Välkommen till Österängs Ångsåg
Sågen då Logga
Ångsågen 2011
Österängs Ångsåg (ideell förening) presenterar här sin verksamhet för att bevara och driva
Sveriges idag äldsta bevarade ångsågsbyggnad från 1860

Historia Österängs Ångsåg
ideell förening
Vad har hänt? .. och vad är på gång?