greta Johansson (Murartorp), Maivor Andersson, Anita Carlsson, Getel Persson, Birgit Johansson (Korpared).    Rad 2. Endel Hendriksson, Lennart Johansson, Rolf Gunardo, Kjell Jonsson,  Egon Österberg, Göte Fernström,?,  Evert Svensson,         Karl-Erik Olsson (Bergslyckan), Karin Blom. Bakre raden.  Ingemar Hallbäck, Veiler Ringblom, Nils Karlsson, Gösta Persson, Georg Hendriksson.

1405.   Vadet

1406.   Hälledal. Från vänster: Ove Pettersson, Sven Svensson, Gunnar Andersson, Evert Svensson, Peter ?, Arne Karlsson

1407.   Höskörd. Från vänster: Ragnar Persson, Ove Pettersson, Karl Persson, Arne Karlsson, Karl Svensson, Erik Hilmersson,

1408.   Blåbandistmöte. 6: e fr v i övre raden i vit halsöppnng Bly. Hjalmar Andersson i Tångemyra (Vem?). Andra raden framifrån sjätte från vänster med svart fluga Karl Lundvall. (Granskad av studiecirkeln).

1409.   1953. Symöte, Bakre raden från vänster: Stig, Hellfrid,  Främre från vänster: Anitha, Maj-Brittt (Eilers fru), Maria, Vivan,  Alla med efternamn

1410.   1952. Anita Ringblom- Blyh på trappan till Anderstorp. Berg,  Folke Forsell. Främre raden: HansOdh, Egon Storm, Oskar Åhs, Stig Odh, Egon Kling.

1411.   Anderstorp. Fr. v. Mattias Blyh, Maria Blyh-Ottersten.

1412.   Stig Bly och Mattias Blyh kör grus vid mejeriet

1413.   Plöjning. Fr. v. Arne Andersson, Sven Ringblom. Till vänster i   bakgrunden Österängs mejeri.

1414.   Gössäters fotbollslag 1939 (från Karl-Erik Lind) På Venavallen 1939. Bakre raden fr v.: Larsson, David Thörn, Karl-Erik Lind, Gösta Thor, Ingvar Ringblom

1415.   Allmän idrott, Gössäter och Hällekis. På Stalpa.  (från Karl-Erik Lind). Bakre raden fr v: Egon       Kling, Gunnar vid ån, Karl-Erik Lind, Hans Persson, Stig Odh, Rudolf Johansson. Främre raden: Rune Eriksson, Reidar Sandberg, Karl Apell, Lennart Holmgren, Harald Klasson, Engerby, Bernt Storm.   

1416-1420. Från Margareta Wilsson. Fråga Margareta Wilsson.

 

 

 

 

 

1421.   Gamla järnvägsstatonen, Forshem. obs. Korsgården, före Kooperativa, d.v.s. före 1931. Gamla Brunnsgården till höger

1422.   Korsgården, brygghuset, gästgivaregården, kyrkan, med gamla tornspiran, alltså före1893.

1423.   Skolkort 1938. Brander med elever   1. Raden till vänster: Östen Classon, Ingrid Lindh Runersjö, Elsa Persson Tengvall    2 Raden: Britta Svensson-Niösson?, Gerd Rask, Maj Skog    3. Raden:Ragnar Johansson ) i Stutahåla) ,Lennart Bly, Josef Eklund, Ingrid Jonsson.    4. Raden: Evert Lindh, Erik Forsberg,  Bengt Ahlström, Maj Andersson. (Granskad av studiecirkeln).

1424.   Gössäters station 3 kort.

1425.   Tom

1426.   Jonsslätt ??? (färg idatorn).

1427.   Gästgivargårdens magasin och ladugård mitt i Forshemsbyn, vintern 1951. Foto Lars Holmström, (Årsskrift 1988 sid. 15).

1428.   Samlingsplats vid gästgivaregården. Kjell Jonsson, Rolf Gunnardo, Sven Svensson, Stig Nilsson.(Årsskrift 1989 sid12)

1429.   Missionhuset i Forshem. Blåbandsföreningen.  (Årsskrift 1989s. 41).

1430.   Bertil Andersson i Sörgården, Fullösa med helvita stoet Fakira och hennes son Drazdik. Det var med dessa hästar han hjälpte Lånna-Klas. Årsskkriften 1990 s. 10. Original saknas i arkivet, dåligt ex i datorn.

1431.   Märta och Karl Rehn. Original saknas i arkivet och i datorn

1432.   Syflickor, klass 4.   1956. Bakre raden fr v: Barbro Johansson-Lejon, Anitha Ringblom-Blyh, Margaretha Ahlström,  Majlis Gustavsson-Frick, Margareta Svensson, Nästa rad: Kristina Lindström, Majken Johansson-Andersson, Ulla Andersson-Gustavsson, Gunhild Brorsson-Man, Gunilla Bengtsson, Vivianne Andersson , Britt Nilsson, nedre raden fr v. Laila Lans, Inger Jonsson, Marita Ahlström, Gerd Carlén, Ulla Persson-Lindgren, I bakgrunden: Syfröknarna Lena Persson och Elsa Anderssons (Original hos Anitha Ringblom-Blyh). (årsskrift 2008).

1433.   Skolavslutning 1953.Klass 1 och 2 hos Ebba Johansson. Vi (Anitha Ringblom-Blyh) spelade ”Vårblommornas fest”.  Bakre raden fr v. Lasse Dahlberg, Ulla Persson, Margareta Ahltreöm , Barbro Funke, Margareta Svensson, Anithas Ringblom, nedre raden. Marita Ahlström, Inger Jonsson, Vivan Ringblom, Ulf Ljung.  Längst bak lärarinnan Ebba Johansson. (Original hos Anitha Ringblom-Blyh). (årsskrift 2008)akre raden: Dold Inga Andersson, Anna Johanson, Daagny Gilbertsson.

1434. Fullösa. 1956. Vävkurs i Fullösa Bygdegård.  Främre raden fr.v. Ingrid Göthberg, Inga Wärmegård, Maja Blom, Vera Lidefelt.     Mittersta raden. Anna-Britta Edvinsson, vävarlärare, Britta Blomkvist, bakom Maja Blom står Ingrid Ekman, bredvid henne i vitt hår Edla Nilsson, Signe Andersson, Dagny Gilbertsson. Bakre raden från vänster: Inga Andersson, Anna Johansson.

1435.   Flygfoto över Fullösa by

1436.  

1437.   Bilutflykt från affären, Kinne Malma (original hos Allan Ekman)

1438.   Vid Ekeborg, Forshem, 1944  a. Sittande längst till vänster, Folke Karlsson, Josef Eklund,     Främre raden, stående, fr.v. Eskil Karlsson, Astrid Andersson,?, Karl Eklund med Stig på armen,?,?, Mait Andreasson, Svea Karlsson ?(Bagar-Olles fru),     På bilen fr.v. ?,?, John Andréason med Barbro, Astrid Eklund på trappan. Ulla frågar Astrid Eklund). (årsskrift 2008).       b. Ekeborg, Bakre raden Astrid Eklund, Ulla Andreasson, Ingrid Jonsson, nästa rad: Stig Eklund Barbro Andreasson, Astrid Jonsson.främre raden, Marianne Karlsson, Birgitta Karlsson. I bilen Petrus Sahlqvist.

1439.   I Ströms trädgård, Forshem. Omkring 1934. Främre raden fr.v. Astrid Eklund, Ingrid Jonsson, Ulla Andersson, Ulla Adréason, Bakre raden fr.v. Barbro Andréason, Stig Eklund, Stig Nilsson, Astrid Jonsson.(från Ulla Andréason-Svensson). (årsskrift 2008)

1440.   Holmestad. Ågårdens kvarn. (årsskrift 2008)

1441.   Holmestad. Västerbro kvarn. (årsskrift 2008)

1442.   Holmestad. Kvarnmons kvarn och såg. (årsskrift 2008)

1443.   Holmestad. Målaretorps såg. (årsskrift 2008)                  

1444.   Holmestad. Holmestads kvarn och såg. (årsskrift 2008)

1445.   Kinne-Vedum. Rosskvarn. (årsskrift 2008)

1446.   Sumpen vid Lillakvarn, Göksholmen, Fullösa. 29  ( juni eller juli) 1915. T. v. Ragnhild Ekman-Johansson, född 1898. (årsskrift 2008)s

1447.   Fullösa. Brokvarn. (årsskrift 2008)

1448.   Stampens = Fredriksfors såg och kvarn. (årsskrift 2008)

1449.   Nanna Ström vid telefonväxeln. (årsskrift 2008)

1450.   Sonny Anderssons konfirmation

1451.   Hus med fem personer

1452.   Forshem flygfoto. Obsevera Okar Jonssons hus och Skarp/Hjalmar Franssonshus byggda, Gästgivaregårdens Mangelbod, stall och ladugård kvar, alltså efter 1942. Observera även transformatorn, Mellbins ladugård, Jonssons hus byggt.

1453.   Fullösa, gammalt skolkort. Lärare Helgo Holmstrand. Omkr. 1918-1919.

1454.   Forshem. Ungdomar på en stenhäll. Bakre raden. Stig Algotsson, Herbert Ringblom, Ulla Andréason-Svensson, Irma Larsson-Hellberg,   främre raden: Vivan Svensson, Rut Skog, Ingrid Johansson-Johansson.

1455.   Gössäter. Nils Gotfridsson med Familj 1968-69.Reste till Brasilien som missionärer.

1456.   Gössäter 1968-69 Arbetstyrkan på Aros Skyltar plus chefens son. Övre raden Från vänster: Egon Gustavsson,m Christer Eriksson.

1457.   Gössäter. 1968-1969.  Första gravören på Aros Skyltar Egon Gustavsson. Alf Pettersson, Sigus Ahlén, Främre raden Nils Gottfridsson med son, Stig-Åke Andersson

1458.   Österäng 1930-talet. Arbetare på Kvarntorps tegelbruk.   Stående från vänster: Lars Johansson, ?, Sven Gustavsson (Sven i Finland 1904-1996, Erik Pettersson  ( tegelsla, Kvarntorp), Gustav Högberg Äskekärr), Kornelius Gustavsson (Kornelius i Gluggen).    Sittande från vänster: Lennart Pettersson (Kvarntorp, son till Erik Pettersson), Rickard Vesterlund (Bjöstorp). (årsskrift 2008 och 2009).

1459.   Forshem. 1973. Klass 1 i Forshems skola. Lärare Barbro Callerud.   Främre raden fr.v. Maria Persson, Ulrika Johansson, Helen Friberg, Kristina Svensson, Barbro Larsson, Anna Sandell, AnnSofie Larsson.
Bakre raden fr.v. Urban blom, Per-Arne Fernström, Tomas Sandell, Claes Friberg,  HåkanLindh, Johnny Thunborg.

1460.   Forshem 1974. Forshems skola. Lärare Barbro Callerud.    Främre radenfr.v. Anna Sandell,  Barbro Larsson, Helen Friberg, Ulrika Johansson, Kristina Svensson, Maria Persson, Ann-Sofie Larsson.  Bakre raden fr.v. Urban Blom, Håka Lindh, Claes Friberg, Tomas Sandell, Johnny Thunborg. (årsskrift 2008)

 

1461-1466.  Från Britta Sandkvist

1461. Forshem.  Jungslätt (Jungsslätt, Ljungslätt, Ljungsslätt)      a. och b.  omkring 1920   Från vänster:1. Edvin Rask (far till Britta Rask-Sandqvist) (1893-1951), 2. Sven Ivar Rask (1899-1971) for yill Amerika Okänd, 3.Sittande: Anna Johansdotter (syster till Maria Johansdotter och syster till Brittas famor) (omkr 1856-) 4. I halmhatt: Johan Albert Rask (1865-1944) kusk på Ökull, Brittas farfar, 5.Maria Lovisa Johansdotter-Rask (1865-1945),  6. I svart kjol: Anna Kristina Rask-Hedsjö, (1896-1979) dotter till Johan och Maria, 7. Gerda Rask ( 1891-1949) 7. Selma Sofia Rask-Kullgren (1904-1983) Tre pojkar, barn till Johan och Maria, från vänster: 9.. Gustav Paul Rask (1902-1930), 10. Erik Hugo Rask (1906-1990)), 11. Karl Filip Rask (1909-1990).  e.-g. i nutid.

1462. tom

1463. tom

1464. tom

1465.  

1466.  

1467.   a=b.   1. ? (inte Bagar-Olles fru ?),  2. Astrid Andersson (Sömmerska från Värmland), 3. ?,  4. Skräddare Andréason,   5. Ulla Andreáson-Svensson,  6. Mait Andersson,   7. Eskil Karlsson ,  8. ? (arbetade i slakteriet, Bohlin ??s),   9. Folke Karlsson.

Bilder från Raymond Andersson 1468-

1468.   omkr 1910. fr v. Emil Andersson, dottern Märta, Selma Andersson, Selmas syster Anna Johansson. Emil och Selma är Raymonds farföäldrar

1469.   Forshems prästgård

1470.   Omkr 1916. Bakre raden fr v . Ann-Marie Persson (gift i Amerika, kom hem 1923), Selma Andersson med Gunnar A. Emil Andersson. Sittande Elin gift Karlsson), Märta (gift Ögren) och Karin(gift Blom).

1471.   Midsommar i Medelplana (omkr 1915). (till Kinnekulle hembygdsförening)

1472.   Omkr 1923.  Fr v Margret Persson, Emil  Andersson, Anna Persson, ? Karin, Selma med Dagmar.

1473.   tom

1474.   1874. Kajsa Andersdotter född 1816 i Björsäter, Sven Ringblom född 1828. Bodde i Västra Bäckadrågen

1475.   Skolkort. Östeängs skola. Bakre raden nr 5 Erik Andersson (1916-1986), första raden nr 4 Stina Fredriksson f.1917.

1476.   Skolkort.

1477.   Mejeripiga från Österängs mejeri

1478.   Selma Anderssons 70-årsdag 2:e juli 1954, i bakgrunden banvaksstugan.

1479.   Tvåa fr v Erik Andersson, lilla flickan: Sonny Andersson. Raymond vet ej mer.

1480.   Födelsedag (Fråga Raymond)
rätt text. Selma Johansson-Anderssons () 70-årsdag 2/7 -54

1481.   Fr v. Elin gift Larsson, dottern Lisa, Hjalmar Larsson  Brattelund. Frans Persson, Matilda Persson, Tilda.      

1482 . Fr v. Dagmar Andersson-Roos, Selma Johansson-Andersson.

1483.   Hälledal. Fr v Evert Johansson, Gustav Johansson,Anna Persson-Andersson (1878-1960),Axel Andersson. Stående Johan Andersson

1484.  

