Vad har hänt? .. och vad är på gång?
/

2022-07-03  Två nya rapporter om Ångsågen är upplagda.
Det är Linnea Halldin student på
Iinstitutionen för kulturvård Göteborgs Universitet, Mariestad 
som genomfört två kursmoment genom studier av och om Ångsågen/kvarnen i Gamlegården.

Beskrivning och åtgärdsrapport.
KGM468 V22 Undersökning i kulturmiljö 2.
2022-05-27
Österängs Ångsåg
Varan 2:29
Beskrivning och åtgärdsrapport

Österängs Ångsåg 2022

Kulturhistorisk värdering i kulturmiljö.
KGM300 H21 Kulturvårdens teori och historia.
2022-01-14
Österängs Ångsåg
Varan 2:29
Kulturhistorisk värdering

Österängs Ångsåg 1934
2021-11 Vi håller på att uppdatera sidan ... ny info är på gång.

Ett arbete med
med att visa Forshem Fullösas Hembygdsförenings fotoarkiv pågår  Här finns en länk till fotoarkivet


2017
Vi har beviljats nya medel från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta arbetena på sågen. Vi planerar att färdigställa utvändiga snickeriarbeten.

Arbetena är inplanerade 7 juni till 7 juli

Årets arbeten har startat och pågår 7 juni till 7 jul.
Åtta studenter från
Institutionen för kulturvård i Mariestad "Dacapo" Gbg:s Universite har sin praktik förlagd hos föreningen. Handledare är Mats Renström från K-Märkt Byggnadsvård. Vi kommer bland annat att försöka färdigställa såguset utvändigt.
Mer info och bilder kommer :)


2015
Bränna kalk i fältugn .... 23/3 - 2/4 pågår arbetet.
Själva bänningen skall ske fredag 27/3 till söndag  29/3 ... då kommer 
det att eldas dygnet runt.

Maja Bernerman som studerar på Institutionen för kulturvård i Mariestad "Dacapo" Gbg:s Universitet kommer att genomföra en kalkbränning i fältungn.
Det är ett samarbete mellan Institutionen för kulturvård i Mariestad  http://conservation.gu.se/utbildning, Hantverkslab (Nationellt centrum för kulturmiljöns hantverk) http://craftlab.gu.se/ och föreningen Österängs Ångsåg.

Vill man komma och titta på kalkbränningen så är det fritt fram fredag 27/3 till söndag kväll 29/3 då det är aktivitet med eldning dygnet runt.


Titta på bilder från arbetet med fältugnen ....... dag 1 och 2

Lång arbetsdag ... bilder dag 3
Dag 4 ... 20 mm regn under torsdagen har stoppat arbetet tillfälligt ... 

Dag 5 ... Fältugnen är färdigbyggd och vi har börjat elda ... fler foton.
Nattarbete
Nattarbete dag 5 o 6... fler bilder

Nu är bränningen av kalken klar.  Bilder från dag 6 och 7

Dag 8 ... urplockning av den brända kalkstenen. Stenen läggs i plåttunor för transport till Mariestad, där den skall släckas.   Fler bilder ...Ångsågsföreningen har fått hjälp med att beskära en av de stora alarna som finns vid sågen .... Tre hjälpsamma och vana trädklättrare stälde upp

Fler foton ......

2014
Studenter från Kulturvård/Dacapo, Göteborgs Universitet har handledd praktik.
Mats Renström på K-Märkt Byggnadsvård AB leder arbetet.
Renovering av norra fasaden .. foton
Fler foton att titta på 


 

   
.
   
 
2013
Renovering av östra och södra fasaden .. foton

Två studenter från Kulturvård/Dacapo, Göteborgs Universitet har handledd praktik.
 

 


2012
Lördagen den 5/5 och söndagen 6/5 medverkar vi och har öppet hus ... visning av pågående arbeten.
Vi kör en spånhyvel ... med hjälp av
Lidköpings maskinnostalgiska förening som besöker oss och visar ett antal av sina motorer ... https://mhrf.se/4576
Vi berättar om sågens och gården historia och serverar kaffe, korv med bröd mm :)
Vi  har ca 740  besökande på de två dagarna :)


Arbeten 2012
Renovering av skorsten i sandsten .. foton
Vi har beviljats medel från Länsstyrelsen för att kunna fortsätta arbeten på sågen.
Vi har beviljats 150.000:-
till murarbeten.

Murarbetena är inplanerad i september i samband med praktikperioden på Dacapo då två studenter får handledd praktik i arbetet med att renovera ångsågens skorsten.

 

Arbeten 2011
Fönsterrenovering mm.
Studenter från Kulturvård/Dacapo, Göteborgs Universitet har handled praktik.

Fred Lagnemar från företaget Mats Renström K-Märkt Byggnadsvård AB
/phpinfo.php handleder Samuel Willebrand och Arne Nieland i arbetet.


Fler foto

Fler foto

Vi  renoverar fönster på sågen ... till detta arbete har Länsstyrelsen beviljat oss ett bidrag på 50.000:-
Arbetet pågår under sep som ett samarbetsprojekt med Kulturvård/Dacapo med handledning av Fred från K-Märkt Byggnadsvård

2011 Skorsten


Fler foto

Vi fortsätter med renoveringen av skorsten ... Länsstyrelsen har beviljat ett bidrag på 50.000:-
Arbetet pågår under sep-okt och utföras av Kenna Gustavsson på Kennas Byggtjänst.Vad hände 2010

Årets byggnadsvårdare 2010 utsedda av Svenska Byggnadsvårdsföreningen

Under högtidliga former den 21 maj 2010 kl 20.00 på Stockholms stadsmuseum skedde prisutdelningen.
Två pristagare korades i följande kategorier:
Hantverk & restaurering:
Sten Nilsson
Information & kunskapsspridning.
Styrelsen för Österängs Ångsåg


Sten Nilsson, Eva Bergholtz Tålig, Erik Bergholtz


Vårrundan 2010
Lördagen den 1/5 och söndagen 2/5 medverkar vi och har öppet hus ... visning av pågående arbeten.
Utställning av yxor ...
Vi kör en spånhyvel ... med hjälp av
Lidköpings maskinnostalgiska förening som besöker oss och visar ett antal av sina motorer ... http://www.lmnf.se/
Vi berättar om sågens och gården historia och serverar kaffe, korv med bröd mm :)    

Det kom 634 besökare på två dagar, nytt rekord :) Bilder från vårrundan

Vårrundan 2010
   

Arbetet med att säkra skorsten är nu igång, den första etappen är klar och etapp två
startar hösten 2010


Syllbyte på sågvinden ... hösten 2009 ...
Studenter från Kulturvård/Dacapo har praktik ..


Arbetena på stallet har startat ... Studenter från Kulturvård/Dacapo utför examensarbete ..Bilder från våren 2009


Kulturvård/Dacapo .... stolpverkskursenKulturvård/Dacapo .... takkursen


Gamla saker och maskiner som föreningen fått under 2008 ... bilder

  
....................................................................................................
Vad har hänt under de sista åren?


Vad hände under 2009 

Beviljade bidrag 2009

Bidrag från Länsstyrelsen för att renovera skorstenen med 120.000 kr .... samt med 70.000 kr för att kunna fortsätta  renoveringen av  träarbeten på sågen
 • Arbetet med skorsten påbörjas under senare delen av juni och slutförs under augusti 2009.
 • Under senare delen av augusti och periodvis under september/oktober kommer Mats Renström K-Märkt byggnadsvård AB att med några praktikelever från Kulturvård/Dacapo fortsätta med renoveringen av träarbetena på ångsågen.
Vi har även beviljats bidrag från Grevillis fond med 25.000 kr till ett exsamensarbete eller specialarbete för en student på Kulturvård/Dacapo.Detta arbete är till för att dokumentera och analysera arbetet med skorsten

  
Studenter från Kulturvård/Dacapo ... Göteborgs Universitet ... utför examensarbete på stallet. Demontering av tak ... uppmärkning av alla delar samt skyddstäckning av gjuthusmurarna sker under hösten 2009.