1485.   Axel Andersson, född 1908  i Fyrkemonn,  Kusin till Erik Andersson.

1486. . Stående fr v Anna Johansson-Persson,(Selmas syster)  Selma Johansson-Andersson, Gunnar,  Emil Andersson, sittande fr.v. Elin, Märta, Karin Alla barn  till Selma och Emil Andersson

1487.   Fr v. ?, Selma Johansson-Andersson.

1488.   Alma i Alekärr.

1489.   Klassjubileum.3 rader. Bakre raden, 10 personer, fr v. ?, Stig Nilsson, ??????, Lars Holmström, ?    Andra raden, 8 personer: tre damer, en herre, två damer, Åke Krantz, ? Främre raden, 6 personer: ?, Viola Lindh Nilsson, en dam, en herre, Hans Bly, Eiler Jansson
?? 1489. Klassjubileum.3 rader. Bakre raden, 10 personer, fr v. Göte Almberg (Hälledal), Stig Nilsson, Bo Svensson, Sven Olsson (Bergslyckan),  Sven Karlsson (Bergslyckan-Årtop), Inger Johansson Karlsson(Murartorp), Elsy Karlsson (Svanrödjan), Rut Persson-Danielsson (Årtorp), Lars Holmström, ?    Andra raden, Maj-Britt Johansson(Trägårdsmästars), Rut Landin (I Rasks hus), Kerstin Karlsson Ahlen (Friheta), Lennart Johansson, Greta Bly Gustavsson (Anderstorp), ?,Åke Perssson(Fullmanstorp)    rsoner: tre damer, en herre, två damer,  Kerstin Hellberg Sundström, Åke Krantz (Nygården), Tore Jonsson (Årtorp)  ? Främre raden: Stig Svensson (Hästhagen), Viola Lindh Nilsson,       Gun Svensson Hjorth, (Härlingsgården), Tage Lindh (Friheten). Hans Bly (Anderstorp), Eiler Jansson Jungsberg. (Granskad av studiecirkeln).

 

1490.   Årnäs. Bakre raden fr v . ?, Erik Persson, sven Boman, ?,? Fogelkvist,Disponent Harald Ekman,Skrivare, (Till Åke Krantz för identifiering) (granskad a v stud fråga)

 

1491.   Hus med brutet tak. Likt Ströms

1492.   Lakesjå vid Löckesdamm(Fråga Gunnar Lindh)Mary låna kortet

1493.   Forshems kloakförening 1950. Förvaltare Lars Hansson, Karl Eklund, Henning Ahlström, Torsten Rask, Einar Karlberg, Sven Svensson, Axel Hjertén.. Långt bak mitt för magasinets vänstra kant: Otto Hult.

1494.   Släktkalas?s

1495.   Fiskaretorpet(Snarka-kort).

1496.   Gård (Snarka-kort)               

1497.   Asta Hansson

1498.   Många damer på studiebesök. Längst till höger Sjöholm? Lasse Borg har namnen ?

1499.   Personer vid en gammal motorsåg. Fr v. Lennart Gustavsson, Sven Djerf, Axel Djerf, Erik Djerv, Arvid Bly. Fyra okända ungdomar. (granskad a v stud fråga)

1500.   Edla Nilsson,Storslätt.

1501.   Hus med två personer ( fråga Sven Wall) (granskad av studiecirkeln fråga)

1502.   Hushållskurs ? i Österäng. Tvåa fr höger. Greta Djerv (Fråga Sven Wall) (granskad av studiecirkeln)

1503.   Konfirmander, Åke Dahlberg. Länst t v Bertil Djerv. 40-talets början (fråga) (granskad av studiecirkeln)

1504.   Två herrar och två damer (fråga) (granskad av studiecirkeln fråga))

1505.  

1506.  

1507.   Tre soldater. (fråga) (granskad av studiecirkeln)

1508.   Skolkort. Österäng. Mittraden andre fr v Bertil eller Birger Djerv. (granskad a v stud fråga)

1509.   Skolkort.

1510.   Hus med tre personer. inte Andrelund, se skorstenen (Fråga Olle i Hästhagen)

1511.   Skolklass, Österäng. Bakre raden fr.v. (granskad av stud fråga)

1512.   Fyra småflickor på en trappa (fråga)

1513    a. Två st Djervar, dessutom i mitten båtbyggare, som byggt Sven Walls båt, (Hessle ?) En kan vara pappa Djerv (fråga Sven Vall) (granskad av studiecirkeln)

1514.   Fem män vid en husgrund, Gössäters stenhiuggeri. (granskad av studiecirkeln) (fråga)

1515.  Fr.v. ? Einar Karlsson i Lunden, Britt Krantz (Åkes syster),?, Axel Djärv, Helga Johansson, Björkebolet, ?, Sven  Djerv.  (fråga) (granskad av studiecirkeln)

1516.  Tre damer och tre herrar (fråga)

T117.   tom

1518.   a. Tre barn.    b. Samma barn som a., och ytterligare ett, vid hus.  (granskad a v stud fråga)

1519.   Man med häst (granskad a v stud fråga)

1520.   Fyra personer, tre generationer ? (Marie Rngblom ??)

1521.   Släktträff ?

1522.   Jaktlag (granskad a v stud fråga)

1523.   Man och kvinna vid hus fråga

1524.   Sex flickor (granskad a v stud fråga)

1525.   Nio personer

1526.   Bygge ?

1527.   Två herrar på en soffa fråga

1528.   tom

1529.   Släktkalas

1530.   Ryttare på häst, Harry Johansson, Stakängen

1531.   Sex damer, två herrar (granskad a v stud fråga)

1532.    personer vid en vagn

1533.   Skolkort

1534.   Bryngelstorp 20090419    a.   b. brunnen..    Koordinater: 583094     1331659  20101026,    c. Jordkällare   d. Skylten med brunnen i förgrunden

1535.   Skolkort.Slöjdflickor 1934. Nr 5 fr vänster Brita Djerv fråga

1536.   Arbetare och hästar vid Årtorp. 1923. Från vänster: Rättaren Olaus Eriksson (farbror Olle), Lindh (kallad Liarn, Edla i Lia??), fördrängen Fridolf Johansson med sina sina hästar Gulle och Grållan (styvfar till Ove Pettersson), dagsverkare John Ringblom, Gustav Ringblom, Gustav i Tranmossen, en okänd, Knut Hellberg, Gustav Persson, statare, John i Funkatorp, Alfred i Vadet, en okänd, en okänd, Helge i Tråget, ladugårdskarl Karl  Höjen, Lång, torpare, Ivar i tråget, statare, bor på Årtorp, Johan Ringblom i Alebotten, stallarn Emil Ljungbesrg, stallars Gösta,  Hellberg. Framför står vallhunden Boy. (uppgifter från Anitha Bly).

1537.   tom

1538.   Stora hus. a. Släktkalas, inte Tisslegården, men likt. (Årsskrift 2010 s. 24).   b. Tisslegården 20090418 ba.Tisslegården (??)                          c. Naverkälle   20090409. d. Myrbacken 20090502. e. och f. Myrbacken.   g,  ?     h. (Årsskrift 2010 s. 26). i. Prästkvarn, längst tv en ladugård, sedan kvarnen, bostadshuset med mjölnare Adolf Göransson, omkr 1916. Bostadshuset nu ersatt med en röd byggnad. Bakom bostadshuset fanns ett sågverk. (upppgift från Olle Rinnélius)  (Årsskrift 2010 s. 40).   j. 20092223 Kvarntorp    k. tom     l. Svarvaretorp (inte Svarvartorp i Österäng !)  ( från Rinnélius).  m. Mon (från Rinnélius)  (b,c,d i färg i datorn)  n. Fredriksfors =Stallmästaregården. 8nov.2011    o. Lövåsa 18 januari 2011.  p. Bröllop på Tisslegården i slutet av 1920-talet, (bild ur LarsWilssons bok ”En släkt-och familjesaga” s 131.

1539.   Österängs mejeri ”mamma”

1540. Till skogs, fäbodkor (Ulla Andréassons-Svenssons uppsats i årsskrift 2009)

1541. Kusin Ove, Ullas syster Barbro och Ulla Andréasson-Svensson i Mora sommaren              1938 ”innan det skenade”. (i årsskrift 2009).     

1542.   Sex damer, två herrar och en flicka fråga

1543.   Släktkalas ?)

1544.   15 personer, plantering eller potatisgravar?

1545.   Okänd plats (original hos Karl Erik Lind, som fått det från Hallbeck, från Halla, i Årnäs)

1546.   tom

Lars-Åke Blyhs fotoalbum 1547-1572

1547.   Elever vid Lantbruksskolan på Österängs gård. Kortet taget 1847 ?                      Mannen längst till vänster heter Svante Andersson, som var lärare på skolan. Svante Andersson blev arrendator på Brunnsgården i Forshem år 1884. Arrendekontraktet finns bevarat.

1548.   Skogsarbete på 1930-talet. Axel Bly och Sven Ringblom. Obs vertygen.

1549.   Två gamla Österängsbor: John Krantz och Axel Bly. Kortet taget på pensionärshemmet i Forshem

1550.   Ladugårdsförman Josef Hult med vallhunden Tello. 1930-talet.

1551.   Tungt ladugårdsarbete före ombygnaden på 1940-talet. Från vänste: Erik Johansson, Axel Bly.

1552.   Kvällsmjölkning i den provisoriska mjölkstationen under ombyggnaden av ladugården. 1940-talet. Tea Persson, Axel Bly,i bakgrunden John Krantz

1553.   Skördearbete ute på åkern. Det är Stig Bly som håller  i                  ”säckakärran !”.

1554.   Stallaren Georg Persson med vacker häst. 1940-talet.

1555.   Vårarbete på Österängs gård i mitten på 1930-talet. Edvin Karlsson och Stig Bly kör betrensningsmaskin.

 

1557.   Kaffepaus i skördearbetet på Österängs gård. 1940-talet. Från vänster: Sven Ringblom, Fritz Larsson, Erik Johansson.  Liggande på säckarna Stig Bly.

1558.   Skördearbete på Österängs gård på 40-talet. Oto Hult kommer med fullt sädeslass dragen av två vackra hästar som heter Svenoch Göta.

1559.   Före skördetröskans tid fick traktorn dra det stora tröskverket ute på åker. Från vänster: Stig Bly, rättare Wilhemsson, Fritz Larsson, Otto Hult.  1940-talet.

1560.   Älgkalven, som fick växa upp på Österängs gård på 1930-talet.

1561.   Rester av mejeriet efter branden 1945.

1562.   Kalkskjulet på Österängs gård.

1563.   Interiörbild av ladugården på Österängs gård.

1564.   Ladugårdsbyggnaden efter ombyggnaden.

1565.   Exteriörbild på ladugården efter ombyggnaden. Längst till vänster magasinlängan som ej var förmål av renoveringen. 1940-talet.

1566.   Exteriörbild av gamla magasinsbyggnaden på Österängs gård. 1940-talet.

1567.   Lars-Åke Blyh. Kortet taget på Österängs gård i mitten på 1930-talet.

1568.   Skolkort

1569.   Vuxna och barn mot en tegelvägg. fråga

1570.   Stortvätt Ugglebo

1571.   Karl-Erik Lind

1572.   Skolklass. Åke Bly stående 4:e fr.v.

1573.   Vid Tomten 20100505. a. Huggna stenar 5837168 1323380. b. Tegel i enbusken 5836322  1330076, troligen Tomten. c. Hans Jonsson, 5836321  1330090  stenar i rad och vinkel, grundstenar till lada 20 m söderut.  d. Ditforslade kalkblock 5836396 1330163.    6 sept 2012: e. Stenar i kvadrat och i vinkel (ungefär samma som c. med Hans Jonsson) 5836315 1330090. f. Damm och stenkar vid Tomten 5836304  1330064.   h. Skylten

1574.   Spetek.

1575    a och b felaktigt antagen plats fö Bengtstorp, i bakgrunden Fullmanstorps

1576.   Målning utförd av Natanael Bengtsson (1889-1973). Bodde i Oljekoken, Gössäter.(Hos Raymond Andersson).

1577.   Fest med dragspel (fråga).

1578.   I Forshems Missionshus. Främre raden fr v: Britta Andesson, Greta Pettersson, Anne-Marie Ahlström, Evangelist Karl-Erik Augustsson,  Fritz Danielsson, Karl Lundvall, Signe Lindh, Stina Pettersson.  Andra raden fr  v: ?, Ingrid Jonsson, Karin Jonegård, ?,?, Elvy Johansson ?, Ingrid Lindh, Birger Andersson, ?. Bakre raden fr v: Ossian Jonegård, ?,?, Lennart Westerdahl.       (Pettersson, Gideon Jonegård, Margit Jonegård, ”skuggad ”? Elsa och Hugo Jonegård med hatt ).

1579.   Fullösa, Johannes ( 1847-1930) och Inga Ljung (1847-1931), Broslätt

1580.   Brunnsbacka

1581.   Dikesgrävning vid hus (från Karl-Erik Lind)

1582.   Teckning av Gransäter, kanske av Kyhlberg (Från Raymond)

1583.   Hus nmed fem personer och häst.

1584.   Linberedning hos Ella Rydqvist.  a och b. Ella Rydqvist, Ingrid Lindh och Anki Alnemar.  c. och d. Ella Rydqvist skäktar.  e. och f. Ella Rydqvist häcklar, och Anki Alnemar och Allan Ekman ser på.   g. och h. Anki Alnemar och ? skäktar.  i. Hela arbetslaget: ?, Ingrid Lindh, Anki Alnemar, Dag Gärdefors, Ella Rydqvist, Allan Ekman.    J. Färdig linpasma.

1585.   Arbetslag ,sju herrar fråga

1586.   Grupp med 13 personer fråga

1587.   Arbetslag

1588    Arbetslag, fem män på en stenhög fråga

1589.   Två damer med gitarr, och en herre fråga

1590.   Skolkort

1591.   En man och två födelsedagskort

1592.   Fyra kort på personer

1593.   Skolkort

1594.   Personal

1595.   Gammal man med snusdosa.

1596.   a. b. c. Bröllop Karlsson-Immerstrand

1597.   Brudpar.

1598.   Brudpar.

1599.   Brudpar.

1600.   Far, mor, dotter. Bror i B ??

1601.   2109-06-08. Uppsättning av  torpskyltar vid Höjden och Guntorp. Fr.v. Hans Jonsson, Evert Svensson, Stig Nilsson, Dag Gärdefors.

1602.   Nybergstorp.  a.  Koordinater: 5836076 1331270. Skylttext:

1603.   Hulda i Vadet, Vat (Saknas i arkivet och datorn)

1604.   Gustaf Johansson född i Västra Bäckadrågen, kusin till Raymonds far, gift med Stina Frdriksson. (Saknas i arkivet och datorn)

1605.   a. Ekelund= Wettergrens=Kakeled. 20101004.    Koordinater. 5837939   1330280. Skylt: Här bodde Anders  Wettergren 1860-1912.       b. Skylt.

1606.   (inget foto)  Koordinater: 5837290  1331188. Skylt: Östra och Västra Lilläng, i  Västra bodde Sven Svensson till 1869,  i Östra bodde Anders Larsson till 1875.

1607. 2101004. Nordledet=Skôjarelia. Koordinater: 5837627 1330111.  Skylt: Nordledet ”Skôjarelia”.  (här har legat en affär, ej i texten !) Här bodde Lars Johansson ”Pepern” , Huset flyttades till Lilla Björkkullen.

1608.    a.  20101005. Lilla Fyrkemon.  Koordinater: 5838812  1329956.    Skylt: Här bodde Anders Magnusson-Jofur.      b.  Karta 1870    c. 27 maj 2011

1609. a, b och c. 20101005. Lilla Brunnsvik= Juvik.  Koordinater: 5839500  1329987. Lilla Brunnsvik (Juvik). Siste boende: Gustaf Larsson-Bly till 1907.     d. 20 juli 2012 Grundstenar ? och tegel vid 5839516 1330004 e. Damm ? vid 5839526 1330018.

1610. 20101005. Fjällstugan. Koordinater: 5839682   1331692. Skylt: Fjällstugan, siste brukaren Viktor Kull.

1611.   a-e. 201010-16. Gammaldags kafferep i församlingssalen. Personplacering.
bild a. 2 Viola Nilsson  3 Stig Nilsson   5 och 6 Harald Illerås och fru Illerås  8 Ulla Vendel  9 Evert Svensson  10 Harriet  Svensson  Olles syster ?   13 Olle Svensson  14 Ove Pettersson    15 Anitha Bly  17 Örjan Gustavsson  21 Per Appelqvist   22 Siv Appelqvist   23 Maj Pilhagen-Forsberg   24 Hans Jonsson   25 Gunnar Lindh     26 Erik Larsson   27 Rigmor Larsson, (bild b. lutande Lars Borg)   28 Ingrid Lindh   29 Anita Borg    30 Mary Svensson   31 Sven Johansson   32 Ingbritt Johansson   36 Ulla Andreasson-Svensson   37 och 38 Johansson från Götene, hon från  Hultängen   39 Sven VSall   40 Gösta Hjort med fru Gun Svensson-Hjort   41 Karl-Erik Andersson   42 Åke Krantz   43 Karl-Erik Lind   45 och 46 Carl-Olov Rinnélius med fru Maj-Britt   47 Dam i sällskap med Rinnélius   49?   50 och 51 Marita och (Jan-Åke Ringblom)   53 54 Göran och Karin Persson, Bernt Gustavsson hängande?   55Bernt Gustavsson    57 Gunnel Bergman   60 Inger Jonsson    62 Eiwor Engström 

1612.   Sven Svenssons begravning.  a.b.c.d.e.f.g.  20101029.  Urnnedsättning och minnesstund för Sven Svensson.       Personer på foto d-g : 1. Olle Svensson, 2. Evert Svensson, 3.    4.Britta Ås,  5. Jan Niska,  6.      7. Lars Vilson,    8.   9.  10. Monica Dysting,   11.  12. Christina Svensson, 13. Marie-Louise Ekberg,  14.  15. Thor-Björn Svensson,  16. 17. 18. 19. 20.  21. Margareta Ivarsson,  22.       Einar ?, Bernth Johansson,? 23. Gun Hjort,. 25. Mary Svensson

1613.   a. och b. 2010103. Källstorp.   Koordinater. 5836,964   1331,970.

1614.   tom

1615.   (Stora) Brunnsvik = Vallen. Även på 1975 . a.  Koordinater. 5837084 1330751 b. Skylt c. . Fr.v. Matilda Ström, Kalla Larsson-Johansson, Anna Larsson ( Kallas syster), Elsa Larsson,         Ivar Larsson (Kallas föäldrar) (en person mellan Elsa och Ivar). I bakgrunden: Brunsviks= Vallensl laduigår

1616.   Källsholmen. Koordinater: 5837066  1331210   Skylt.

1617.   tom

1618.   Abrahamstorp, Abramstorp, Kristin  i Kammarns. 1830-1904. Född i Söne. Skylttext: Abramstorp. Koordinater: 5837,005  1331,207

1619.   Gamlegården 1908. Lilla barnet till vänster: Oskar Persson imammans famn, dessutom fadern och storebror. Mannen i mitten kallades ”Lälle”!!

1620.   Skylten där Smeden Janssom bodde Koodinater: ungefär 5836792 1331529

1621.   Gamlegården 1935-40

Bilder från Anitha Bly:

1622.   Järnvägstjänstemän. Sittande 2:e fr v. Lundvall? ?fråga

1623.   Hulda Funk med dottern Anitha Funk-Ringholm

1624.   Märta och Elsa Persson, Årtorp

1625.   Kvinna utenför Sandbäck

1626.   Arbetare på Österängs egendom vid sekelskiftet 1900-02 (hos Bergholtz?) (Saknas)

1627-1645 identifiera

1628.  

1629.  

1630.  

1631.  

1632.  

1633.   Gladestorp Prästkvarn. Adel Persson, Lampes

1634.   Årtorp fråga Mary

1635.   Adel Persson Gladestorp Prästkvarn

1636.   Forshems Blåband

1637.  

1638    Gladestorp

1639.   Sandhulan

1640.  

1641.  

1642.  

1643.  

1644.  

1645.  

1646.   Vid den gamla affären i Äskekärr 1935. Fr.v. Malte Gräns, Ingrid Jonsson, Eiwor Engström, framför Eiwor: Ingrid Gräns, längst t.h. Astrid Jonsson..

1647.   Emil Djerv, Djärv, Djerf var gift md Ida, bode i Mellbergstorp, och hade med henne sex barn: Erik, Axel, Elsa, Elin, Fritz, Sven

1648.   26 april 2011. Stor jordkällare nordost om Gastorp. Gasstorp, 238 grader, 124m. Koordinater: 5838289  1333094. Hans Jonsson på fotot.

1649.   Hans Jonsson, Stig Nilsson, Örjan Gustavsson vid Gökhem. Koordinater: 5836572     1332860.

1650.   Österängs station. a-k. (Från Rinnélius)

1651.   Tångås. 28 maj 2011.  Koordinater: 5837,761   1329,019

1652.   Gössäters station. a-o (Från Rinnélius)

1653.   Kinnemalma (Kinne-Malma) a-f. (från Rinnélius). g.h.

1654.  

1655.   Årnäs. a-x. (från Rinnélius).  a. fem herrar tre kvinnor,

1656.   Äskekärr. a-i. (från Rinnélius)

1657.   Österäng utom station. a-j (från Rinnélius)e.g.h. Kvarntorp.  i. Grusgrop, gruståg.     J. Stenbacken.

1658.   Platsen för Ullstorp

1659.   1568 ? Kärrgårdens lastageplats (troligen från Rinnélius)

1660.   Skolkort fråga (frågat Raymond)

1661.   Familj (11 pesoner) vid tegelhus. (från Åke Bly) fråga (fråga Raymond)

1662.   familj på 7 personer, tre generationer (från Rinnélius ?)

1663.   Skolkort

1664.   Äldre dam från Fullösa. (från Rinnélius ?)

1665.   Träffes. 21 juni 2011. a. Skyltens placering, kullen i bakgrunden troligen bostadens placering.   b. Örjan Gustavsson vid Träffes

1666.   Bil i Fullösa (från Rinnélius) År 1925. Smeden Ernst Nilsson vid ratten i T-ford modell 1920, Fullösas första bil. Åktur med Frida, Heimer och Bror Svensson, Lillebacken.

1667.   a. Sex personer i Fullösa.    b.   text. ? din födelsedag, Ernst, Georg, (son till Karl), Oskar, Alma, Annie, Elisabet, Ida (från Rinnélius)

1668.   Bjälkemon. a. och b. (från Rinnélius)

1669.   Storslätt. (från Rinnélius)

1670.   SAKNAS

1671.   1671. 2011-08-06 Vandring i Årnäs

1672.   a.-h 2011-08-13.   Retroutställning i Församlingshemmet

1673.   Trankärr. Farfar, Farmor, Karin, Märta, Elin, Pappa, Gunnar (från Raimond).

1674.   Trankärr. Farfar, Karin,  Märta, Farmor, Anna Persson (från Raymond)

1675.   (från Medelplana, till Kinnakulle Hembydsförening)

1676.   Skolkort. Österäng.

Från Rinnélius: 1677-1685

1677.   Två damer (fråga)

1678.   Män med två hästar. (fråga)

1679.   ”Otto Hult och Fridolf. Far, mor och Tage, jag 1927”. (fråga)

1680.   ” Moster och morbror samt kusinerna Arvid och Egon ”. (fråga)

1681.   Man, hustru och dotter. (fråga)

1682.   ” Mormor, morfar, mor, moster, morbror Oskar framför liten stuga. (fråga)

1683.   Arbetare på Årtorp. 1918. (fråga)

1684,   ” Sandhulan hela familjen ”. (fråga)

1685.   (fråga) Tio herrar och tre damer .(fråga)s

Kort från Ella Rydqvist 1686-1712

1686.   Fullösa, Brokällsäng, gamla stugan. Henning Andersson med Sven i famnen, och Elin med Nils, främre raden fr.v. Elsa Edla, Ebba.

1687.   Fullösa, Sandbacken. Selma Andersson, sömmerska. Dotter till Britta och Anders Andersson

1688.   Fullösa, Storebacken, 1930-talet. Alfred Ekman och Sven Ström bakom en tjur.

1689.   Fullösa, omkring 1937. Skogslund, Nils Svensson och Sven Johan Andersson.

Foton, tagna av….

1690.   Fullösa, Dagsberg a. b. c.

1691.   Fullösa. Spets ? Källeberg. a. b.DCX P

1692.   Fullösa. Enebacken.

1693.   Fullösa. Fårabacken.

1694.   Fullösa. Lilla Dunderhult  Nordbergs

1695.   Fullösa. Aspelund

1696.   Fullösa, Jeriko.

1697.   Fullösa, Juers. a. och b.

1698.   Fullösa. ”1771” a. och b.

1699.   Fullösa. Bark. a. b. c.

1700.   Fullösa. Mossen.   Häddes. a. b.

1701.   Fullösa. Stenbacken. a. och b.

1702.   Fullösa. Statstugan. a. b. c.

1703    Fullösa.  Krakås a. b. c.

1704.   Fullösa. Anderstorp               a. b. c.

1705.   Fullösa. Karlsberg. a. b. c. d. e.

1706.   Fullösa. Ekshagen. a. b.

1707.   Fullösa. Slottan

1708.   Fullösa. Drängaslåttan. a. b. c. d.

1709.   Fullösa. Skogslund. a. b. c..

1710.   Fullösa. Stenbacken.  Stenstorp ?  a. b. c.

1711.   Fullösa. Ladäng.

1712.   Fullösa. Brokällsäng 1930-tal

1713.   a.b.c. Grötfest i Forshem. 21 januari 2012

1714.   Gamlebodarna, Österäng.  Kaffekalas en sommardag omkring 1920 (l  varje fall före 1921).
Framme till vänster på kortet sitter Hanna Forsell, leende i ljus sommarklänning och med brosch vid halslinningen.
Det är ett glatt sällskap, de flesta från Gamlebodarna, i alla åldrar, som ordnat en kaffeutflykt. Av klipporna att döma kan det vara nere vid Vänerstranden. Vit duk och blombukett på bordet - kanske är det någon som fyller år (Hanna?) och firar dagen med detta härliga kalas.
Fotot är utlånat av Iris Andersson (f. Olsson), Rödjelund, Gamlebodarna. På bilden till höger om Hannna Forsell, sitter en ung dam, Anna Karlsson, som så småningom skulle bli Iris mamma. 1921 gifte hon sig med Herman Olsson (Iris pappa). Han syns i bild som nr 3 från vänster i översta raden (skärmmössa, vit skjorta och fluga). Anna Karlsson var liksom Hanna Forsell skicklig i att sy och hade gått i lära hos en skräddare Pettersson i Österäng. Bakom Anna och Hanna sitter från vänster (troligen) lärarinnan från Osteräng och därefter Gerda Persson. I översta raden längst till vänster står Lisa Olsson, Iris faster (senare gift Karlsson). Den lilla damen i prickig klänning, förkläde och hatt med vitt band i främre raden längst ut till höger är "Hulda i Vat". Några andra personer i sällskapet är Elin Persson och hennes bröder Edvin och Ivar Persson. (Årsskriften 2001 s. 26)

1715.   2012. Hans Jonsson, Örjan Gustavsson och Stig Nilsson vid Kåvet.

1716.  

1717.  

1718.   Höstfest 29 Oktober 2011.

1719-1740. Oidentifierade bilder från Arne Zettersten.(ej 1720)

1719.  

1720.  

1721.  

1722.  

1723., 

1724.  

1725.  

1726.  

1727.  

1728.  

1729.  

1730.  

1731.  

1732.  

1733.  

1744.  

1735.  

1736.  

1737.  

1738.  

1739.  

1740.  

1741-1744. Från Lars Borg, Årsskrift 2012. Ett gamalt pensionat.

1741.   Handlanden F.N.s Carlsson med familj.

1742.   Gustaf  V på Eriksgata 1910 passerar Karlslund.

1743.   Interiör från affären i Karlslund. F.N.Carlsson med brodern Fritiof.

1744.   Första skuldebrevet.  Karlslunds pensionat.

1745. Konfirmander vid Forshems kyrka. Fråga

1746.   Fråga

1747.   Dagsberg

1748.  

1749.   Besök på Gamlegården 18 maj 2011, Bilder från Hans Jonsson.

1750.   29 november 2011. Skyltgruppen i Fullösa. Fr.v. Annki Alnemarr, Gunnar Lindh, Ingrid Lindh, Göran Gilbertsson, Karin Svensson.

1751 -1754. Bilder från Gösta Rehns fotoarkiv.

1751.   Allan Ekman, Storebacken hos Karl Rehn, Dundrhult 1952. Sådd på gång.

1752.   Allan Ekman, Storebacken hos Karl RehnDundrhult 1952. Studerar harvningen.

1753.   Kristina Linder, Dunderhult, Fullösa, skall ut på biltur med sonen Viktor Linder. Bilen är en 2-sitsig EGO, som tillverkades iTyskland åren 1921-26.

1754.   Indelte soldaten Johannes Jung och hans hustru Inga.

1755. 1756. 1757. Foton från Inge Ahlström

1755.   Skräddare Johanssons släkt. Främre raden: Anna-Maria Johansson (1843-1924),  Johan Johansson (1847-1931).  Bake raden: Sigfrid(1884- 1954), Hanna(1873-1957)ogift, Vilhelm(1871-39)gift med Vendla, Emilia Johansson-Karlsson (Bengtsson?)(1877-1939), Adolf 1879-1962), Elin(1875-1938)ogift, David Johansson-Forsén(1888-1961).

1756.   Fråga

1757.   Fråga

1758.   och 1759. 2 april 2012. Byggnadsrest söder om Anderstorp

1759.   Koordinater: 5838058  1329706.

1760.   Google-Earthbild av Anderstorp, byggnadsrest, Berget, Sandhulan och Kårtorps gödselstad. mfr 1719-1740)

1761-1766. Bilder från Zettersten

1761.   Ester Zettersten(född Henberg) med sonen Arne Zettersten och nallen. Omkring 1937.

1762.   ….