 

Ångsågens skorsten .... vi har videofilmat skorstenens inre med hjälp av sotarmäster
Filmat 2009-08-25

Första etappen av skorstensrenoveringen är utförd
14 - 21 juli pågick arbetet/ renoveringen av skorsten.


Här kan du kan ladda ner
Kulturvård/Dacapo
återbygger det gamla maskinskjulet, man har kurs i stolpverksbyggnation och takläggning. Byggstart 1/4 och man beräknar vara klar 17/4. Fredagen den 24/4 
Fick vi besök från Frankrike, ett antal franska byggnadshantverkare vill se på vårt projekt...
Senare samma dag k en busslast med studenter från Chalmers i Göteborg, studenterna läser kursen "BYGGNADSVÅRD, OMBYGGNAD & HÅLLBAR UTVECKLING kurskod ABE102"

Vårrundan 2009
Lördagen den 2/5 och söndagen 3/5 medverkar vi och har öppet hus ... visning av pågående arbeten. Vi berättar om sågens och gården historia och serverar kaffe :)
Vi hadde 373 besökare på två dagar  ... kul :)

Det finns två nya rapporter om arbetena på ångsågen att ladda ner

Arbetsdagar under 2009.....................................................................................................................................................

se även längre ner på sidan ... där finns länkar till mer bilder.

2008
 • Dacapo (Göteborgs Universitet) har kurs i byggnadsdokumentation tisdagen den 29 och onsdagen den 30 januari på några av husen i Gamlöegården.
 • Mats Renström på företaget "K-MÄRKT" har utfört arbeten på sågen med hjälp av studenter från Dacapo,  under vecka 19, 20 och 21. Det har bla bytts rötskadade golvbjälkar och syllar.
 • Söndagen den  21 sep hämtar vi de samlingar vi fått skänkta till föreningen från Forshem Fullösa hembygdsförening . 
 • Vi har fått bidrag (30.000:-) från Länsstyrelsen för en teknisk undersökning och ett åtgärdsförslag av skorstenen på sågen. Undersökningen kommer att utföras som ett samarbete mellan Sågföreningen, Dacapo, Tage Claesson och en extern konsult.
 • Vi har fått bidrag från Grevillis Fond (20.000:-) för att dokumentera kunskaper, erfarenheter och minnen från dem som arbetat, bott eller på annat sätt verkat i sågen (Gamlegården) eller omkring egendomen. 
 • Medlemmar från Svenska byggnadsvårds föreningen kommer på vår visning av
  sågen den 27 sep.
 • Lördagen den 6 dec 14:00 - 16:00 i smedjan. Glögg pepparkakor och småprat ....  vi funderar högt över vad  våra kortkurser till våren skall ta upp .. handhyvling .. fönsterrenovering .. mm  .. vi tittar på vår "nya" maskin  ... en yxskaftssvarv  (troligen tidigt 1900-tal)...  + mer småprat.