1763.   Bakre raden fr. v. ?,?, Bakre raden fr.v. ?, Ester Henberg Zettersten,  Omkring 1930

1764.   Zettersten,skräddare från Fullösa, fosterfar till sedemera Skräddare Karl Zettersten från Stockholm

1765.   okänt

1766.   Vid Oxebacken Stående fr v. Karl Zettersten, Ester ?,?,? Sittande fr.v. Matilda Zettersten, Anna Zttersten

1767.  

1768.  

1769.  

1770.  

1771.  

1772.  

1773.  

1774.  

1775.  

1776.  

1777.   Årsmöte 17 mars 2012. a-q.

1778.   a.coh b. 16 april 2012 Rälsbussgaraget i Forshem rivs.

1779.   Bengtstorp, skylten ner till höger. Koordinater: 5836661 1330425

1780.   Hans Jonsson och Stig Nilsson borrar för skylt vid ”Jättes”

1781.   På tennisbanan vid Stallmästaregården? (=Viktorsfors). 1930-talet. Längst till vänster en pojke från Härlingsgården (Sven?)?  På bulten bröderna Elon och Börje Karlsson-Gärdefors?

1782.   Svensson, Adolf (Adel) f. 1882 och Märta f. Forsberg 1902. Omkring 1940 i Hästhagen, Forshem  

1783.   1783. Skylten för Gubbelyckan 5437485 1329818   a. b. och c. Skylten Gubbelyckan (På Villabergs tomt). Koordinater: 583785 1329818.

1784.   Hagaberg  a. b. Skylten för Riksbergstorp vid Hagaberg: 15m Riksbergstorp, Boende: Magnus Eriksson, död 1883. Inga synliga rester av bebyggelse

1785.   Anna Boman-Hald vid Lilla Fyrkemon (”Jofuras”). 5838827 1329875

1786.   Betlehem, i bakgrunden Mosselund.

1787.   8 augusti, i öösregn hos Göran Gustavsson på Mon i Österäng. a-e.

1788.   Cykeltur vid Kvarntorp för skyltprojektet

1789.   Ann-Mari Ahlström f.1923

1790.   Fullösa. Skrivareslåttan,. 5835474  1332978

1791.   Stöttorp 5837431  13297515839453  1335111.

1792.   Årnäs. Kristinelund, a. Boplats? Koordinater: 5839594  1336119.      b. Jordkällare. Koordinater. 5839649  1335792.

1793.  

1794    Årnäs. Sågartorpet.. Koordinater: (dotter till Henning och Anna) Fråga Pelle om hennes efternamn

1795.   Årnäs.Stora Sågen a. Skjul   b. Skjul och bostad  Koordinater: 5839276  1335088

1796.   Årnäs. Möjligt torp (mindre troligt). nordväst om Stora Sågen              a. och b.

1797.   Årnäs. Karlgrens, a. och b.. Koordinater: 5839927   1336733

1798.   Österäng. Nordes.

1799.   Österäng. Väster om Fotatorp, norr om, gamla vägen 

1800.   Österäng. Mittemot Fotatorp, norr om gamla vägen

1801.   Österäng. 60 m öster om Nordes . Koordinater: 5837227  1335398.

1802.   Österäng. Väster om Fotatorp, söder om gamla vägen.

1803.   Årnäs. Bonderyd

Från Ragnar och Ann Pettersson

1804    Stig Bly

1805.   Sjöberget. Fr v Axel, ? Karl-Erik, ?

1806.   Åke  och Viola, Rosi Sjöholm-Johansson

1807.   Bengt Bly somm FN-soldat

1808.  

1809.   Holger, Karl-Eri och Åke Bly

1810.   Bengt,Åke och Holger Bly

1811.   Karl-Erik Bly och Rune Lundkvist

1812.   Ledsängen.

1813     Sjöberget. Bakre raden fr v, Holger?,?,?,? Lennart och Karl-Erik Bly. Sittande Syster till Helmi Bly, Helmi Bly

1814    Stål i Gössäter

1815.   Vid Sjöberget. Fr v.?, Axel Bly  ?, Karl Erik Bly

1816.   Karl-Erik Bly åker skidor

1817.   Bengt Bly

1818.   Inga och Karl-Erik Bly

1819.   FamiljenBly Bakre raden fr.v. Karl-Erik och Folke, mellanraden fr v . Helmi, Åke, Axel med Ingegerd eller Greta? I knät,  främre raden fr.v. Greta ellet Ingegerd ? Lennart, Ester.

1820.   Bengt Bly

1821.   Bengt, Karl.Erik och Åke Bly

1822.   Hans Bly

1823.   Byggnation på Cementa ? nr fem fr,v, Karl-Erik Bly

1824.   Fr,v,Harnesk, Andersson(=Bratel), ?, Karl-Erik Bly, ?

1825.   Gösta Thor utanför sin”husbil”

1826.   Vid Hästhagen; perstorpsvägen. Bakre raden fr.v. Karl-Erik med Christer, Ingbritt, Inga med Lena Bly, fraämre raden fr v. Helmi,Ann och Axel Bly

1827.   Byggnation på Cementa ? Främre raden fr v.nr 3 i vit arbetsmössa Karl-Erik Bly

1828.   Karl-Erik, Bengt, Holger Bly,

1829.   Hans Bly

1830.   Karl-Erik Bly, Rune Lundkvist

1831.   Karl-Erik Bly

1832.   På Frälsegårdsvägen i Gössäter

1833.   Tidningsartikel om Axel och Helmi Bly

1834.   Tidningsartikel om Axel och Helmi Bly

1835    Fotbollslag. Främre raden nr 2 fr v Karl-Erik Bly

1836.   Helmi och Axel Bly

1837.   Bakre raden fr v Inga och Karl-Erik Bly, Viola Sjöholm. Framför: Rosie Sjöholm

1838.   Gustav Larsson-Bly (1828-1907)

1839.   Karl-Erik Bly

Fotatorp

1840.   Majbritt och Stig-Olof Pettersson

1841.   Fr.v. Gunhild,  Gunnar Pettersson, Maj-Britt, Ingmar, Stig-olof, Ragnar, Sigvard

1842.   Fr.v. Sigvard, Ragnar, Sommarbarn?, Stig-Olof (med luva), Ingmar, Sigrid, Majbritt?/nedanför), Gunhild Pettersson.

1843    Gunnar, Majbritt, Ragnar, Gunhild ,Ingmar (framför),Sigrid, Stig-Olof.

1844.   Bakre raden Ingmar och Sigvard. Främre: Gunhild, Ragnar

1845.   Fr.v. Gunhild, Sigrd, Ragnar, Sigvard, Ingmar.

1846.   Bakre raden. Gunnar, Ruth Darell, Sigvard, Birgitta Johansson, Erik Darell, Ingmar framför Birgitta, Främre raden.Ragnar, Gunhild, Eva

1847    Gunnar på självbindaen, i bakgrunden Sigvard

1848,   Släktfoto från Karlagården, lång man i kostym: Hary Johansson, två steg åt vänster: Selma Johansson

1849.   Fotatorp,s

1850.   Arbetslag i Fotatorp, Sigvard, Igmar, Gunnar, Gunhild, Ragnar (bakom kubben)

1851.   Sparkåkare på Fotatorp. Längst bar Sigvard, sedan Ragnaroch Gunhild.

1852.   Hus i Gössäter

1853.   Fr. v. Henry? och Inga Bly, Bojan, Axel, Karl-Erik Bly och Krister Bly (i knät), Britta Milton-Bly

1854.   Karl-Erik Bly och Rune Lundkvist.

1855.   Fr. v. Gunhild, Ragnar, Ingmar, Sigvardn Pettersson, Fotatorp

1856.   ”Ett gott nytt  Måsselund. (?) år 1915 tillönskas vännerna på Myrbacen”.  Anna Johansson,mormors mor till Olle Nilsson, Mosselund. Taget vid Råbäcks Turisthotell.

1857    a-e. Grötfest 19 januari 2013 med Josef Eklund.

1858.   Nolegården, Fullösa år 1898. (från Göran Gilbertsson)

1859.   Bror Svensson, 1917-1995, Född i Forshem, cementarbetare, Greta Svensson, 1914-2000, född i Råda (bild från Jan-Erik Sjöholm).

1860.   2 mars 2013. Berättardag med Sören Eklund rån Ardala.

Från Josef Eklund, 1861-1888

1861.   Karl och Elon Eklund och Kalle Jonsson ? (Evas man ?) med diesgenerator i grusgropen.

1862.   a Befolkningen i Krävikeroten omkring ? 1. ”Simma-Johan” 2 Johans fru  3. ?  4. Signe Lindh    5-8 okända  9. Johan Ringblom  (Ester Eklunds far)   10-13 okända   14.  Herr och fru Wallqvist ( Signe Lindhs föräldrar) 15-17 okända  18. Christina Ringblom (Ester Eklunds mor)  19. Asta Wallqvist   20. Ester Wallqvist.

1863.   Bengt Ahlström oh Josef Eklund på 350 Husqvarna utan bensintank.

1864.   Dagmar och Astrid orienterar.

1865.   Dagmar … och Kurt Karlsson i Josefs kanot , 1942.

1866.   Elon Eklunds dop 1924.

1867.   Familjen Eklund 1949.

1868.   Familjen Eklund utom Eva på trappan till Ekeborg….

1869.   Josef Eklunds farmor….

1870.   Florens Hjerténs 20-årsdag. 1. Birgitta Karlsson 2. Gunilla? Gunardo 3. Florence Hjertén   4. Britta Ragnarsdotter  5. Marianne Karlsson              6. Okänd  7. Ingrid Friberg (Kusin till Birgitta och Marianne Karlsson)        8. Inger Ahlström  9. Karin Lindh  10 .Stig Nilsson  11.Sture Andersson  12.  Ingrid Lindh  13. Okänd   14. Karin Rask  15  Okänd  16 Okänd  17. Rune Ragnarsson  18. Lars Lindh  19.Josef Eklund  20. Okänd  21. Gunnar Lindh  22. Lars Holmström  23. Elon Eklund   24 Egon Rask    25? 26?

1871.   Förlovningsfest i Leksand 1952.

1872.   Grus till truckvägen i Hälekis.

1873.   Handstans i Ugglebo (Josef ?) 1948.

1874.   a.-e. Eklunds lastbilar..

1875.   a. oh b. I grusgropen.

1876.   Karl Eklund med Anna Ahlström, Hilma (Andersson?) och Signe Lindh…

1877.   Översvämning i Stampen 1945.

1878.   Karl Eklunds 70-årsdag tilsamans med Ester Eklund.

1879.   Stig, Elon, Josef och Karl Eklund i grusgropen 1943,

1880.   Josef Eklunds första älg med Hugo Blom och Rune,,,,

1881.   Josef Eklunds morfar Johan Ringblom och mormor Kristina.

1882.   Stort hus, var?

1883.   Orientering.

1884.   Karl Eklunds första Fordlastbil 1919.

1885.   Signe och Karl Lind och Ester Ringblom m.fl.  (fråga Josef).

1886.   Sven… Erik,,,, Alf Svensson, Elon Eklund och Josef Eklund i omkring….(fråga Josef)

1887.   Bengt Ahlström och Josef Eklund utanför Ahlströms.1947

1888.   Lastning av grus i Eklunds grusgrop.

Från Anne-Britt Johansson på Skagen

1889.   Från Anne-Britt Johansson, Skagen. Sörhagen, Österäng, före 1944. a. Målad tavla   b. huset med fr.v. Johansson, Edit,dotter, Johan, far, Emma, mor.   Harry och syster Anne-Britt.  Anne-Britt 3 år    c.  Nils (Harry??)Olsson??  d. Fr.v. Nils Olsson, Edit Johansson-Olsson, Johan Johansson, Emma Johansson (Anne-Britts farmor).     e. Fr.v. Edit, Nils, Signe Dahlén (A-B:s mor),  Harry (A-B:s bror), Anna och Karl Persson (Karl är  Emmas son), Erik Dahlén (A-B:s far och Emmas son). f. Harald Johansson.

1890.   Holger Frisk, cykelhandlare i Österäng.

1891.   Huset där Stubbes nu ligger.

1892.   Höskörd, Österängs ålderdomshem i bakgrunden (personer? fråga).

1893.   1. Signe Wallqvist   2. Elon  Wallqvst 3. Ester Ringblom-Eklund  4. ?  (frågatViola)  5. ?

1894.   Badliv i Ugglebo. 1. Erik Skoog (Erik Skog)  2. Alf Svensson  3. Olle Svensson  4. 5. 6. 7. Okända   8. Sven Svensson   9.Okänd

1895.   20 nov 2013. Uppsättning av skylt vid Hästhagen, Per Appelqvist, Evert Svensson, LarsWilsson, HansJonsson, Arne Johansson, (Dag Gärdefors)

1896.   19 oktober 2013. Erik Bergholtz föreläser om Forshemsbyn.

1897.   Pilgrimsvandring till Berget

1898.   Skyltuppsättning i Fullösa,  DagGärdefors, Annki Alnemar, Sören, Göran Gilbertsson

1899.   24 nov.2013. Hästhagen, i bakgrunden dammen och Tisslegården

1900.   Platsen för Ballatorp , i bakgrunden Tisslegården

1901.   Lillängen, Årnäs 12 dec 2013

1902.   a.b.c. Grötfest i Församlingshemmet. Göran Gilbertsson berättar om sitt sjömansliv

1903.   Vid  Tisslegården.  Inför  vandring  till Hästhagen.  Fr  vänster. Hans Jonsson,  Björn Johansson, Astrid Pettersson,  Erik Wilsson, Lars Fredriksson, Tomas?  Pettersson,   Evert  Johansson,  Evert  Svensson, Leif  Karlsson,  Harriet Svensson,  Lars-Olof ? Pettersson,  Birgit Johansson,  Arne Johansson,  Ingrid 

1904.  

1905.  

1906.  

1907.  

1908.  

1909.  

1910.  

1911.  

1912.  

1913.  

1914.  

1915.  

1916.  

1917.  

1918.   Annki Alnemar berättar för lyssnare i Fullösa.

1919.  

1920.   Höstfest.  20 oktober 2012. Gunnar Lindh och Sven- Olof  Runersjö.

1921.   Juli. Cykelfärd till Varskogen. Fr vänster: Helena Falkenberg, Ingegärd Persson, Ove Persson, Mary Svensson.

1922.  

1923.  

1924.  

1925.  

1926.   Här någonstans (vid  Äskekärrs  gård) bodde ”ho som trampa i degen”.

1927.   Åke Krantz lede vandring vid österängs Gård.I mitten  även Ragnhild  Carlsson och Bengt Bly

1928.  

1929    a. 19 oktober. Erik Bergholtz håller föredrag om Forshems-byn genom tiderna.
b. Vandring i Forshemsbyn efter ErikBergholtz föredrag

1930.   2 mars 2013. Sören Eklund berättar om sin fars lanthandel i Ardala.

1931.   I köket.  fr.v   Gun Ekman, Stig Nilsson,  Viola Nilsson, Gunnel  Bergman, Inger Jonsson.

1932.   28 maj. 2012  Vandring vid Kollstorp.  Göran  Gilbertsson  berättar om  Nolegården.

1933.   Vid  Tisslegården.  Inför  vandring  till Hästhagen.  Fr  vänster. Hans Jonsson,  Björn Johansson, Astrid Pettersson,  Erik Wilsson, Lars Fredriksson, Tomas?  Pettersson,   Evert  Johansson,  Evert  Svensson, Leif  Karlsson,  Harriet Svensson,  Lars-Olof ? Pettersson,  Birgit Johansson,  Arne Johansson,  Ingrid  Karlsson.

1934.   Karta över Svarvaretorp 1834

1935.   29 augusti. Skylrekognosering i  Österäng.  Fr.V. Björn Johansson, Astrid  Pettersson, Lars Johansson, Jan Andersson,  Evert Svensson, Leif Karlsson.

1936.   a.och b. Gilberta iÖsteäng.

1937.   Foto ”Otto Hult och Fridolf. Far, mor, Tage.”

1938.   a.b.c.Hembygdsföreningens besök i Lugnås Kvarnstensgruva, 30 april 2014. B. Jordkällaren

1939.   Vid Lilla Sågen. a.  Hans Jonsson, Roland Nord och Per Appelqvist sätter upp skylt. b. Jordkällaren

1940.   Vid Storasågen.

1941.   Vid Hästhagen ?,Årnäs

1942.   Vid  Lunnebäck, Årnäs

1943.   Vid Christineluind, Årnäs

1944.   Vid Melltorp, Årnäs

1945.   Vid Snickaretorpet, Hultet, Årnäs

1946.  

1947.  

1948.  

1949.  

1950.  

1951.  

1952.  

1953.  

1954.  

1955.  

1956.  

1957.  

1958.  

1959.  

1960.  

1961—1976 från Kalla Larsson-Johansson, född 1924 på Åtorp, uppväxt i  Andrelund

1961.   Kallas pappa, Ivar Larsson tänder i spisen 

1962.   Fr.v. Ingegerd Lundvall-Malmqvist, Kalla Larsson, Kallas mor, Elsa Larsson

1963.   Märta Svensson, Hästhagen

1964.   1. Ivar Larsson, Kallas far  2. Hjalmar Jonsson, halvbror till Ivan  3. Isidor Lumndval   4.Barbro Larsson, Nils Larssons (Kallas bror) fru   5. Georg Asp, gift med Kallas syster, Anna  6. Karl Larsson, gift med Matilda Ström   7.Matilda Larsson        8.Elsa Larsson, Kallas mor   9 .Britta Sandén (Lidköping)  10. Karl Sandén (Lidköping)    11. Karl Lundvall    12.Ells Sjögren    13. Karl Sjögren    14. Nanna
Ström   15. Gustaf Ström   16. Tomas Asp   17. Kalla Jonsson  18. Arne Asp

1965.   Anderstorp ?  Bror? med fru, bror till Kallas morfar ? Kallas morfar Anders ?

1966.   1 Ebbe Lundvall  2. Karl Lundvall   3. Arne Lundvall (Lindvall?)  4. Emilia Lundvall, Karls fru  5. Ingegerd Lundvall-Malmqvist   6. Astrid Lundvall-Norén   7. Hildur, fosterflicka   8.Hildurs man? 9. Isidor Lundvall.      

1967.   1. Axel Lundberg   2. Hulda Lundberg  3. Hanna Charlotta (.f. Ström)  Sandèn      4. Karl Sandén    5. Karl Lundvall   6. Matilda Ström, dotter till soldaten  7. Nanna Ström  8.Agda Ström  9. Gustaf Ströröm  10. Adolf Ström  11. Ivar Larsson, gift med Elsa, far till Kalla  12. Nils Larsson (bror till Kalla)    13. Elsa Larsson, mor till  Kalla  14. Emeli Lundvall, gift med Karl   15. Anna-Lisa Ström , mormor till Kalla, gift med soldaten Ström  16 .Soldten Ström   17. Ellen Sjögren, dotter till soldaten  18. Karl  Sjögren  19. Arvid, son till Sjögrens   20. Astrid, dotter till Sjögrens.

1968    Axel Lundberg

1969.   Lundvalls i Österäng. Byggt av Lundvall

1970    Ströms i Forshem

1971.   Inga Ström

1972.   Gustaf Ström

1973.   1    2   3   4. Adolf ( Adel)) Svensson   5     6    7  Gustaf Ström    8     9     10    11     12     13. Nils  Ström 

1974 1. Kalla 2. Anna, Nils.  Korter taget på Årtorp, där Kalla föddes     

1975. Fr.v. Matilda Ström, Kalla Larsson-Johansson, Anna Larsson ( Kallas syster), Elsa Larsson, Ivar Larsson (Kallas föäldrar) (en person mellan Elsa och Ivar) I bakgrunden: Brunsviks= Vallens laduigård        

1976.   Uppsättning av skylt vid östra Svarvaretorp. Arne Johanssonon, HansJonson och Svarvaretorpets ägare.

1977.   Västra skylten, mot Svarvaretotrp.

1978.   Uppvaktat par med blommor Fråga

1980.   1991 Från Rut Ahlén från Barkelund, född 1922

1980.   Rut Andersson-Ahlén

1981.   Hela Ruts familj. 1.Ella Pettersson, äldsta systern 2. Signe Larsson 3. Albin 4. Anna-Lisa Svensson  5. Alma Andersson, Ruts mor  6. Linea Sansson?  7. Märta H…   8. Olga  9. Arthur 10. Rut  11 Erik., hade modeaffär (modell--?) i Lysekil.    Nr 1,8,6,7 blev bagare i Jönköping

1982.   Rut Ahén utanför ”röda kåken” på Hälledal

1983.   Främst, Ruts far Albin Andersson

1984.   Tre systrar och en dotter-dotter 1. Märta, 2. Ingrid, Olgas dotter,  3. Rut Andersson Ahlén 4. Anna-Lisa Andersson.

1985.   1.  Linnéa, Ruts syster, gift Sanson? 2. Sven Jansson  3. Arthur Andersson, Ruts bror  4. Märta Andersson-Heuman, Ruts syster  5.  Fritz??  6. Signe Andersson  7. Rut, yngsta  barnet   8.  Ingrid Rydberg dotter till…… gift Jagerfors

1986.   ”Pepers” Erik, bodde först i Skôjarelia, flyttade till Lilla Rundrödjan  2. Tilda Larsson, mor till Erik, 3. Alma Andersson, mor till Rut     4. Signe, gift med Fritz  5. Albin Andersson, Ruts far,  6. Fritz, chef för cykelklubben Aino      7. Arthur Andersson, bror till Rut  8. Anna-Lisa Anderssonm-Svensson 9. Märta He…?  10. Rut  11. Linnéa, gift  Svensson 12.Ernst Andersson bror till Rut..

1987.   Ruts far, Albin Andersson.

1988.   Albin och Alma Andersson, Barkelund.

1989.   1. Sten Ahlén, Ruts man, 2. Rut,  3. ?   4. Krister  5. Johnny  6. Bernt

1990.   Skolkort  med Tengroth omkring 1935. 1. Arne Lång, Rävelund  2. Arne Karlsson   3. David Tengroth 4.Yngve Johansson, Källstorp 5. Valter Berg, Klippan  6. Linnéa ….berg, Varatorpet  7. Rut Andersson-Ahlén  8. Ann-Mari Ahlström  9. Ekberg, Årtorp, fosterpojk i  Mary Ekbergs familj ?     10. Börje Karlsson-Gärdefors, Forshems Kooperariva 11. Åke Jansson, Hälledal  12. Elon Karlsson-Gärdefors, Forshems Kooperativa 13. Åke Svensson Härlingsgården  14. Erik Rask, Storemossen ?  15. Erik Persson, Årtorp     16. Arne Andersson, Rundrödjan 17. E+++Karlsson, 18. Olle Österplan, Storemossen ?

1991.   Rut med syskon 1. Arthur  2. Signe Larsson? 3. Linnéa  4. Gerda Heuss? 5. Olga Rydberg, näst äldsta systern 6.  Rut  7.Anna-Lisa.

1991.   Ruts syskon  1. Arthur  2. Signe Larsson 3. Linnéa Samson  4.Gerda Heuss ?           5.  Olga Rydberg  6. Rut Andersson-Ahlén  7. Anna-Lisa Svensson

1993.   Brôtehôlavid Hästhagen

1994.   Skylt vid Kavelbron,Österäng.

1995.   Skylt vid Kavelbron

1996.   Fullösa, vandring 17 juni 2014

1997-2017   foto från Axel Funke ”Västergötland omkring1908” genom ErikBerholtz

1997.  

1998.  

1999.  

2000.  

2001.  

2002.  

2003.  

2004.  

2005.  

2006.  

2007.  

2008.  

2009.  

2010.  

2011.  

2112.  

2013.  

2014.  

2015.  

2016.  

2017.  

2018.   Lakesjå vid Stampen,personer okända  

2019.   Redaktionskommitté 2015. Hans och Inger Jonsson, DagGärdefors

2020.   Hans Jonsson vid torpet 100 m s.o. om Bjälkemon,i bakgrunden Bjälkemon 5837426  1333366

2021.   Källemossen 5837014  1334249.               

2022.   Mössebacken vid Bjälkemon 5837225  1333567

2023.   Per på Vall. Per på Valls barn och  barnbarn: Otto Gilbert Persson f. 1880 i Forshem, död 1962 i MariestadOtto var bap  tist och några år efter flytten blev han skohandlare i Mariestad. Flyttade till Mariestad 1903 där han gifte sig med Hilda Emilia Pihl f  820122 i Böja, makarna fick 4 barn. Flyttade till Skara, där tar kyrkböckerna slut 1935, då bodde i alla fall han och hustrun på Vallgatan 11, så när han återvände till Mariestad vet jag ej. De båda yngsta barnen bodde kvar hemma 1935.Barnen
Kajsa Sofia 080907 skohandlarbitr flyttade till Skälvum Helgelund, Lundsbrunn 1932 gift medhandelsbiträdet Torsten Ludvig Blüme f 020130 i Skövde stadsförs. Skälvums öppna böcker tar slut på 1800-talet.
Greta Emilia 100830 sjukhuselev flyttade till Kristine Falun 1935
Bror Otto 120501-1992 död i Lidköping, son?: Bror Anders Persson född 1946, LILLEGÅRDSVÄGEN 3. Lidköping , Har en syster,som lämnat foto av Per på Vall.
Elsie Maria 190830, hon flyttade till Sundbyberg där hon dog.

2024.   Möjlig torvtäkt söder om Sannavika, se Häradsekonomiska kartan. Koordinater: 5838,999  1332,338

2025.  

2026.  

Från Per-Åke Dahlberg, möjligen även Jonas Larsson

2027.  

2028.  

2029.  

2030.  

2031.  

2032.  

2033.  

2034.

2035.  

2036.  

2037.  

2038.  

2039.  

2040.   Annika, Anders, Bengt och Lisbeth, c:1954

2041.   Per-Åke Dahlberg 1955

2042.   Rune Ragnarsson,Viljo

2043.   Stig Bly 1989

2044.   Sven och Nils Vall 1967

2045    Sven Svensson, Hästhagen

2046.   Taavi Pöntynen, 1946

2047.   Brunnsgården 1954 i samband med Johans dop ?

2048.   BrunnsgårdenochBjörkebolet i Forshem

2049.   Edla i Lias

2050.   ??

 

 


 

 

Ny serie

3000.   John Svensson,                     

3001.   Lennart Andersson.

3002.   Invigning av normalspåret, järnvägen, Forshemspersoner. Klingspor

3003.   Brygghuset, Gästgivaregården, Forshem

3004.   Gästgivaregården, Forshem, 1950-talet

3005.   Gästgivaregården, stallet, Forshem, 1950-talet

3006.   Forshemsbyn, 1950-talet

3007.   Komministergård. en, Forshem, Per-Åke Dahlbergs första bild

3008.   Stallet, Prästgården, Forshem

3009.   Vy mot Kinnekulle från backen vid Bloms smedja, i bakgrunden “ B 1 “, Forshem

3010.  

3011.   Midsommarfirande, Ingriabacken ( Ingridabacken), Forshem, från vänster Adolf  Bly, Österängs Egendom , Ingemar och Helga Johansson, Björkebolet, Kerstin Larsson, Komministergården, flera oidentifierade personer (kort saknas)

3012.   Text i Lidköpingstidningen av TEEss, nov 1968.” Denna bild är tagen
1910 vid cementfabrikens bangård nere vid Hönsäters hamn. Gubbarna är från vänster på vagnen. ”Brunnsnäsarn”, Anders Gustaf Karlsson i Lunden, Fredrik Lilja. Stående: Vilhelm Andersson ( Ville i skogen), Johannes Örn, och en man som får stå under beteckningen okänd. Godsvagnen tillhör Mariestad-Kinnekulle järnväg”. (årsskrift 2008).

3013.   Konfirmation 1912. Ö och väger 2,6 ton och lastar 6,4 ton.versta raden från vänster: Gustav Borg (Stängeln). Vid Forshems kyrka

3014.   Dagsverkare på Årtorp, namngivna personer

3015.   Julotta i Forshem 1971, Landberg.

3016.  

3017.   Gamlegården 1933, arbetare med hästar. Från v: Johan Larsson, fördrängen Erik Bly, Erik Larsson, Rättare Erik Karlsson, Gunnar Larsson, Georg Albertsson, Folke Larsson, Oskar Persson, Harry Hermansson, som sänt in tidningsurklippet, samt Karl Gustavsson.

3018.   Österängs Egendom 1908. Översta raden från vänster: Rättare Johansson, Frans Skarp, Frans Ringblom, Johan Andersson, Ivar Larsson, Oskar Ringblom, Karl Ohlsson, Karl Bly, Ludvig Persson, j Persson, Johan Hult, Bernt J. Johansson. Andra raden från vänster. Hulda Persson, Lotten Skarp, Maria Ringblom, Frida Vettergren, Hulda Funke, Selma Berg, Ellen Hult, Hulda Persson, Hulda Larsson, Anna Nilsson, Vilhelm Andersson. Främre raden. Johan Bly, Fridolf  Larsson, Karl Berg, Gunnar Persson, Otto Hult, Adolf Bly, Adolf Nilsson, Johan Johansson, Georg Johansson.

3019.   Arbetare på Gamlegården (bild i 2011, Österängs ångsåg…)s

3020.   .

3021.   Raymond Andersson

3022.   Konfirmandjubileum, 1907 års konfirmander , troligen flera grupper..?,?,?,?, Elsa Larsson född Ström, ?,?,?,?, Paul? Zettersten, Kalla Johansson född Nygren, ?, Adolf Bly störst och allra längst bak, Rätt framför Adolf Bly. Hilda Andersson ( sömmerska bodde nere vid sjön troligen i Sunningers stuga vid Sannavika), efter Hilda ?, Lennart Andersson, ???????? tredje från höger= Hjalmar Andersson.