2007

 • Vecka  5 - Dacapo har kurs i byggnadsskadeinventering i Gamlegården.
 • Vecka 12 - 13 -  Dacapo kommer att bygga ett stolpverkshus på ca 4 x 6 m med en taknockshöjd på ca 4,3m som skall annvändas som förråd när ångsågen renoveras.
 • Lördag 24 mars - Sågning av virke till renoveringen av ångsågen i "Valter i Komossens" såg ... Arbetsdag på Ångsågen ... mm  Bilder
 • Lördag 31 mars - Vi skall barka. ströa och stapla okantade brädor som Valter i Komossen sågat. Det är virke som skall användas till takrenoveringen samt till stolpverkshuset som Dacapo rest.
 • 11 april 9:00 - Lantmäteriförrättning. Vi får våra "tomtpålar" utsatta. Bilder
 • Lördag 14 april - Årsmöte samt visning av pågående arbeten i ångsågsföreningen. Bilder
 • Vecka 16 -17 och 19 - Dacapo har takkurs och medverka i arbetet med att renovera taket på ångsågen
 • Bilder vecka 16
 • Bilder vecka 17
 • Fler bilder
 • Bilder vecka 19
 • Länsstyrelsen har beviljat bidrag på 220.000:- för att åtgärda den norra sidan av ångsågens tak. Arbetet kommer att starta i mitten av sep. Mats Renström med kolega på företaget "K-MÄRKT" kommer att utföra arbetet.
 • Lördag 25 aug bilder
  Vi skall plocka ner tegel från stallet, det skall lägga på ångsågens tak ... det sakanas ca 300 pannor på södra sidan av taket för att det skall bli komplett. Vi kommer även att arbeta på sågen  söndagen den 26 aug ... då skall vi måla om vädret tillåter :) 
 • Lördag 1 sep bilder
  Vi skall plocka ner det sista teglet från stallet och lägga på  sj-pall.
  Vi kommer även att arbeta på sågen  söndagen den 2 sep ... då skall vi måla om vädret tillåter :)
 • Lördag 8 sep
  Vi gräver med grävmaskin runt och i den östra delen av vagnslidret
 • Söndag den 16 sep
  Fortsatt städning i och utanför sågen ... vi skall så småning om plocka ner ställningen och förbereda för att sätta upp den på sågens norra sida. Om vädret tillåter så skall vi fortsätta måla takfoten på södra sidan av sågen :)
 • Vi har haft ett stort antal arbetsdagar under hösten  som vi kommer att redovisa med bilder framöver
 • Lördag 10 nov
  Vi  langar upp tegel för att färdigställa det sista på takrenoveringen på sågen
 • Söndag den 11 nov
  Vi  lägger ut tegel för att färdigställa det sista på takrenoveringen på sågen. Byggstädning :)

2006

 • Under vecka 3- 2006 har Dacapo haft kurs i skadeinventering på såg och vangslider.
 • Ansökan om pengar till projektering och dokumentation har sökts från ”Grevillis fond” i Mariestad.
 • Fotografen och filmaren Per-Åke Dahlberg har tillfrågats (och tackat ja) till att dokumentera ”projekt Ångsåg”.
 • Vår hemsida är igång….. www.angsag.se , sidan kommer att utvecklas under våren.
 • Tisdg 21 februari 19:00, ”samkväm och filmvisning i Österängs bygdegård”
 • Föreningen har tilldelats 20.000:- ur stiftelsen Grevillis fond.
 • Lördagen 8 april Årsmöte och arbetsdag
 • Nätverksmöte den 9 april på Forsviks industriminne angående inventering av "Agrar Småindustri i Västra Götaland"
 • Torsdagen den 21 sep. Charlotte Backman från Götene kommun träffar styrelsen för att om möjligt samordna  utvecklingen av "Ångsågsprojektet"
 • Tage Claesson kom onsdagen den 27 sep. för att titta på skorstenen och ge förslag på  lämpliga åtgärder för att säkra den.
 • Länsstyrelsen har beviljat bidrag på 100.000:- för att åtgärda de skadade delarn i stommen på sågen. Arbetet komer att starta 23 okt. Mats Renström med kolega på företaget "K-MÄRKT" kommer att utföra arbetet.
 • Måndag 23 okt. 11:00 Byggmöte med: Hans Hellman -Forsviks Industriminne, Mats Renström- K-MÄRKT, Erik Bergholtz- Ångsågsföreningen

2005

 • Götene kommun (Stefan Rubach) har varit på besök och blivit informerad om nuläget.
 • Forsviks industrimuseum, Hans Hellman industriantikvarie har varit på besök angående de industrihistoriska värdena samt teknikdelarna i ångsågen.
 • Besök av elever från Dacapo i Mariestad
 • Besök på landsarkivet i Göteborg med elever från Dacapo i Mariestad för att titta på ”AB Österäng” arkiv (ca: 26 hyllmeter arkivmaterial)
 • Möte med Forshem Fullösa hembygdsförening för att informera om projektet och diskutera ett eventuellt samarbete.
 • Redovisat projektet för Götene kommun som bestämt att lyfta frågan till kommunfullmäktige.
 • Gårdsvandring i Gamlegården med Forshem - Fullösa hembygdsförening lördagen den 21 maj.
 • Gemensamt möteDacapo i Mariestad med: Västergötlands Museum – Thomas Carlquist, Länsstyrelsen i Mariestad – Eva Björkma, Götene kommun – Stefan Rubac, Forsvik industriminne – Hans Hellman samt en kollega, Fam. Janson Kårtorp Säteri (nuvarande ägare) - Olof Janson, Dacapo Hantverkshögskola – Nils-Eric Andersson med fler samt ”Ångsågsföreningen” – Erik Bergholtz för att diskutera och hitta ett gemensamt samverkansprojekt
 • Start av föreningen ”Österäng Ångsåg”
 • Första årsmötet den 22 sep 2005, i ”Österäng Ångsåg ideella förening”
 • Under senhösten 2005 har elever från Dacapo varit och mätt upp och gjort ritningar på såg, stall, vangslider och sädesmagasin.