3023.   Arbetare vid Österängs Egendom.

3024    Skolkort Skolklass i Fullösas

3025.   Skolkort. Skolklass, troligen Fullösa, gåva från Ella Rydquist. (fråga Ella)

3026.   Blåbandister. Första raden från vänster: nr 1 Elon Wallqvist, Andra raden från höger, nr 2 Signe Wallqvist-Lindh, nr 5 från höger Karl Lundvall, tredje raden från vänster nr 5 Edla Lind, nr 6 Elsa Larsson född Ström, Bakre raden från vänster nr 1 kan vara Edvin Karlsson, nr 3 Adolf Bly, nr 5 Lennart Andersson, nr 7 Hjalmar Andersson.

 

3027 - 3044 finns i dubbla kopior, 2027-2049 saknas i datorn

3027.   Konfirmation,Forshem,Karlberg                

3028.   Konfirmation, Dahlberg, Forshem

3029-2045 Konfirmationskort Fråga Arne Lindh 

3029.  

3030.  

3031.  

3032.  

3033.  

3034.  

3035.  

3036.  

3037.  

3038.  

3039.   Konfirmation, Forshem, Karlberg

3040.  

3041.  

3042.  

3043.  

3044.  

3045.  

3046.  

3047.  

3048.   Skolklass text i kuvertet

3049.  

3050.   Soldater i Axvall, omkring 1889, sittande i mittenraden, som nr två ifrån bildens högra kant, Adam Borg. (bild saknas)

3051.   Syskonen Ivar Lindh och Ester Lindh.

3052.   Bengt Ahlström på motorcykel

3053.   Olles töser.

3054.   Invigning av Gästgivaregården??B.a. Sture Bertilsson

3055.  

3056.  

3057.  

3058.  

3059.   Lindh, Herbert Ringblom, Ingemar Karlsson. (saknas i datorn) 

3060. 

3061.  

3062.  

3063.   Thore Jonsson, Georg Wallqvist, Holger, räknar pengar

3064.   a.  Thore Jonsson med kyrkan i bakgrunden. b.  Thore Jonsson avtackas av Lennerwall och ?

3065.   Werner Lindblom föreläser

3066.  

3067.   Familjen Karlsson i Sannavika ( Sandviken ) 1908. Familjen flyttade sedan till Lund ( i Österäng) Stående från vänster: William född 1896, Emelia 1894 ( mor till Greta Kristoffersson- Sundblad och Ingegerd Kristoffersson-Johansson ), Edvin 1892 ( far till Bengt Karlsson i Vara), August Karlsson 1867, (från Krävikeroten, far i huset), sittande från vänster: Elin 1896, Bertil 1903 ( i knät), Anna, född Durk, från Rörmossen i Medelplana 1868 (mor i huset), Hedvig 1890, gift Sahlberg.

2317 och 2326 ?

3068- 3075    Från Stellan Hallén

Från Josef Eklund 3076-3082

3068.  

3069.  

3070.  

3071.  

3072.  

3073.  

3074.  

3075.  

3076.   Stig, Elon, Josef och Karl Eklundf

3077.   Karl och Elon Eklund och Kalle vid diselgeneratorn i grusgropen 1950.

3078.   Fordlastbil nr 2. Med Ester, Eva, Elon och familjerna Wire?

3079.  

3080.  

3081    a och b. Sven Svensson, Erik ?, Alf Svensson, Elon Eklund och Josef Eklund vid Ugglebo omkring 1943.

3082.   Bengt Ahlström och Josef  Eklund vid mo

Från Ingemar Larsson genom förmedling av Erik Bergholtz 3083-3118

3083.   Fem barn

3084.   Födelsedag,70 år Gamlegården 1926

3085.   Gamlegården kalas

3086.   Gamlegården kalas

3087.   Gamlegården kalas

3088.   Gamlegården kalas.

3089.   Gamlegården,farfars hus

3090.   Gamlegården, farfars hus

3091.   Gamlegården, Hjalmar ochEloins guldbröllp

3092.   Gamlegården, Farfar Klas, far Erik och son Ingemar

3093.   Gamlegården, Ivan

3094.   Gamlergården, syskon

3095.   Gamlegården, två grabbar utanför smedbostaden

3096.   Gamlegården, En kvinna och flicka med docka7

3097.   Gamlegården en kvinna och flicka med docka

3098.   Fjorton damer

3099.   Gammal byggnad på Gamlegården

3100.   Herrar  i Gamlegården

3101.   Hjalmar Gamlegården

3102.   Hjalmar o Elin Larsson

3103.   Österängs station två damer

3104.   Kalas 1922

3105.   Klas Larsson 1859-1941. Gamlegården 

3106.   Larsson

3107.   Lelles hus, tre familjer

3108.   Oskar o Erik Djerv 1914

3109.   Sandtorp 1926

3110.   Skolklass  Österängs skola 1926

3111.   Smedjan  Gamlegården  1940-talet

3112.   Starktorp  eller Gamlegården

3113.   Starktorp familj Karin kusin

3114.   Starktorp Gunnar med familj

3115.   Starktorp kusiner Folke Gunnar Karin

3116.   Starktorp mina….

3117.   (personer) Kortets bakstda….Gamlegården

3118.   Teater, barn Gamlegården

Från Anders Larsson 3118-3127

Flygfoto Björkebolet

3119.   Brunnsgården

3120.   Ekluunds

3121.   Fullmanstorp

3122.   Ahlströms-Järnvägsstationen

3123.   Tabor

3124.   Järnvägsstationen och norrut

3125.   Viktorins, Stampen

3126.   Stampen, järnvägen till sågen3127.

3127.   Björkebolet

Från Pe r-Åke Dahlberg

3128.   Anna-Greta ??(var i datorn finns kortet?)

3129.   Birger Djerf

3130.   Filip Larsson 1977

3131.   Gunborg Karlsson

3132.   Gunnar Wallqvist 1955

3133.   Holger Andersson 1988

3134.   Holger Nilsson, kyrkvaktmästae -51

3135.   Hästtöser 1949

3136.   Kalr-Erik Böhlmark -56

 

 

 

 

 

Register över bilder till Forshems bildarkiv

Från Inger Jonsson

 

NR:     7000

7001.   Oljekoken Gössäter

7002:   Gössäters stenhuggeri

7003.   Gössäters stenhuggeri

7004:   Karlslund Gössäter

7005:   Kontorsbyggnaden till Gössäters stenhuggeri

7006:   fr. V. Gössäters station , Hedvigsborg och Annedal

7007:   fr. V. Hedvigsborg, Annedal och stationshuset

7008:   Gössäter från ovan

7009:   Gössäter från ovan

7010.   längst till vänster skymtar två hus de så kallade “Järnvägsbostäderna” sedan  Ekmans villa med Nisses lastbil vid porten, nästa är “Kooperativa”uppfört 1946. Därefter klädbutik under bröderna Karlsson ,siste handlare Gössäters Handel med Asta o Arne Andersson 

7011.   Uppvisning av Götene folkdansgille vid Kinnesäter

7012.   Det gamla ålderdomshemmet som låg  på kanten utefter stora vägen vid Hällekis allè

7013:   Det gamla ålderdomshemmet  vid Hällekis allè

7014.   Oscar Jonsson i arbete vid sjukkasseexpiditionen på Hedvigsborg Gössäter

7015.   Oscar Jonsson  på sjukkassan

7016.   Kvarnen vid “Stampen” Gössäter

7017.   Kvarnen vid Gössäter

7018.   Einar Nilsson “Fjärdingsman” på Gössäter

7019.   Gunnar Johansson lämnar nyckeln till Inger Jonsson  “Gössäters TAXI” första augusti 1974

7020.   Rut Lilja jobbade inom vården på Kinnesäter

7021.   Fr. V. Sven Funke, Einar Sahlström, Rut Lilja, Ingvar Pettersson, ?   ?

7022.   Ellna o Thorsten Rask

7023.   Fr. V. Georg Sjöholm, Oscar Jonsson,  ?     Sven Funke (kort saknas)

7024.  

7025. Gruppfoto fr.v.stå. 1. Oscar Jonsson 2. Henrik Persson  3. Karl Eklund 4. Johan Jonsson 5. Ernst Johansson 6. Artur Rask 7. Gustav Jonsson. Sittande v.  1. Mina Persson 2. Anna Johansson  3. Anna Jonsson 4. Helga Eklund 5. Augusta Jonsson

Oscar, Johan, Gustav Anna o Augusta Jonsson är syskon + Anna o Augusta tvillingar Anna Johansson (Ahlèn) o Ernst Johansson är syskon

7026.   Interiör från Kooperativa i Gössäter (Annedal) Johan Alkeman , Ingeborg Larsson (Ingeborg i Koopera)

7027.   På trappan till Koopera Gössäter  Ingeborg Larsson o Johan Alkeman (barnet i mitten okänd)

7028.   Thorsten Bergman på trappan till Karlslund, han hade speceriaffär i denna fastighet mellan 1922-29

7029.   Thorsten Bergman bodde på Kullebo Gössäter och hade affär i Karlslund

7030.   Annedal byggdes omk. 1893 inrymde bryggeri

7031.   Hedvigsberg (Järnvägshotell)

7032.   Utanför Gössäters Folkets hus låg vi vägen mot Hällekis. 3dje.fr.v. Åke Lind och damen lä. Hö. Greta   Apell gift Lind

7033.   Utanför Folkets hus Gössäter. Fr.v. Ella Carlen  ?  ?   ?  ?  Bengt Edvinsson( Bengt i Lokal )

7034.   Karlslunds Pensionat

7035.   Stenhuggare John Gustavsson (Korstorp) med den knalle han tillverkade åt Algots kläder i Borås

7036.   Familjen Georg Wallquist

7037.   Familjen Karlsson (Annedal)

7038.   Familjen Karlsson (Annedal)

7039.   Torpstugan Boängen Österäng

7040.   Torpstugan Boängen Österäng

7041.  

1742.  

1743.  

1744.  

1745.  

7046.   Scoutgrabbar från Forshem

7047.   Scoutstugan  Vesslan och skidtävling 1951. Banan var inte av lättaste slaget men föret var prima. Prislista: Nyingscouter, 6 km: 1): Rune Wallquist, 49 min;  2): Bror Karlsson,  51 min; 3): Stig Svensson  53 min;  4): Georg Henriksson, Bo Svensson 54 min; 5): Olle Svensson 58 min. Scouterna, 3 km: 1): Kurt Wallquist 24 min; 2): Evert Svensson  25 min.

7048.   Skidtävling vid Vesslan 1951. Från. V. Evert Svensson, Kurt Wallquist,  ?  Bosse Svensson , Kjell Jonsson med hunden Pompe, Thore Jonsson , Stig Svensson, Georg Henriksson Pelle Ahlström,   ?

7049.   Prästgården och Frittorp. Kortet taget från kyrktornet av Thore Jonsson

7050.   Vägen från Forshem och mot Hällekis, från kyrktornet taget. Prästgårdens magasin

7051.   Vy taget från kyrktornet med bilverkstaden och pensionärshemmet, Folke Linds, Lennart på backen, smedjan och Skarpes. 

7052.   Vy över Brunnsgården, Henning Ahlströms, Oscar Jonssons (Lillebo) och Gösta Svenssons.

7053.   Vy över Bilverkstaden , pensionärshemmet, Linds o Lennart på backen gården Björkebol samt    Transformatorstationen

7054.   Einar Kling i unga år

7055.   Einar Kling med lastbil nät han körde för Gössäter stenhuggeri

7056.   Einar Kling och en av hans bilar.

7057.   Margareta Wilsson och Ingrid Lindh vid en fototräff i Forshems församlingshem

7058.   ? Ekman, Gun Ekman och Ulla Wendel i köket församlingshemmet.

7059.   Fototräff i Forshem. Fr.v. ? ? Viola Nilsson, Lars Borg,  ?

7060.   Karin och Sven Wall i Forshems försam. Vid fototräff

7061. Fr. V. Syster till Ulla (vilken Ulla?), sedan Ulla Andreasson

7062. Katarina född Jonsson från Ekeborg dotter till Eva och Karl Jonsson

7063. Hans Jonsson, Gunnar Lindh och Nils Ekman (Nisse)

7064.  

7065.   Forshems järnvägsstation och spår mot Kinnekulle, samt huset där Dr. Karlberg bodde och verkade. Tidigare flygel till prästgården

7066.  

7067.  

7068.   Blåbandsföreningen i Forshem. Sittande 6:e fr. v. Lundvall

7069.   Forshem kyrka och Erik Rembrink

7070.   Brudparet Georg Wallquist 

7071.   Forshems kyrka, Prästgård och mot Frittorp

7072.   Flygfoto över Forshem ca: 1930

7073.   Flygfoto över Forshem ca. 1945

7074.   Forshems järnvägsstation ca: 1930

7075.   Österängs järnvägsstation

7076.   Nanna Ström vid telefonväxeln

7077.   Nanna Ström vid televäxeln.

7078.   Gustav Ström vid televäxeln

7079.   Nanna Ström vid televäxeln

7080.   Vid Bolums Kyrkplats 30/10  1976

7081.   Vid utgrävningarna i Ödekyrkan Bolums gamla kyrkplats.  9 juni 1976. Från v. Håkan Lindh, Bertil Andersson (Sörgården), Gunnar Lindh skymd, Nils-Fredrik Beerståhl, Ivar Johansson, Erik Rembrink

7082.   Stora Tyskagården i Fullösa  omk. 1925

7083.   Bakre rad fr. V. Nr.3o4 Bröderna Ljung. Mittraden fr. V. Nr3. Filip Johansson, nr.5. Edvin Rask Österplana nr. 6. Frans Johansson. Främre rad fr. V. Anna Johansson-Persson.  Kortet taget omkring 1925 i Fullösa

7084.   Familjen Sjölander i Ödekyrkan Fullösa. Från v. Oskar, Erik, David, makarna Kristina och Alfred, Josef Berta Anna, Johan med maka Hilma.

7085.   Fotot tagit i Ödegården. Från v. Hedvig Friberg-Holmèn, Alma Lundell Bäckgården; Hanna Persson, Maria Lundell Bäckgården, Malkom Persson, Johan Lundell Augusta och Viktor Lundell (skymd)

7086.  

7087.   Edla Rolander med sin mor Augusta , samt Torborg Rolander 

7088.   Fullösa Skola Årskurs 3-7 år 1950-5.1Främre rad fr. V. Ingrid Göthberg, Anita Johnsson, Ingrid Karlsson, Marianne Knutsson, Birgit Larsson, Ulla Bokhammar, Siv Larsson, Ann-Kristin Bergström, Maj-Lis Kroon. Bakre raden fr. V. Oscar Ansson, Göran Gillbertsson, Kurt Johansson, Bengt Karlsson, Hans Persson, Sture Andersson, Harry Rehn, Leif Knutsson, Eije Olsson, Lars-Bertil Larsson, Håkan Karlsson, Leif Svensson. Oscar Lönqvist, vikarierande slöjdlärare.

7089.   Slaktkurs i Lillegården Fullösa, Korvstoppning m. m. Från v. Margareta Wilsson, Inger Hasselgren, Ingrid Lindh, Ester Andersson, Karin Svensson, Astrid Persson, Inez Karlsson  

7090.   Främre rad: Ester Andersson, Inger Hasselgren, Astrid Persson, Karin Svensson , Kerstin Skagerstam, Bakre raden: Ingrid Lindh, Bakom henne Ingrid Ekman, Dagny Gilbertsson, Inga Andersson, Eivor Andersson, Inez Karlsson, Ingeborg Larsson, Margareta Wilsson. Flickorna är Christina Hasselgren Och Inger Wilsson. Deltagare i slaktkursen i Lillegården Fullösa.

7091.   Här pågår ny taktäckning med halm. Någonstans i Fullösa.

7092.   Fullösa Missionshus omkring 1980-tal.

7093.   Flygfoto över Fullösa med utgång från Bäckgården längst ner till höger

7094.   “Ruskaby Skola” framförd i Fullösa bygdegård, Lärarinna Gertrud Svensson (Siggesgården) Första bänkrad: Ann-Marie Wretman, Ingrid Lind med handen för mun skrattar när Göran Gilbertsson: Valerian pekar på det femte benet. Andra rad: Siirka Gilbertsson, Maj Kroon, Leif Svensson vänder sig mot Sture Bertilsson, Sittande åskådare: Ulla Svensson Maria och Allan Ekman, Barbro Karlsson, Britta Friberg

7095.   Thore Jonsson vid Forshems kyrka

7096.   Altaret i Forshems kyrka

7097.   Pensionarer från Forshem

7098.   Skola i Österäng

7099.   Flygfoto över Österäng

7100.   Flygfoto över Årnäs

7101.   Söndagsskola i Missionshuset Fullösa  1947.(Betania )

7102.   Lärare Helgo Holmstrand med skolbarn omkring år 1918-1919

7103.   Läraren: Martin Rolander och år 1937. Främre raden från vä: 1. Lars Persson 2. Kurt Andersson-Alnemar. Flickorna från vä: 1. Rut Filipsson, 2. Elsa Adamsson, 3. Britta Lundin, 4. Margit Johansson, 5. Dagmar Andersson, 6. Karin Andersson 7. Maj-Britt Svensson 8. Ella Karlsson, 9. Gunborg Andersson Pojkar till vä: Johan o Sven Filipsson, där bakom: Rune Persson, Egon Thörn, Josef Thörn, Allan Ekman, Arne HultPojkar till hö: Erik Filipsson, Georg Andersson, Pelle Ljung, Ingemar Bertilsson Sven Lilja? Sven Sandqvist. Flickor i bakgrund från vä: Rut Johansson, Edit Persson, Ella Svensson, Maj Johansson Eva Olofsson och Viola Andersson.         

7104.   Skolkort från Fullösa taget 1941 på lärarbostadens trappa. Främre raden fr.vä: Gudrun Kleinfelt, Maj Persson, Ulla Rolander, Marga Gustavsson, Ingrid Johnsson, Rolf Wahlström, Harald Andersson, Kurt Wärmegård. Övre raden fr vä: Alva Andersson, Anna-Lisa Johansson, Inga Wärmegård, Lärarinnan: Edla Nilsson, Sven Wahlström

7105.   Skolköket i Årnäs  1948    Det första året med skolkök. Främre raden fr.vä. Kerstin Karlsson,  Greta Bly,  Britta Åberg, Inga Wärmegård, Ing-Britt Ahlström. Mellersta raden fr.vä: Maj-Britt Johansson, Ingrid Jonsson, Alva Andersson. Skolkökslärarinnan, fröken Ahlèn. Övre raden fr.vä: Viola Lindh, Anna-Lisa Johansson, Gun Svensson. Stående till vänster Maj Persson (Ödegården Fullösa)

7106.   Söndagsskolbarn samlade på Värmagårdens trappa. Främre raden fr.vä: Håkan Karlsson, Leif Svensson, Allert Gustavsson, Ingrid Karlsson, Harry Rehn. Övriga fr. Vä: Kurt Wärmegård, Sture Bertilsson, Siv Karlsson, Göran Gilbertsson, Marita Lukkonen, Inga Wärmegård, Maj Persson, Ulla Rolander, Marga Gustavsson, Ingrid Lundell          

7107.   Ungdomskretsen i Forshem. Från höger: Irène Larsson, Britta Ragnarsson, Hugo Lidefelt, Artur Larsson

7108.   Fullösa ? Fortsättningsskola, flickan i mitten Helmy Lundblad, pojken i bakre raden i ljus rock ochs lômössa” Arvid Persson

7109.   Söndagsskolbarn  24/10 år 1943. Bakre rad fr.vä.: Lärarna Hulda Johansson och Artur Andersson. Flicka, namn okänt, Ingrid Lundell, Ulla Rolander, Marga Gustavsson, Maj Persson, lärarna Gustav Wallgren, ?, Elis Johansson. Barnen fr.v. Rolf Wahlström, Flicka vem?, Sven Wahlström, två pojkar, vilka? Margit Gustavsson , Aina Andersson, Allert Gustavsson, Stina och Ingrid Götberg, Gunvor ?, Sigrid Andersson Ingrid Jonsson.         

7110.   Söndagsskolan i Missionshuset troligen 1944. Främre raden fr.v. Harry Rehn, Kurt och Inga Wärmegård, Allert Gustavsson, Ingrid Lundell, Knut Johansson,  flicka skymd, Siv Karlsson. Bakre raden från v.Eskil Holmèn, Sture Bertilsson, Maj Persson, Kerstin Rehn, Aina Andersson, Ulla Rolander.   

 

7112.   Utflykt till Jönköping den 26/5  1947

7113.   Söndagsskola i Missionshuset Fullösa 1944

7114.   Luciafirande i Fullösa Missionshus. Från vä: 1.Ingrid Karlsson 2.Anna-Lisa Hulth,3. Karin Blom, Lucia: Siv Karlsson, 5. Ingrid Lundell,   6. Marianne Knutsson,7. Anita Jonsson

7115.   Juniorföreningen i Fullösa år 1952

Främre raden fr.v. 1. Lars-Bertil Larsson 2. Sture Andersson, 3. Hans Persson, 4.Leif Svensson. 5. Ingrid Karlsson, 6.Anita Johnsson (Näbbenäs) 7. Leif Knutsson, 8.Håkan Karlsson, 9.Elsa Lönqvist. 10.bakom henne Oscar Lönqvist

Bakre raden från vä. 1.Göran Gilbertsson, 2.Marianne Knutsson, 3.Sture Bertilsson,

4. Inga Wärmegård, 5.Kersti Lönqvist, 6.karin Blom(skymd), 7.Maj Persson, 8.Siv Karlsson. 9.Ingrid Lundell, 10.Anna-Lisa Hulth, 11.Harry Rehn, 12o13 Kurt o Sven Wärmegård

7116.   Skolkort från Fullösa , klass 1 och 2. År 1944.

Från vänster: Birgit Larsson, Anna-Lisa Hult, Håkan Karlsson, Harry Rehn, Sture Bertilsson,

Margareta Johansson , Ingrid Lundell, Siv Karlsson.

Lärarinna: Edla Nilsson   

 

7117.   Skolkort från Fullösa, klass 3-7. År 1949. På lärarbostadens trappa.

Från vänster: Harry Rehn, Håkan Karlsson, Sture Bertilsson, Nils Hasselgren, Gudrun Ekman,

Börje Johansson, Folke Hallberg, Sture Andersson, Göran Gilbertsson.

Flickor från vä: Margareta Johansson, Ingrid Lundell, Anna-Lisa Hult, Siv Karlsson, Gun Lindblom,

Birgit Larsson.

Lärare: Martin Rolander.          

 

7118.   Skolkort från Fullösa, klass 3-6 Ramsbergs skola 1949?

Pojkar från vä: Harry Rehn, Sture Andersson, Göran Gilbertsson, Börje Johansson, Folke Hallberg,

Nils Hasselgren, Sture Bertilsson, Hans Persson, Leif Svensson, Hans Lundell, Leif Knutsson.

Flickor från vä: Siv Larsson, Ingrid Karlsson, Ulla Bokhammar, Anna-Lisa Hult, Ingrid Lundell,

Margareta Johansson, Gun Lindblom, Birgit Larsson, Marianne Lougas, Marianne Knutsson.

Lärare: Martin Rolander.

 

7119.   Lärare Martin Rolander och år 1949.

Främre raden från vä: 1. Ulla Bokhammar 2. Anna-Lisa Hult, 3. Gun Lindblom, 4. Margareta

Johansson. 5. Ingrid Lundell, 6. Siv Karlsson.

Mellersta raden fr.v: 1. Sture Bertilsson, 2.Bernt Johansson, 3.Hans Lundell, 4. Göran Gilbertsson.

5.Börje Johansson, 6. Nils Hasselgren.

Bakre raden fr.v. 1. Hans Persson, 2. Håkan Karlsson, 3. Leif Knutsson, 4. Harry Rehn

5. Marianne Knutsson, 6. Marianne Loucas, 7. Ingrid Karlsson, 8. Leif Svensson, 9.Folhe Hallberg,

10.Sture Andersson

 

7120.   Första raden fr.vä. Ingrid Göthberg, Anita Johnsson, Anna-Greta Gårdstam, Ejne Olsson. Andra raden fr.vä. Marianne Knutsson, Gunvor Thunborg, Siv Larsson, Ingrid Karlsson, Leif Svensson, Leif Knutsson .

Tredje raden fr. Vä. Marianne Loucas, Birgit Larsson, Håkan Karlsson, Harry Rehn, Göran Gilbertsson,

Sture Andersson, Hans Persson

Sista raden fr.vä. Ulla Bokhammar, Siv Karlsson, Anna_lisa Hulth, läraren Sigvard Synnergren,

Ingrid Lundell, Margareta Johansson, Sture Bertilsson, Folke Hallberg

 

7121.   Luciafirande på Kinnesäter (Gössäter)

Främre raden vä. 1.Birgitta Svensson , 2. Camilla Persson, 3. Caren Olssen , 4. Marie Hellgren

Övre raden vä. 1. Gunnel Johansson, 2. Berit Persson, 3.Rut Karlsson, 4.Elsie Simmingsköld, 5. Ebba Johansson, 6.Greta Karlsson,    ?,

7122.   Barn från Gössäter på Kinnesäter: Lucia är Pia Ekman, stjärngossen längst fram, Ulrik Bergman, längre bak är Jörgen Gunnarsson, längst till höger Anneth Claesson med gitarr

7123.   Ebba Johansson, Anna Allerth, Birgitta Svensson,   ?  Hos Anna A, (Lillängen)

7124.   Axel Djerv och Fritz Djerv

7125.   Från vä: Kennet Haggren, Valfrid Svensson, Fritz Djerv, Nils och Märta Nordberg, Rosi Haggren, Erik Oscarsson, Ebba Johansson

7126.   Sandviken Österäng och Anna Djerv

7127.   Fritz Djerv och Ebba Johansson (Ebba i Köket)

7128.   Erik Karlsson  Järnmon (Pommac)

7129.   Elsa och Erik Karlsson Järnmon

7130.   Valfrid Svensson visar hur han tillverkar en “Höna”. Han gjorde och sände en till vårt kungapar i lysningspresent.

7131.   Anders och Charlotta Larsson (Lotta) bodde i Axeltorp (Mockehöl) Gössäter.

7132.   Rut Karlsson (Kinnesäter) och Elsa Andersson (Årtorp)

7133.   Nils Nordberg och Gunnel Johansson i köket på Kinnesäter

7134.   Ebba Johansson med nya bilen

7135.   Nils Gottfridsson och tillverkning av skylten till Nisses Specerier i Forshem

7136.   Familjen Nils Gottfridsson som bodde i Viktorsfors innan de åkte ut som missionärer den 9 september

7137.   Familjen Ström som bodde på Strömsborg i Forshem

7138: Strömsborg

7139.   Strömsborg från ovan

7140.   Vid invigningen av det breddade spåret i Forshem

7141.   Tågsättet som körde vid invigningen av bredspåret

7142.   Från Österäng

7143.   Stortvätt i Vänern vid Österäng “Ugglebo”  bl.a. Elin Hulth

7144.   Skolkort hämtat ur Lars-Åke Blyhs album

7145.   Tegelhuset på Österängs gård. Övre rad fr.vä. 1. Otto Hult,2Nanny Hult,3.Elin Hult, 4.Henry Hult, 5 Augusta Hult.   ? ,Nedre Rad fr.vä. 1.Stig Blyh,2.Asta Blyh,3 Georg Hult, 4.Anna-lisa Hult,  Hult,  ?,    Elsa Wolfbrant

7146.   Elever vid Lantbruksskolan på Österängs gård. Kortet taget 1875. Mannen längst till vänster heter Svante Andersson, som var lärare på skolan. Svante andersson blev arrendator på Brunnsgården i Forshem år 1884.

7147.   Skogsarbete på 1930-talet. Axel Blyh och Sven Ringblom. ( obs. Verktygen)

7148.   Två gamla Österängsbor:John Krantz och Axel bly. Kortet taget på pensionärshemmet i Forshem

7149.   Ladugårdsförman Josef Hult med vallhunden Tello. Två goda vänner. Kortet taget på 1930-talet

7150.   Tungt ladugårdsarbete före ombyggnaden på 1940-talet

Från vä: Erik Johansson, Axel bly

7151.  Tea Persson och Axel Bly, i bakgrunden John Krantz

7152.  Vårarbete på Österängs gård i mitten av 1930-talet. Edvin Karlsson och stig Bly kör Betesrensningsmaskin.

7153.   Arbetslag i höbärgningen på Österängs gård på 1930-talet

Stående från vä: 1.Wilhelm Andersson, 2.Wilhelm Boman, 3.Adolf Bly, 4.Nils Holm, 5.Linus Johansson, 6.Nils Andersson, 7.Sixten Björk, 8.Einar Ringblom

Sittande från vä:1.Erik Johansson, 2. Arne Andersson, 3.Otto Hult, 4.Sven Ringblom

 

 

7155.   Skördearbete på Österängs gård på 1940-talet. Otto Hult kommer med fullt sädeslass draget av två vackra hästar vid namn Svea och Göta.

7156.   Före skördetröskornas tid fick traktorn dra det stora tröskverket ute på åkern. Från vä: 1. Stig Bly, 2.rättare Wilhelmsson, 3.Fritz Larsson, 4.Otto Hult. Taget på 1940-talet

7157.  

7158.  

7159.  

7160.  

7061.  

7162.  

7163.   I denna välklädda samling ses bl.a. Folke Laurèn o Ellen Ekman.  (Pris för kortet var 1.75 kr1)   

7164.   Konfirmation men var ?

7165.   Boningshuset på Dagsberg , där det en gång i tiden fanns ett mejeri. Damen är Johanna Djup.

7166.   Skolkort med lärarinnan Ester Göte-Gustavsson  med på kortet finns Bengt Johansson  stående tvåa från vänster , grabben med ljus skjorta längst fram är Lars-Erik Larsson.

7167.   Kooperativa i Forshem på 1930-talet.

7168.   Österängs Centrum kortet taget från affären mot skolan, järnvägen och vidare till Äskekärr.

7169.   Makarna Nanna och Gustav Ström från Strömsborg i Forshem

7170.   Detta kort är taget från Strömsborg  mot Ekeborg  eller Eklunds i dagligt tal. Här syns hur gårdshuset var byggt, där det bl.a. var bageri.