2004

 • I Gamlegården finns bland annat en av Sveriges äldsta bevarade ångsågsbyggnader (1860).
 • En mångårig avsaknad av underhåll på ångsågen har nu lett till ett akut läge. Skorstenen är frostsprängd nertill och kan rasa in i sågen om inget görs snarast.
  Taket läcker, vilket har orsakat fukt och rötskador.
 • Vill man bevara sågen? – då måste man göra något nu!
 • Vi är ca. 50 personer som har planer på att startat en förening för sågens fortlevnad.
 • Ett övertagande av ångsågen och diverse andra ekonomibyggnader från nuvarande ägare fam. Janson på Kårtorp, har diskuterats, med resultat att när föreningen är bilddad så kan fam. Janson tänka sig att överlåta byggnaderna för en krona, om föreningen står för alla avstycknings-kostnader.
 • Vi håller på att undersöka förutsättningarna tekniskt och ekonomiskt samt vilka olika aktörer som kan samverka i projektet.

       Samtal och besök i Gamlegården har utförts av:

 • Hantverkshögskolan Dacapo i Mariestad (Nils-Erik Andersson m.fl.) vid tre tillfällen.
 • Västergötlands museum i Skara (Thomas Carlquist)
 • Länsstyrelsen i Mariestad (Eva Björkman
 • Hembygdsföreningen i Forshem-Fullösa (Lars Vilson m.fl.)
 • Besök på Rubens maskinhistoriska för att diskuterat projekt med Tore Blom. Där finns lokomobil nr 2 som stod i ångsågen..

På gång

Arbeten på gång

.
......................................

Arbetsdagar under  2022

Ring till Lelle om ni är sugna på att hjälpa till ..... :)                          

.............................................


Vårrundan 2022
Föreningen
medverkade inte vid vårrundan 2022.
Vi sattsar på att eventuellt återkoma till vårrundan framöver..............................................

Spännande läsning:
 Här kommer snart fler rapporter  :)

Rapporter
om utförda renoveringar finns nu som du kan ladda ner


Rapporterna ovan är skrivna av
Ulla Karlström, och nedan av
Hans Hellman, båda från Västarvet/Forsviks industriminne. Rapporterna skrivs som ett led i den antikvariska kontroll som utförs.

Rapporter framtagna av studenter  
på Institutionen för kulturvård
Göteborgs universitet
GUPEA

 • Johannes Törnqvist
  Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i
  Kulturvård, Bygghantverk
  27 hp, 2010
  Institutionen för kulturvård
  Göteborgs universitet 
  2010 Lastkupa stall.

Rapporter framtagna av styrelsen för Österängs Ångsåg

En historisk exposé
över Österängs egendom och dess såg/kvarn finns också för nerladdning.


Projektmål

Projektets primära syfte är att rädda en av Sveriges äldsta ångsågar. Sekundärt är målet att skapa ett verksamhetsområde med ”upplevelse” hembygds- gårdsindustri, utställning och museum där ångsågen ingår som en del, med utbildning kopplat till hantverkshögskolan Dacapo i Mariestad.

Förslag till åtgärdsprogram

Säkra sågen så att förfallet ej fortsätter, reparation av tak   
Säkra skorstenen.
Säkra övriga byggnader.
Återbygg ramsågens maskineri.
Utveckla området för olika verksamheter samt ökad tillgänglighet

Hem

Historia

Österängs Ångsåg
ideell förening

Vad har hänt?.. och vad är på gång?