7171.   Hönshuset på Strömsborg , fridfull idyll med höns och hunden Peggy, (förtjust i Hans Jonsson ).

7172.   Nils och Annie Johansson i Forsåkers affär,( ICA-affären)

7173.   Lennart Andersson (Lennart på backen) och Einar Persson (skogvaktare) på trappan vid tillbyggnaden av  Forshems gästgiveri.

7174.   Vid utbyggnaden av Gästgiveriet i april 1974.Herrarna är Bror Svensson och Lennart Andersson.

7175.   Forshems bilverkstd i sin glans dagar

7176.   Fullösa skola

7177.   Fullösa Missionshus

7178.   Bibelskola i Forshem 1931

7179.   Hjälmabacken mellan Brokvarn och Fullösa skola. Från v. Nils Nilsson (Norrfalk) Nils Ljung, Gustav Rehn, Johannes Ljung, Roy Dahlgren, Folke Rehn.

7180.   Skolkort från Fullösa

7181.   Skolkort från Fullösa 

7182.   Terränglöpning i Fullösa  28/4 1948. Från v. Övre: Kurt Wärmegård, Göran Gilbertsson, Sture Bertilsson, Nedre v: Håkan Karlsson , Bengt Karlsson, Sture Andersson (Kotte)

7183.   Kaffepaus med bl.a. Makarna Friberg Malma gård och Ingrid och Allan Ekman Storebacken Fullösa

7184.   Ungdomar från Fullösa vidd  eltagande i Springtävling i Hällekis

7185.   Ingrid o Allan Ekman deltar i tipspromenad.

7186.   Picknick i det gröna. Makarna Friberg Malma, Grete o Sture Bertilsson  och Kia Sundstedt med familj

7187.   Göran Gilbertsson, Sture Bertilsson, Håkan och Barbro Karlsson (Immerstrand) (Mellomgården)

7188.   Fullösa Flyers deltagare i Thriathlontävling 1994. Från v: Jonas Sundstedt, Sture Bertilsson , Staffan och Göran Gilbertsson

7189.   Tipspromenad vid Fullösa bygdegård ( skola) Grete o Sture Bertilsson, dottern till häst Göran G.kassör.

7190.   Utanför skolan i Fullösa ,från v.  ?,  Göran Gilbertsson , Kia Sundstedt med dotter.

7191.   Studiebesök vid bråtehåla någonstans i Fullösa, i förgrunden Göran Gilbertsson sedan troligen Hasse Svensson (skymd),  ?, Ulla Svensson,   ?

7192.   Bråtehåla i beskådan,

7193.   Mannen från v: kan vara Gustav Svensson (Sörgården) sedan Göran G., Hasse Svensson,    ?,    ?,

7194.   Prisutdelning i Fullösa open i kulstötning

7195.  

7196.  

7197.  

7198.  

7199.  

7200.  

7201.   Fullösa bästa fotbollslag ?, Övre från v: Jonny Thunborg, Staffan Gilbertsson , Jolo Larsson,  Ulrik Lind, Håkan Lind,Ulf Hasselgren.  Nedre v. Mikael Karlsson , Peter Karlsson, Anders Gilbertsson, Stefan Karlsson ,Jonas Sundstedt.

7202.   Dagarbetare vid Årnäs glasbruk år 1942.

7203.   Denna bild är (gissningsvis) tagen från  Björkebol mot kyrkan, kan det vara tornet som syns i mitten ?

7204.   Björkebol  Gamla mangårdsbyggnaden

7205.   Björkebol med dammen son många lär ha åkt skridsko på.

7206.   Björkebol i vinterskrud taget från järnvägen.

7207.   Gustav Ström, stins i Forshem

7208.   Gunnar Ekman Storebacken Fullösa.

7209.  från v: Johan Jonsson från (Nabbenäs,) (far till Eiwor Engström) Sven Persson (Marieberg)gift syster  till Johan, farbror till Torgny Persson Gössäter. Mannen till höger okänd

7210.   Karl Eklund Forshem

7211.   Kortet taget mot järnvägen och upp mot Hästhagen  första Maj 1929, lägg märke till att det är snö!

7212.   Lundell Ödekyrkan ?

7213.               -”-

7214.                -”-

7215.   Med på detta kort Anna-Greta Johansson (Muraretorp) och en flicka Jonsson (snärt)

7216.   När det var skomakeri hos Ströms (Strömsborg)

7217.   Detta är huset efter Stallmästaregården på väg mot Gössäter.

7218.   David och Berta vid Fredriksfors (efternamn?)

7219.   Stenbacken lilla stugan  “ Skögga “ Johanna o Gustav Björn.

Johanna längst till v. Gustav i mitten, samt barn och barnbarn,

Kortet tillhör Sigrid Ekman taget efter 1903.( Förmedlat av Viola Nilsson)

7220.   Oskar Nilsson, smed på Hälledal

7221.   Kortet taget vid Ljungsslätt. Från vä. Oskar Nilsson, Erik Adamsson, på vagnen Albin Qvist, Erik Karlsson (Karlberg) ?

7222.   På Ljungsslätt. Från v: Erik Adamsson,?, Arne Karlsson (Karlberg), Oskar Nilsson (smed Hälledal)

7223.   På Ljungslätt, från v: Erik Adamsson, Arne Karlsson , Oskar Nilsson,   ?

7224.   På Trädgårdstorp, Anna Nilsson (stor-Anna)

7225.   Märta och Oskar Nilsson (smed på Hälledal) vid Sandbäck ?

7226.   Söndagsskoleutflykt  ( Tabor ) till Ljungslätt och Erik Adamsson  sommaren (1954 ?)Nedre rad v: Margareta Svensson, Börje Johansson (trädgårdsmästares) Marita Ahlström, Inge Ahlström, (den gröne), Margareta Ahlström, Inger Jonsson (snärt) Britt Krantz
Rad 2. v: Arne Nilsson  (Hälledal) Hans Jonsson, (bistucken) Börje Persson (Hälledal) Sivan Blyh. Claes-Göran Hulth,               Övre rad v: Astrid Hulth, Ingrid Krantz, ?,   Karin Rylander, Barbro Funke, Erik Adamsson.

7227.   Forshem från ovan, taget från järnvägen sett.

7228.   Solbadande grabbar bl.a. Sven och Rune Svensson samt Elon Eklund

7229.   Byggandet av bevakningstornet på Melbinsberget

7230.   Byggandet av bevakningstornet på Melbinsberget

7231.   Ingrid Immerstrand, Annie Johansson,      ?,   på trappan till Forsåker ( Nisses)

7232.   Affären i Forshem (Nisses)   ?,  Annie Johansson

7233.   Gustav och Klara Lindqvist ,  år 1918.

7234.   Oscar Wall

7235.   Oscar Wall

7236.   På Forshems central när bredspåret invigdes.

7237.   Gästgivargården (Korsgården 1. )

7238.   Gästgivargården (Korsgården 1. )Det vita huset med rygg åt kyrkan, Mitt emot låg Korsgården 2.Denna Korsgård köptes av Otto Forsman och slogs ihop med Brunnsgården. Huset revs omkring 1920.

7239.   Gästgivargården (Korsgården 1.)

7240.   Gästgivargården (Korsgården 1.)

7241.   Gästgivargården (Korsgården 1.)

7242.   Bröderna Johan, Oscar och Sven Jonsson  bodde i sin barndom på Nabbenäs.

7243.   Årnäs från ovan med glasbruket, bruksgården och längst upp i högra hörnet affären och tre hus på  Storängen varav det hus som var längst in numera är rivet.

7244.   Bruksgatan på Årnäs

7245.   Vid den gamla affären i Äskekärr år 1935. Från v: Malte Gräns, Ingrid Jonsson, Eiwor Engström (Jonsson) , framför Eiwor står Ingrid Gräns,                    Till höger Astrid Jonsson. Syskonen Gräns vars far var skogvaktare. De andra tre är kusiner.

7246.   Mitt i bild nya affärshuset som byggdes omkring 1945, upp till höger den gamla butiken.

7247.    Skolavslutning i Österäng 1928. Från v: Eiwor Jonsson (Engström), sedan systrarna Augustsson, Edna, Elsa, Edit, sedan Mitzie Jonsson, syster med Eiwor.

7248:   Skolkökskurs i Österäng år 1935. Från vä: Lärarinnan Birgitta Sebart, femte från vä, Britta Nilsson (Djerv) och längst till höger, Eiwor Jonsson (Engström) detta kort kan vara från Hälledal ,personerna okända. Kortet är ur Eiwors samlingar.

7249.   Ej registrerad bild.  Arbetare män framför hus

7250.   Sonja Jonsson mor till Eiwor Sonja har anknytning till Kovet.

7251.   Gunnar Nilsson Kyrkebacken, Johan Jonsson (sågen Äskekärr) samt en av  arbetarna ?

7252:   Helge Holmstrand Fullösa.

7253.   Affären i Kinne-Malma innan den lades ner, vid trappan Ingbritt Claesson Gössäter. Claesborg byggdes 1912 , och lades ner 2004.

7254-59        interiören i affären Malma  med  Aina Gunryd som drev affären  Ingbritt Claesson ,( kund) Makarna Gunryd tog över affären 1959 och drev den till 2004, en epok på 45år.

7255.  

7256.  

7257.  

7258.  

7259.  

7260-62        När ångmaskinen lämnade sågen i Äskekärr på väg till Rubens maskiner

7261.  

7262.  

7263-64        Kort funna i brev skall till arkivet , kan det möjligen vara Anna Zettersten ?

7264.  

7265-66           Nyttorp

7266.  

7267.   Interiör från Forshems station med postkontor och postboxar.

7268.   Malkom Österberg  Trädgårdsbacken född 1869-06-28   död 1930-06-28. Var ladugårdsförmån på Österängs gård till slutet av 1920, efterträddes av Josef Hulth. Vallhunden Vally följde honom troget. Malkom var far till Ellen (gift Sandfridsson ) född 1900 och till Karl Österberg född 1904.

7269-89 är hämtade ur pärm 88 b. I hembygdsföreningens arkiv och är från återinvigningen av Forshems  Gästgiveri söndagen den 13/8 1967.

7269.   hämtas resenärer vid Prästgårdens entrè. Olle ferlin och Gösta Svensson (i Mosselund)

7270.  

7271.  

7272.  

7273.            Detta är friherrinnan Karin Eberstein (Stora Sundby) (född Klingspor)

7274:   Sture Bertilsson (Fullösa)

7275.              ?,     ?,  Fru  Flodèn , Sture Bertilsson,      ?,

7276    Oscar Östman Hällekis Säteri (1897-1992),       ?,      ?,

7277.  

7278.  

7279.   Friherrinnan Karin Eberstein Stora Sundby,          ?

7280.  

7281.  

7282.   Fru Agnes Flodèn (Österplana)     ?,      Sture Bertilsson,    ?,

7283.  

7284.   Hällekis blåsorkester.

7285.   Utanför entrén till Gästgivaregården 13/8 1967. Erik Rask har sin villa under byggnation.

7286.  

7287.  

7288.   Polis Olof Larsson Österäng, fotografen till höger Olle Karlsson , strax där under Anna-Greta Torstensson (Muraretorp) med make Sture och dotter, nästa till höger Gurli Kvick med dotter Ellinor fru Kvick hade skoaffär i Götene (Oscaria) och mor till Lennart (Leksaken). Längst fram i bild Gun och Nils (Nisse) Ekman samt Birger Karlsson  Forshem jobbade på järnvägen.                        

7289.  

7290.   Skolklass

7291.   Syskonen Ringblom

7292.   Evert Svensson (Hästhagen)

7293.   Rävelund  (Långes)

7294.   Per och Anna Larsson (Bodängen)

7295.   Forsåker (Affären Forshem) kortet skickat med en hälsning till Anna Andersson Fredriksfors från Amanda B.

7296.   Forshems Kyrka

7297:       “-”          “-”     interiör

7298.   Ragnhild Persson  Tranemossen

7299.   Karl Klingspors Silverbröllopsfest  27/12   1904   ( Friherre Stig Klingspors  farfar och farmor)

7300.   Allan Ekman, Storebacken, hos Karl Rehn. Dunderhult 1952.Sådd på gång

7301.   Allan Ekman, Storebacken, hos Karl Rehn, dunderhult. 1952.Studerar harvningen.

7302.   Kristina Linder, Dunderhult, Fullösa, skall ut på biltur med sonen Viktor Linder.Bilen är en 2-sitsig EGO, som tillverkades i Tyskland åren 1921-26. Bilden tagen år 1927.          

7303.   Indelte soldaten Johannes Ljung och hans hustru Inga.

7304.   Mellbergstorp  Ida Djärv med dotter Elsa

7305.   Ida och Emil Djärv Mellbergstorp

7306.   syskonen Elin och Axel Djärv                   

7307.   Sven Djärv

7308.   Elsa Djärv (Järnmon)

7309.   Bertil Djärv

7310.   Fritz Djärv o Axel Djärv med räv    ?okänd

7311.   Fritz Djärv och Erik Hagren

7312.   Bröllop Elsa o Erik Hagren

7313.   Emil Djärv var gift med Ida och hade barnen Erik, Axel, Elsa, Elin, Fritz, Sven.

7314.   Emil och Ida Djärv

7315.   Födelsedagskalas hos Emil och Ida Djärv

7316.   Ebba Johansson (köket)

7317.   Anna och Johan Jonsson Fiskaretorpet

7318.   Identifierade är sittande vä.nr2. Svea Ahlström nr4.Ester Lindh stående 2. Ebba Johansson längst till höger Åke Lindh

7319.   Fiskaretorpet. Längst ut till höger Johan och Anna Jonsson. På standaret står det Se uppåt, lyft upp. M.J.K.

7320.   Hanna Svensson (Valfrids fru)

7321.   Fiskaretorpet lilla stugan bl. a. Ebba  Johan och Fritz

7322.   Sven Karlsson  i Lyckorna

7323.   Ebba Johansson och Elsa Svensson (Hagren)

7324.   Ebba Johansson

7325.   Johan Jonsson Fiskaretorpet

7326.   Johan Jonsson Fiskaretorpet

7327.   Ellen Sandgren Tegeladan

7328.   Ingalill Larsson (föreståndarinna på Kinnesäter) Asta Andersson (Gössäters handel)

7329.   från vä; Einar Kling Anders o Charlotta Larsson, Anna Kling Anders och Lotta mockehôl (Axeltorp)

7330.   från.vä. Sirkka gift Hellborg jobbade på Kinnesäter, Einar Kling, Anders och Charotta Larsson,

7331.   från vä: Gun Ekman, Gunnel Johansson, Greta Salström diskar på Kinnesäter

7332.   Märta och Nils Nordberg, bodde granne med Karlslund (Lönnalia)

Färg Holger Frisk

Stubbers

Kalle Karlsson höskörd

Från Carina i Österäng 

Gilberta, två bilder

 

Kvarntorps tegelbruk

1969 till miljonstaden Porto Alegre i Brasilien.